Jämför pris och offerter på jordvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 09 mars 2021

Att byta från olja till jordvärme

Ett verkligt exempel med besparingskalkyl

När man funderar över vilket uppvärmningssystem som är bäst för hus och villa så handlar diskussionen ofta om besparingsmöjligheter och driftskostnader. Åsikterna skiljer sig ofta och alla uppvärmningsmöjligheter har sina fördelar. Jordvärme är ett alternativ som ofta diskuteras och är i fokus i detta inlägg.

I denna artikel kommer vi att dela med oss av ett verkligt exempel på en familj som bytte uppvärmning från olja till jordvärme. I artikeln presenteras även verkliga siffror på årliga besparingar. För att hjälpa er som eventuellt ska installera jordvärme har familjen även delat med sig några tips inför installation av jordvärme.

Hus med jordvärme, besparingsexempel på byte från olja till jordvärme

Christer och Anki Hemming på trappan. 

Investeringsexempel: Att byta från olja till jordvärme

För ett ge ett bra exempel på hur det är att byta från olja till jordvärme har Greenmatch intervjuat Christer Hemming som gjorde bytet år 2005, för 12 år sedan. Exemplet är intressant eftersom det ger en inblick i avkastningen av investeringen samt värmepumpens livslängd och driftskostnader.

Främsta orsaken till bytet var att oljepannan var mycket dyr i drift, men den var också gammal och risig vilket gjorde oljepannan en osäker och ohållbar lösning. Christer förväntade även sig en ökning i oljepriset vilket skulle öka på driftskostnaderna för oljepannan. En ytterligare orsak till att byta var självklart också den miljövänliga aspekten.

Även fast den årliga besparingen på driftskostnader var en stark fördel med bytet så berättade Christer att det bästa med bytet är egentligen hur bekvämt det är med jordvärme. Att slippa krångla med olja och sotning är i efterhand klart det bästa med bytet.

“Jordvärme är bekvämt, underhållet är ju noll kan man säga om du jämför med oljeeldning så ska du hålla på med beställning av olja och hålla koll på det.”

Bytet till jordvärme gjordes hösten 2005 och sedan dess har familjen sparat sammanlagt cirka 270 000 kronor. Det innebär en besparing på 22 500 kronor årligen. Läs mer om beräkningarna nedan.

Så mycket sparade familjen med jordvärme

Familjen investerade totalt cirka 81 500 kronor i jordvärmesystemet som installerades under ett par dagar hösten 2005. Jordvärmepumpen installerades i husets källare och jordvärmeslangarna grävdes ner på en oanvänd äng på bakgården. Mängden kollektorslang som krävdes för värmebehovet var 200 meter. Slanglängden grävdes ner på cirka 1,2 meters djup.

Genom att Christer jobbar inom industrin för markarbete kunde de på eget bevåg ta hand om grävandet vilket förklarar det låga priset för installationen. Installationen av jordvärmepumpen gjordes dock av en lokal leverantör. Man kan alltså räkna med en aningen högre kostnad om man inte gör grävandet på egen hand, normalt ligger kostnaden för en jordvärmeinstallation mellan 80 000 och 130 000 kronor.

OBS! Kom ihåg att diskutera med din installatör om själv utfört grävarbete påverkar garantin på värmeanläggningen.

Fakta om huset
Byggnadsår 1955
Boyta 160 kvm
Värmebärandesystem Radiatorer
Isolering Endast stockväggar utan luftspalt. Fönster utbytta kring 1975.
Boende Två vuxna
Årligt energibehov totalt Cirka 13 000 kWh

Jordvärmepumpen som installerades hade en effekt på 7 kw för att täcka det 160 kvadratmeter stora husets värmebehov. Ingen vidare investering gjordes i det värmebärandesystemet och man hoppades att de gamla radiatorerna skulle räcka till för att hålla huset varmt.

Hus med jordvärme, kollektorslang in till hus

Familjens hus, jordvärmeslangarna går in till huset på kortsidan som syns på bild. 

Kostnads- och besparingskalkyl för jordvärmeinstallationen

Enligt besparingsberäkningarna tog det fem år för jordvärmepumpen att återbetala sig själv. De senaste sju åren har jordvärmesystemet alltså sparat familjen pengar som gått direkt i fickan. Nedan ser ni en tabell över besparingen för varje år sedan jordvärmepumpen installerades. Som jämförelsetal används mängden el och olja som användes 2004, året före jordvärmeinstallationen.

  Driftkostnader utan jordvärme   Driftkostnader med jordvärme    
År Olja (kr) El (kr) Totalt Olja (kr) El (kr) Totalt Besparing
2004 19 770 10 560 30 330 - - - 0
2005 22 875 9 360 32 235 14 640 11 700 26 340 5 895
2006 24 523 10 656 35 179 - 16 095 16 095 19 084
2007 25 178 12 672 37 850 - 19 140 19 140 18 710
2008 29 833 13 824 43 657 - 20 880 20 880 22 777
2009 26 090 14 256 40 346 - 21 533 21 533 18 814
2010 33 198 13 728 46 926 - 20 735 20 735 26 191
2011 34 360 13 920 48 280 - 21 025 21 025 27 255
2012 32 303 13 056 45 359 - 19 720 19 720 25 639
2013 28 768 13 008 41 776 - 18 933 18 933 22 842
2014 32 500 12 336 44 836 - 17 103 17 103 27 733
2015  32 500 12 000 44 500 - 17 494 17 494 27 006
2016 32 500 11 904 44 404 - 16 339 16 339 28 065
Totalt 374 395 161 280 535 675 14 640 220 697 235 337 270 008

Mer om uträkningarna:

Besparingsuträkningarna är gjorda med estimerade och loggade siffor på el och olja som vi fått från familjen. Jämförelsetalen är baserade på den mängd el och olja som användes under 2004, året före jordvärmepumpen installerades, 2500 liter olja och 9600 kWh el.

Användningen av el och olja under åren 2005-2016 är baserade på dels estimerade siffror och siffror direkt tagna från elräkningarna. Under åren 2006 - 2012 har den estimerade elanvändningen varit 14500 kWh och under 2005 estimerades elanvändningen ligga på 12000 kWh eftersom jordvärmepumpen lades igång i september. För åren 2013 - 2016 har vi tagit information om elförbrukningen från familjens elräkningar. Den estimerade mängden olja var år 2005, när bytet gjordes på hösten, 1600 liter olja.

Priserna på el och olja som använts i exemplet har tagits från svensk statistik över konsumentpriser på el. Om priserna har redovisats per månad i statistiken har ett medelpris på dem beräknats för hela året. Medelpriserna för olja ligger mellan 7900 kronor och 13 500 kronor per kubik och medelpriserna för el skiftar mellan 0,9 kronor och 1,5 kronor per kWh. Desvärre har vi inte hittat någon statistik på oljepriserna för åren 2014 till 2016 men vi har använt ett lågt estimerat pris på 13000 kronor per kubik för att inte ge missvisande jämförelsetal, och framförallt för hög besparing.

Årsmedeltempaturen i området ligger omkring 7 grader celsius, vilket är motsvarar årsmedeltemperaturen i områden som Umeå och Sundsvall. Detta är värt att beakta när du tolkar besparingarna.

Källa elpriser 2004 - 2006 | Källa elpriser 2007- | Källa oljepriser 2004 - 2013

Den totala besparingen som familjen gjort sedan de installerade värmepumpen ligger på hela 270 008 kronor. Vilket innebär att värmepumpen har återbetalat familjen mer än tre gånger vad investeringen kostade. Den årliga procentuella besparingen ligger i medeltal på 56 procent beräknat på de år som jordvärmepumpen varit igång hela året.

Driftkostnaderna för jordvärmepumpen ligger i medeltal på 6149 kronor per år i kostnader vilket i medeltal står för runt 32 procent av de totala elkostnaderna. Detta även räknat med siffror från åren då värmepumpen använts under hela år. Energiåtgångarna med jordvärme var i medeltal 4578 kWh per månad.

Vi vill även påminna att dessa beräkningar inte inkluderar underhållskostnader för oljepannan som till exempel sotning och leveranskostnader. Kostnader som faller bort med en jordvärmepump och samtidigt minskar på husets driftskostnader.

Så gick jordvärmeinstallationen till

Familjen funderade under början av 2005 över att byta värmesystem och efter att en bekant, med liknande hus, hade bytt till jordvärme så kändes det som ett säkert val. Christer hade även funderat över bergvärme men eftersom jordvärme var billigare att installera samt att de hade bra med utrymme för jordvärme så fick det bli det.

Jordvärmeinstallationen gjordes under ett par dagar hösten 2005. Christer och hans bekanta grävde själva och lade den 200 meter långa kollektorslangen på husets bakgård. Installationen av jordvärmepumpen gjordes av en lokal leverantör som tömde slangarna på luft och fyllde dem med kollektorvätskan. Sedan lades rören om från oljepannan och värmepumpen kopplades ihop med det värmebärande systemet.

Kostnaden för installationen låg totalt på cirka 81 000 kronor. Kostnaden för jordvärmepumpen och installationen kostade 67 000 kronor och slangarna samt kollektorvätskan kostade 8 600 kronor. Resterande cirka 5 000 kronor gick till kostnaderna för grävning.

Nedgrävda kollektorsslangar

Ängen bakom huset där jordvärmeslangarna är nedgrävda.

Inför jordvärmeinstallationen: tips från familjen

Greenmatch frågade familjen Hemming efter några tips till dem som ska byta från olja till jordvärme för att hjälpa andra som funderar på att byta. Nedan har vi samlat de bästa av familjens tips!

  • Vi har inte ljudisolerat något runtom jordvärmepumpen. Är man ljudkänslig kan man göra det för att inte höra när den startar. Vi har dock inte märkt av några störande ljud från värmepumpen.
  • Planera var man lägger slangarna så att inga andra rör finns runtom. Detta för att undvika att rören ska frysa.
  • Lägg slangarna på ett område som inte används alltför mycket. En gräsmatta som används mycket kan till exempel bli ojämn på grund av tjälen kring rören.
  • Se över vilken slags jordmån ni har, åkermark passar bra för jordvärme. Har ni nära till berggrunden är det förstås bättre att satsa på bergvärme.
  • Kom ihåg att jorden kring rören behöver sätta sig innan jordvärmepumpen kan ge full effekt. Vår jordvärmepump presterade sämre än förväntat det första året eftersom jorden kring slangarna inte hade satt sig ordentligt och det slapp att bli kallt runt rören men följande vinter presterade pumpen bra och som förväntat.

Skulle ni ha använt Greenmatch om ni hade haft chansen 2005?

“När vi gjorde vårt byte så tog vi inte in flera offerter utan kontaktade endast vår rörmokare som fixade installationen. Skulle vi ha kunnat använda Greenmatch hade vi nog säkert gjort det, det skulle ha varit enkelt.”

Liksom Greenmatch alltid rekommenderar så använde familjen en certifierad installatör. Du kan genom Greenmatch tjänst enkelt sätta lokala och certifierade leverantörer i konkurrens med varandra för att få det bästa priset på din värmepump. Du mottar upp till fyra skräddarsydda offerter, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Fyll i formuläret och hitta din nya värmepump till bästa pris idag. 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut