Jämför pris och offerter på jordvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 05 mars 2021

Så stor är månadskostnaden för jordvärme

Månadskostnaden för jordvärme påverkas av elpriserna 

Kostnaden för installation av jordvärme brukar hamna runt 100 000 kronor. För att affären ska vara ekonomiskt fördelaktig krävs dock att man även beräknar kostnad per månad för driften av värmepumpen. Denna påverkas i allra högsta grad av den svenska marknadens elpriser. Återbetalningstiden för jordvärmepumpen påverkar också månadskostnaden, och bör därför adderas till kostnaden för eldriften.

Alla nordiska länder, förutom Island, har en gemensam fri elmarknad. Detta startade 1996 när Sverige avreglerade marknaden och öppnade upp för nya aktörer. Elpriset i Norden påverkas av utbud och efterfrågan, vilket bland annat styrs av väder och ekonomisk konjunktur. Det fasta elpriset påverkas däremot även av mängden importerad och exporterad energi inom och utom Norden.

Du kan minska kostnaden för jordvärme ytterligare genom att se över ditt hus och beteendevanor. Innan jordvärmepumpen installeras bör du kontrollera hur väl isolerat huset är samt om lister vid fönster och dörrar effektivt isolerar mot den kalla uteluften. Genom att tänka över hur länge du duschar, om laddare sitter i eluttagen dygnet runt samt standbyfunktioner på olika hushållsapparater, kan du ytterligare minska månadskostnaden för den totala elförbrukningen.

Faktorer som påverkar elpriset på värmepumpar

Stigande elpriser leder till högre kostnader för jordvärmenMiljomarkt _el

De senaste 15 åren har elpriserna stigit med knappt 15 procent. Detta gör att jordvärmepumpen kostnadsmässigt är ett konkurrenskraftigt alternativ till direktel, eftersom den genererar i genomsnitt tre gånger så mycket energi som den förbrukar. Att vara medveten om marknadens elpriser och välja ett fördelaktigt avtal är väsentligt för låga driftskostnader för värmepumpen.

För slutkonsumenten ligger idag genomsnittligt elpris på 130 öre per kilowatt. Om du har en jordvärmepump med en årsvärmefaktor på 3 och en energiförbrukning på 22 000 kW per år, innebär detta en årskostnad på drygt 9 500 kronor. Varje månad betalar du således knappt 800 kronor för driften av jordvärmepumpen, men till detta tillkommer också värme för spetsenergi under kalla vinterdagar.

Det är ofta just stigande elpriser kritikerna nämner när man talar emot jordvärme och värmepumpar i allmänhet. Prognosen tyder på att elpriserna kommer öka stadigt de närmaste årtiondena, vilket givetvis kommer påverka återbetalningstiden för den jordvärmepump du köper idag. Genom att se över ditt elavtal kan du dock hålla elpriset på en lägre nivå, jämfört med om du har ett tillsvidareavtal. Faktum är att andelen hushåll som väljer rörligt elavtal, istället för fast, har ökat under det senaste året. 

Rorligt _Fast _Elpris _varmepump

Jordvärme & solenergi minskar månadskostnaden på sikt

Vill du ytterligare sänka dina elkostnader på sikt, så finns alternativet att producera egen el med hjälp av solenergi. Det finns moderna jordvärmepumpar som är förberedda för montering mot solceller. Det krävs en ganska stor solcellsanläggning för att klara årsbehovet av energi, men du blir något friare från elmarknadens prissättning på elen.

Solceller i kombination med en värmepump fungerar på följande sätt:

  1. Solcellerna omvandlar solljuset till energi i form av likström.
  2. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström, vilket är den typ av el som används i exempelvis eluttagen i huset. 
  3. Elen mäts i en separat elmätare som visar mängden producerad energi.
  4. Elen kan sedan användas i huset för hushållsel eller för eldrift av värmepumpen.

Beräknad livstid för solceller är över 20 år. Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek, men överstiger sällan 10 år, vilket ger dig lika lång tid av gratis el till din uppvärmning och boende. Du kan även koppla din jordvärmepump mot solfångare, vilka förvisso inte genererar el utan istället fungerar som värmekälla under sommarhalvåret.

Pris _el _ar

Beräkna månadskostnaden för jordvärme

Jordvärme rekommenderas främst till hushåll med medelhög till hög elförbrukning. Ju högre energiförbrukningen är, desto mer kan du också spara. Genom att välja en markvärmepump med hög verkningsgrad kan du ytterligare minska den löpande kostnaden för driften av jordvärmen.

Ett hus med en energiförbrukning på 27 000 kWh per år, exklusive hushållsel, kan spara upp till 18 000 kWh per år med jordvärme. Har värmepumpen en årsvärmesfaktor på 3,3 innebär besparingen över 20 000 kronor varje år med ett elpris på 130 öre per kWh. Detta är i jämförelse med direktverkande el, men även i jämförelse med pelletspanna eller en luft-vattenvärmepump, så är besparingen konkurrenskraftig.

Utöver denna kostnad ska du också inkludera jordvärme kostnaden för avbetalningen av jordvärmepumpen och tillhörande installation. Om totalkostnaden för installation av jordvärme är 130 000 kronor, innebär detta en återbetalningstid på 8,6 år vilket motsvarar en månadskostnad på omkring 30 000 kronor under själva återbetalningstiden. När värmepumpen är återbetalad går månadskostnaden i detta exempel ner till ungefär 15 000 kronor i månaden.

Eftersom kollektorslangen håller betydligt längre än själva värmepumpen, upp till 50 år, så kan man även göra en annan typ av återbetalningsplan. Då kommer månadskostnaden sjunka betydligt, men samtidigt är det ju samma totalkostnad som ska betalas oavsett hur man räknar på det. Är du intresserad av offerter på jordvärmepumpar fyller du i vårt formulär uppe till höger.

Beställ offerter på jordvärme nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut