Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 22. oktober 2018

Vad är priset för en värmepump?

Prisskillnader mellan olika typ av värmepumpar och hur lång återbetalningstiden blir för olika system

Flera faktorer inverkar på det totala priset för en värmepump

Beroende på vilken typ av värmepump som passar ditt hem, varierar den initiala kostnaden. Luftvärmepumpar finns i olika modeller till relativt låga priser. De är däremot inte lika effektiva som en jord- eller bergvärmepump, vilka har en betydligt högre prislapp.

Det är inte enbart värmepumpen som kostar, i priset tillkommer även kostnader för installation, material och eventuell service. Huruvida priser mellan värmepumpar skiljer sig och hur lång återbetalningstiden är mellan olika värmepumpar, ska förklaras närmare här.

Vill du veta prisuppgifter på en specifik typ av värmepump?
Läs mer: Jordvärme - till vilket pris?

Priser på värmepumpar

Varmepump _priser

Skillnaden i inköpspris skiljer sig stort mellan olika typer av värmepumpar, men även mellan olika modeller och fabrikat. Oavsett vilken typ av värmepump du väljer, bör du tänka på att välja en värmepump av god kvalitet. Detta kan givetvis inverka på priset, men eftersom god kvalitet har längre hållbarhet, kan du tjäna på affären i det långa loppet.

Vid val av värmepump kollar man på värmepumpens årsvärmesfaktor. Denna brukar variera från ett värde strax under 2 upp till över 5 SCOP. Värdet står för seasonal coefficient of performance, vilket kan översättas med hur effektivt värmepumpen arbetar över hela året.

Hur mycket pengar du kan spara vid installation av värmepump påverkas dels av värmepumpens årsvärmesfaktor. Andra aspekter som kan påverka besparingen är vilken typ av värmesystem du har idag, hur stort huset är samt beräknat energibehov. Ju högre energibehov hushållet har, desto mer kan du spara per år vid val av rätt typ av värmepump.

Värmepump pris

Förutsättningar för en effektiv värmepump

Innan du köper värmepump kan det vara värt att se över husets klimatskal. Väggar, golv, tak, fönster och dörrar är alla delar av husets klimatskal. Isoleringen i äldre hus kan vara bristfällig, liksom äldre fönster ofta läcker mer värme än vad moderna fönster gör.

Att tilläggsisolera husets tak är vanligen ett kostnadseffektivt sätt att spara energi och dessutom höja komforten inomhus. Gällande byte av fönster kan det bli en dyr investering om inte fönstren är i behov av att bytas ut. Då kan man istället byta ut innerglaset till energisparglas.

Genom att se över husets isolering kan du spara upp till 25 procent av ditt energibehov. Därför är det bra att göra detta innan du installerar nytt värmesystem. Minskat energibehov innebär nämligen att du många gånger klarar dig med en mindre värmepump, som i det flesta fall blir billigare. En väl dimensionerad värmepump är dessutom många gånger mer effektiv än en överdimensionerad värmepump.

Återbetalningstid för värmepumpar

Eftersom värmepumpar producerar mer el än vad de förbrukar så kommer inköp av värmepump alltid innebära en besparing på lång sikt om du tidigare haft direktel eller olja. Har du vedpanna och tillgång till skog, så kan besparingen bli marginell, men miljöpåverkan minskar markant om du använder värmepumpen i kombination med miljömärkt el.

Priset för värmepumpen inverkar naturligtvis på hur lång återbetalningstiden blir. Låt oss utgå från tabellen ovan för att räkna ut vad en rimlig återbetalningstid kan bli på själva värmepumpen. Eftersom genomsnittsförbrukningen i detta fall är 20 000 kWh per år, kan du enkelt se skillnaden i återbetalningstid utifrån hur hög energiförbrukning hushållet har.

Varmepump _aterbetalningstid

Investeringskostnad samt årskostnad för de olika typerna av värmepumpar är följande:
Luft-luft Investeringskostnad: 25 000 kr. Driftkostnad per år: 14 400 kr. Besparing: 40%.
Luft-vatten Investeringskostnad: 75 000 kr. Driftkostnad per år: 10 800 kr. Besparing: 55%.
Jordvärme Investeringskostnad: 120 000 kr. Driftkostnad per år: 8 400 kr. Besparing: 65%.
Bergvärme Investeringskostnad: 140 000 kr. Driftkostnad per år: 7 200 kr. Besparing: 70%.

Slutsats gällande prisskillnader mellan olika typer av värmepumpar

Detta exempel bygger på ett hushåll som förbrukar i genomsnitt 20 000 kWh per år. Grafen ovan är endast en illustration på hur man på sikt kan spara pengar genom en viss typ av värmepump. För kalkylen i detta exempel kan vi konstatera att den kortaste återbetalningstiden har luft-luftvärmepumpen på 2,5 år.

Ju högre energiförbrukning, desto kortare blir återbetalningstiden även för bergvärme och jordvärme. Som synes går graferna närmare varandra ju längre tid som förlöper. Med tanke på att berg- och jordvärme har en längre livstid än en luftvärmepump, kan alltså skillnaderna jämnas ut med tiden.

Bemärk att detta exempel inte tar hänsyn till husets storlek eller förbrukning av varmvatten. För att få en kalkyl specificerad utifrån dina behov bör du ansöka om offert för den typ av värmepump som passar ditt hushåll. Det kan du göra genom att gå in på respektive värmepumps sida längst upp i menyn. Fyll i formuläret med dina kontaktuppgifter och övrig information, så kontaktar vi dig!