Solceller i Sverige

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Satsa på solceller i Sverige 2019

Sedan 1970-talet har solceller använts i Sverige, till en början främst på platser som inte kan kopplas till det allmänna elnätet. Detta gällde alltså främst för solceller till båt, husvagn, husbil, fyrar och sommarstugor. Att välja solceller för denna typ av plats är fortfarande mycket vanligt i Sverige, systemet kallas då för fristående eller off-grid solceller.

Marknaden för nätanslutna solceller har dock ökat, framför allt under de senaste 10 åren. Anledningen är dels en ökad medvetenhet gällande klimatpåverkan, dels för att solceller minskat i pris med över 90 % samt de senaste årens solcellsstöd som minskat priset ännu mer.

Investeringsstödet ligger för närvarande på 20% av totalkostnaden och budgeten ligger på 736 miljoner kronor (maj 2019). Detta gör att allt fler svenskar kan ta del av solcellsbidraget än tidigare.

Vill du installera solceller? Fyll bara i formuläret ovan med uppgifter relevanta för installationen. Att använda GreenMatch för att jämföra priser och kvalitet har flera fördelar:

  • Du får upp till 4 offerter från leverantörer i ditt närområde.
  • Det är helt kostnadsfritt och inga förpliktelser medföljer.
  • Du slipper leta upp alla leverantörer - vi gör det åt dig.
  • Genom att vi kontaktar upp till 4 leverantörer konkurrerar de om dig som kund, vilket gör att du kan få ett konkurrenskraftigt pris.

Solcellsbidrag i Sverige

Sedan 2009 har staten bidragit med ett så kallat solcellsbidrag för att göra det lättare för svenskar att gå till en mer förnybar livsstil genom att installera solceller. Sedan dess har solceller i Sverige haft något av en boom, och staten har fram till i 2018 beviljat än 2 249 miljoner kronor i bidrag för solceller. Varav drygt 1 395 miljoner kronor har hittills blivit utbetalt.

Energimyndighetens månadsrapport för solcellsstöd

Solceller är definitivt på uppgång i världen, och inte minst i Sverige. Bara mellan 2016 och 2018 gick antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige upp med 155 %, och vi har nu 25 486 anläggningar runt om i Sverige. Den installerade effekten har till och med ökat ännu mer, med 194 %, och uppgick 2018 till 411,06 MW.

Installera solceller utan bygglov

Solfångare och solceller i Sverige är bygglovsbefriade sedan 1 augusti 2018. Regeringen har gjort detta för att underlätta för installation av solceller, då du inte behöver söka något tillstånd för det. Bygglovsbefriade solceller förutsätter dock ett antal uppfyllda kriterier. Solcellerna ska bland annat:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för område.
Från Boverket

Solcellers potential i olika delar av Sverige

Globalstrålningen i Sverige ökar

SMHI mäter sedan 1983 globalstrålningen i Sverige. Globalstrålning är förenklat den totala solstrålningen på en horisontell yta. Den mäter alltså både direkt och diffust solljus som träffar en yta, och anges i kWh/m2/år.

Från 80-talet till mitten av 00-talet har globalstrålningen i Sverige ökat med nästan 8 %, och med den soliga sommaren vi hade 2018 blev det ett rekordår, med en ökning på nästan 5 % jämfört med det tidigare rekordet sedan mätningarna började.

Data från SMHI 

Solcellerna kan inte absorbera och tillvarata all solenergi. I genomsnitt har kiselsolceller en verkningsgrad på 15-20 procent, exklusive bortfall på ca 2 procent när elektriciteten förs genom ledningarna.

En solig dag kan en kvadratmeter solceller i Sverige producera omkring 150 watt. Denna beräkning är förutsatt att solcellerna har en lutning på mellan 30 och 50 grader och ligger i söderläge.

Hur effektiv användningen av solceller kommer bli beror också på var i Sverige du bor. Olika delar av Sverige har olika mycket årlig solinstrålning, ju längre söderut du kommer desto bättre fungerar solceller generellt. Det betyder dock inte att det inte kommer fungera längre norrut, Stockholm och Göteborg är de två största kommunerna när det kommer till installerad effekt till exempel.

Solceller runtom i Sverige

I Stockholms län installeras det en rad nya anläggningar, och är ett av de områdena som växer snabbast i Sverige när det kommer till solceller. Området har ökat med 180 % i anläggningar från 2016 till 2018, och 228 % i installerad effekt. Det finns total 2940 installerade anläggningar med 51,22 installerad MW.

Stockholms kommun är den näst största kommunen med 12,78 MW installerad effekt. Läs mer om solceller i Stockholm.

2018 var Göteborg den största staden när det kommer till solceller. Med en installerad effekt på 14,7 MW utspridda över 675 anläggningar. I Säve, norr om Göteborg, ligger Sveriges största solcellsanläggning, Nya Solevi, med en effekt på 5,5 MW.

Läs mer om Solceller i Göteborg.

Skåne är Sveriges näst största län när det kommer till solceller. Med sina 3577 anläggningar och en installerad effekt på 62,53 MW står de för 15,2 % av den totala svenska installerade effekten.

Läs mer om solceller i Skåne.

Två av Skånes största städer är Malmö och Lund med 7,53 MW, respektive 4,94 MW i installerad effekt.

Hos BRF Gasellen i Linköping återfinns en av Sveriges största solcellsanläggningar. Det är en bostadsförening som omfattar 546 bostäder. Den producerar 650 000 kWh/år vilket är cirka 1/3 av föreningens totala årsförbrukning.  De beräknar att den här anläggningen ska minska koldioxidutsläppet med cirka 400 ton per år. 

Läs mer om solceller i Linköping.

Med sina 7,23 MW ligger under 2018 Norrköping på en niondeplats när det gäller installerad effekt.

Läs mer om solceller i Norrköping.

Halland ligger på andra plats bland alla län när det kommer till både installerad effekt per capita, och antal anläggningar per capita. Halland blev slagen av Gotland 2018 när det gäller båda dessa listor.

Läs mer om solceller i Halland.

Få offerter på solceller i Sverige

När du investerar i solceller rekommenderas det att du jämför mellan flera leverantörer. Vi på Greenmatch vill hjälpa dig med den processen. Genom att fylla i formuläret får du upp till 4 offerter från olika leverantörer att jämföra emellan. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret med uppgifter relevanta för installationen så kontaktar vi leverantörer åt dig. Det är helt gratis och utan förpliktelser.

Fyll i formuläret och få offerter Det tar mindre än 1 minut!