Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 31. augusti 2018

Solcellsstödet utökas med 1,4 miljarder de närmsta fyra åren

Privata satningar på solceller uppmuntras

Solcellsstödet utökas för privata satsningar på solceller

Den höga efterfrågan på solcellsstöd har fått gehör. Under 2016-2019 kommer 1,4 miljarder kronor avsättas till utbetalningar av solcellsstöd. Redan idag står 4000 personer i kö för solcellsstödet som endast går till privatpersoner som vill installera solceller.

Föregående år har 50 miljoner avsatts årligen för solcellsstöd. Efterfrågan på skatteavdraget har dock överskridit avsatt budget. Under de kommande fyra åren ser budgeten för solcellsstödet enligt följande:

2016: 225 miljoner kronor
2017: 390 miljoner kronor
2018: 390 miljoner kronor
2019: 390 miljoner kronor

Läs också: Solceller: Ansök om elcertifikat

Stora solcellsanläggningar måste betala energiskatt

Samtidigt som regeringen har valt att subventionera privata investeringar i solenergi, har beslut om energiskatt på stora anläggningar tagits. Anläggningar med en effekt på över 225 kilowatt ska betala skatt från och med juli 2016.

Sveriges elproduktion från solceller kommer från anläggningar med en total installerad effekt på knappt 80 megawatt. Av dessa kommer ungefär hälften från stora anläggningar, vilka nu kommer beskattas för elproduktionen.

För villaägare och mindre solcellsanläggningar är solenergin fortfarande skattebefriad.

Läs också: Solceller på de svenska lantbruken

Ris och ros till ökat solcellsstöd

Flera välkända profiler inom solenergibranschen och miljörörelsen har de senaste dagarna uttalat sig om regeringens nya reformer. Reaktionerna är långt ifrån enhälleligt positiva. De flesta är eniga om att det är positivt att regeringen stödjer en ökad produktion av solel. Däremot är solcellsstödet ett ekonomiskt incitament som inte håller på lång sikt.

Med det utökade solcellsstödet följer också satsningar på lagring av solel. Budgeten för detta är 175 miljoner under de fyra kommande åren. Syftet är att främja privatpersoner som vill lagra den solel de själva producerar.

Kritiken riktas främst emot beskattningen på stora anläggningar samtidigt som man uppmuntrar till nyinvestering i solenergi. Låt oss höra vad några profiler inom branschen har att säga om saken:

Johan Ehrenberg, vd på Egen el
“Regeringen fortsätter alliansens politik och ger stöd till inköp av solceller. Det är bra att kölistan på ansökningar betas av så alla som väntat kan få komma igång.”

Han är däremot kritisk till energibeskattningen för större anläggningar.

“Det är mycket illa att regeringen vidhåller att stora anläggningar ska motarbetas och i princip stoppas genom skatt på eget energisparande. Om du sätter upp solfångare och gör varmt vatten till ICA Maxi så är det ingen skatt på vattnet. Varför ska det vara skatt om ICA Maxi i stället sätter upp solceller på taket? undrar han.”

Annica Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige
“Vi välkomnar visionen om att Sverige ska bli en fossilfri nation. De investeringar som presenterades idag är tyvärr långt ifrån vad vetenskapen säger behövs för att hejda den globala uppvärmningen. Sveriges klimatmål är för lågt satt från början och de åtgärder som nu görs i budgeten räcker inte ens till för att uppnå det.”

Jan-Olof Dalenbäck, från branschorganisationen Svensk Solenergi
“Nu öppnas möjligheten för bidrag och det är bra att regeringen rättar till detta, för det har man skött dåligt. Men på lång sikt vill vi att bidragen avvecklas. Det är i stället marknaden som måste fungera bättre.

Det är framför allt mindre anläggningar och villaägare som kommer att söka det här bidraget eftersom diskussionen om undantag från energiskatt rör till det ganska rejält för större fastighetsägare.”

Naturskyddsföreningen, pressmeddelande 21 september 2015
“Ett statligt stöd för installation av solceller finns sedan tidigare, men pengarna som avsatts har inte räckt till. Det har lett till en lång kö och att installationen av solceller stannat av. Därför är vi glada över att regeringen satsar 1,4 miljarder kronor till investeringsstödet, som kan få solrevolutionen att ta fart även i Sverige. Sedan måste stödet fasas ut och långsiktigt hållbara regler för solel utformas.”

Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiska talesperson
“Vad som krävs är ökade incitament och minskat krångel för mikroproducenter av förnybar el. Men nu höjer man skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. De ger med ena handen, men tar med den andra. Dessutom nästan halverar man ROT-avdraget, som med fördel kan användas för att installera solceller.”

Därför ska större anläggningar beskattas

Som svar på varför regeringen valt att införa skatt på produktion av solel från större anläggningar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson:

“Det handlar om att följa EU-regler och vi vill inte att större anläggningar ska riskera straffavgifter från EU. Vi har lagt nivån så högt som det bara går, så i praktiken är det bara de allra största och väldigt få som inte ryms i det skattebefriade området. Sen finns det ett antal mindre som oroas av att de kan få problem för att de har en gemensam juridisk huvudman och det tittar vi på just nu.”

GreenMatch gläds åt det utökade solcellsstödet. Under hela året har vi märkt av en undran och oro från privatpersoner som önskar ansöka om solcellsstöd, men inte vet om det blir någon utbetalning gjord.

Med tanke på det minskade rotavdraget är det positivt för privatpersoner att en kostsam installation som solceller uppmuntras av rådande regering. Framför allt är det positivt att de som idag har ansökt om solcellsstöd och står i kö för utbetalning nu får klara besked om att utbetalningarna kommer att fortsätta.

Läs också: Priset på 5 kW solceller? Omkring 100 000 kronor.