Solceller i Sverige

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Satsa på solceller i Sverige 2019

Sedan 1970-talet har solceller använts i Sverige, till en början främst för platser som inte kan kopplas till det allmänna elnätet. Detta gällde alltså främst för solceller till båt, husvagn, husbil, fyrar och sommarstugor. Att välja solceller för denna typ av plats är fortfarande mycket vanligt i Sverige. Systemet kallas för fristående eller off-grid solceller.

Marknaden för nätanslutna solceller har dock ökat, framför allt under de senaste 10 åren. Anledningen är dels en ökad medvetenhet gällande klimatpåverkan, dels minskade kostnader för inköp av solceller samt de senaste årens solcellsstöd. Detta investeringsstöd ligger för närvarande på 20% av totalkostnaden. Budgeten ligger på 736 miljoner kronor (maj 2019), vilket gör att allt fler svenskar kan ta del av solcellsbidraget än tidigare.

Solceller genererar elektricitet genom att elektroner frigörs från ett halvledarmaterial inuti solcellen, vilket i många fall består av kisel. Skillnaden mellan solceller och solfångare är att det solfångare enbart producerar värme. Solceller liknar solfångare till utseendet, men de är betydligt plattare och har antingen en svart eller blå färg.

Vill du installera solceller? Fyll bara i formuläret till ovan med uppgifter relevanta för installationen. Du får upp till fyra offerter från olika leverantörer helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Allt för att du som kund ska kunna jämföra pris och kvalitet för att få den bästa lösningen utifrån dina behov.

Solcellers potential i olika delar av Sverige

Beroende på var i Sverige du bor, avgör hur effektiv användningen av solceller kan bli. Under 2018 ökade den installerade effekten med 78% enligt Energimyndigheten. 2017 var den installerade effekten 231 MW, under 2018 ökade den till 411 MW. 

Solcellerna kan inte absorbera och tillvarata all solenergi. I genomsnitt har kiselsolceller en verkningsgrad på 15-20 procent, exklusive bortfall på ca 2 procent när elektriciteten förs genom ledningarna. En solig dag kan en kvadratmeter solceller i Sverige producera omkring 150 watt. Denna beräkning är förutsatt att solcellerna har en lutning på mellan 30 och 50 grader och ligger i söderläge.

Var i Sveriges långa land bor du? Läs mer om vad du bör ha i åtanke innan du installerar solceller.

Solceller i Sverige

Varför har Sverige färre solceller än övriga Europa?

Den globala solinstrålningen i Sverige ligger på mellan 850 och 1150 kWh per kvadratmeter och år i Sverige, beroende på var i landet du bor. Norra Tyskland har samma mängd globalinstrålning som södra Sverige, och landet är den ledande energiproducenten för solceller i Europa. Med tanke på detta kan vi konstatera att det finns god potential för solcellers utveckling även i Sverige.

Varför har Sverige då inte kommit längre med solceller? Sverige har alltid varit i framkant vad det gäller forskning och utveckling av solceller, men när det kommer till användning så är utvecklingskurvan betydligt planare. Det anses bland annat bero på att Sverige har låga elpriser, och i jämförelse med de höga investeringskostnader som solceller medför, är det sällan ekonomiskt lönsamt.

Men som det ser ut nu har vi en solcellsboom, och det ser inte ut att minska under 2019 heller.

Med solceller kan du bli en av Sveriges mikroproducenter av el

Under sommarhalvåret är chansen stor att dina solceller producerar mer elektricitet än vad du förbrukar. Väljer du nätanslutna solceller kan du då sälja överskottselen till det allmänna elnätet. För att göra detta krävs det att du har kontaktat din elnäthandlare och fått tillstånd om att sälja el. Du måste dessutom finna en elleverantör som är villig att köpa din solel.

För att blir mikroproducent av solenergi finns det ett antal punkter som du bör gå igenom för att affären ska bli så fördelaktig som möjligt. Producerar du mer än 1000 kWh elektricitet per år kan du till exempel ansöka om ursprungsgaranti på din el. Ursprungsgarantin visar att elen kommer från en förnybar energikälla - solen - vilket gör det enklare för andra konsumenter att sedan välja miljövänlig el.

Likaså måste du producera en viss mängd energi för att kunna ansöka om elceritfikat. Denna typ av certifikat fungerar som ett ekonomiskt stöd för mikroproduktion, men är inte nödvändigt för att få sälja el på den öppna marknaden.

Beställ gratis offerter nu! Det tar endast 1 minut!