Senast uppdaterad: 19. december 2018

Fossilfritt Sverige

Förnybar energi är som bekant både miljövänlig, inhemsk, ekonomisk och rent effektiv, oändlig. Grön energi utnyttjar våra naturresurser på ett skonsamt sätt och resulterar i både renare luft och vatten för alla. Inte bara reducerar det våra utsläpp att nyttja solen utan genererar även intäkter genom nya jobb i våra lokala samhällen. Intäkterna av att använda förnyelsebar energi såsom vind- eller solkraftverk stimulerar i sin tur samhällen inom både infrastruktur, sjukhus, bibliotek samt skolor. Genom att använda grön energi värnar vi om vår planet och framtida generationer.

Sverige har redan idag målet att arbeta mot att bli en av världens första fossilbränslefria välfärdsstater år 2050. Detta i enlighet med Stefan Löfvens uttalande om klimatfrågan och dess framtidsplaner. Sverige, tillsammans med de andra nordiska länderna, leder redan världen i förnyelsebar energi. Sveriges totala energiproduktion består av två tredjedelar av förnybar energikällor.

Effektiva solceller

Solen utgör grunden för allt liv. Trots denna otroligt kraftfulla energikälla har vi varit dåliga att ta hand om den - fram tills idag. Vi har sett en dramatisk utveckling sedan 1900-talets hälft och framåt av vår hantering och tillvaratagande av solenergi. Nya innovationer och teknologi möjliggör ett helt nytt sätt att utvinna solenergi av solen. Från avancerad teknologi i forskningsfas till att skapa egen el genom solpaneler på våra hushålls tak. Solenergi kan användas för att både producera el samt värme. Energin som utstrålas från solen kan både nyttjas direkt eller indirekt. I denna mening pratar vi om den direkta solenergi som vi konverterar till användbar energi till vårt hem. 

Solenergi kan bevaras och nyttjas genom solfångare eller solceller:

    • Solfångarna bevarar solstrålarnas värme för att värma upp hus samt varmvatten.
    • Solceller lagrar energi och används enbart för att producera el.

Solenergi - vår framtid

Solenergi är en av de energikällor vi behöver utnyttja och använda ännu mer. Solen är en obegränsad resurs, miljövänlig och helt gratis. Trots att vi ser utveckling mot mer förnyelsebara och gröna energikällor, utgör bara 0,06% av vår elförsörjning solenergi. Vattenkraft producerade 47,07% av vår elproduktion år 2015 och vindkraft genererade 10,24%. Läs mer om statistik över elproduktion på SCBs hemsida. Vi behöver alltså en ökad satsning på nyttjandet av vår så potentiella energikälla. Vi måste utvecklas till att den både blir effektivare, billigare och bättre kommunicerad.

Är du vidare intresserad av solenergi och dess fakta kan du läsa mer på vår sida om solceller och solenergi.