Pris på bergvärme

Jämför priser och kvalitet på bergvärme - Beställ flera offerter!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Prisskillnader i totalentreprenad för bergvärme

Arbetsmomenten vid installation av bergvärme är flera. Beroende på om du enbart ska byta ut en befintlig bergvärmepump, eller borra energibrunn för bergvärme, varierar priset för arbetet. Vanligen tar en installation med borrning och installation av bergvärmepumpen en till två dagar. Det totala priset på en totalentreprenad för bergvärme med värmepump, borrning, installation och injustering varierar mellan 120 000 kronor och 180 000 kronor för en normalstor villa.

Energibrunnen, eller borrhålets, djup ska anpassas efter hushållets värmebehov och bergvärmepumpens effekt. Borrhålets djup varierar också beroende på berggrundens sammansättning. Berggrunden påverkar därmed priset, eftersom timkostnaden ökar med förbrukad arbetstid. Den största ekonomiska besparingen uppnås då värmepumpen och borrhålet är rätt dimensionerat.

Fördelen med en totalentreprenad på bergvärmeinstallationen är att en firma står för garantin på hela arbetet. Många bergvärmeinstallatörer hyr själva in en borrare som står för borrningen, men det förekommer också att samma företag gör allt från borrning till elinstallation av den nya bergvärmepumpen. Du kan enkelt ansöka om offerter på totalentreprenad för bergvärme här på GreenMatch. Fyll i formuläret högst upp till höger, så hjälper vi dig vidare.

Vad är priset på en ny bergvärmepump? 

Tekniken för värmepumpar utvecklas ständigt. För några år sedan infördes varvtalsstyrda bergvärmepumpar på marknaden. Fördelen med dem är att effekten anpassas efter det aktuella värmebehovet. Däremot kostar de vanligen något mer än en traditionell bergvärmepump med en effekt på 8 kilowatt. Priset på en bergvärmepump på 8 kilowatt brukar ligga från 60 000 kronor till 80 000 kronor.

Om du ska byta ut din nuvarande bergvärmepump till en ny modell, finns det några faktorer att ta hänsyn till:

  • Har du nyligen energieffektiviserat ditt hus?
    Då kan det räcka med en bergvärmepump med lägre effekt är den nuvarande. Ett tätare hus ger mindre värmeläckage och således minskar värmebehov. Likaså har nya bergvärmepumpar en väldigt hög årsvärmesfaktor jämfört med 20 år gamla modeller.

  • Har du konverterat från radiatorer till golvvärme?
    Olika modeller har varierande årsvärmesfaktor för radiatorer och golvvärme. Välj en modell som presterar bra tillsammans med ditt nuvarande system.

Rätt val av bergvärmepump kan spara dig över 20 000 kronor om året, därför är det viktigt att göra en klokt val och jämföra flera olika produkter innan du bestämmer dig.

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!

Ett åkerlandskap och en gård med några hus

Pris på borrning av bergvärme

Först ska energibrunnen borras 100-200 meter ner i marken, beroende på hur djupt ner berggrunden ligger. Berggrunden ska inte vara alltför djupt ned i marken, men inte heller ligga alltför ytligt. Någonstans mellan 6-30 meter brukar ge god funktionalitet. Beroende på djupet varierar priset på borrning för bergvärme mellan 30 000 kronor och upp till 70 000 kronor för en medelstor villa.

Foderrör ska installeras i jordlagret och två meter ner i berggrunden, vilket i sig påverkar priset för arbetskostnaden. Dessa rör behövs svetsas samman, vilket tar tid. Beroende på foderrörens längd varierar antalet arbetstimmar. När kollektorslangen placerats i borrhålet ska rör dras in i huset från energibrunnen. Anledningen till att man installerar foderrör är för att förhindra ras och blandning av regn- och grundvatten.

Stora delar av den svenska berggrunden består av urberg och granit, vilket har god ledningsförmåga för värme och energi. Nära kusterna och i vissa områden i Östergötland finns det stora mängder sedimentära bergarter. Denna typ av bergart är porös, vilket leder till sämre värmeledningsförmåga. Konsultera med din kommuns energirådgivare eller grannar som har bergvärme gällande hur berggrunden ser ut i ditt område.

Bergvärme i Stockholm eller Umeå? Geografiskt läge påverkar priset

Priset för bergvärme varierar beroende på var i landet du bor. Variationen beror på flera faktorer, varav berggrundens sammansättning är en viktig del. I storstadsområdena är efterfrågan hög på borrning och installation av bergvärme, vilket i sin tur driver upp priserna. Eftersom ingen vill riskera att borra en alltför grund energibrunn, finns det många gånger en intern tävlan om vilka företag som erbjuder den djupaste energibrunnen till bästa pris.

Det finns flera kostnader att beräkna när du ska borra för bergvärme. Om du bor på landsbygden, långt ifrån närmaste tätort, kan det förekomma extra omkostnader för transport till din fastighet. Borrningsmaskinen och transport av bergvärmepumpen innebär helt enkelt en ganska stor kostnad för installatören, vilket de kan önska att få ersättning för.

En liten, men viktig punkt, är kostnaden för anmälan av bergvärmeinstallation. Anmälan ska göras till kommunens miljökontor eller motsvarande. Borrningen av bergvärme får inte påbörjas förrän kommunen har godkänt anmälan. Anmälningskostnaden varierar från 600 kronor till 5000 kronor beroende på vilken kommun du tillhör. Kontakta ditt lokala miljökontor för att ta reda på aktuella priser.

Rotavdrag ger ett lägre pris

Installation av bergvärme är godkänt för rotavdrag. Det innebär att du kan få upp till 30 procent avdrag på arbetskostnaden för installationen. Du får alltså inget avdrag för material- eller maskinkostnader.

Arbetskostnaden vid installation av bergvärme uppgår vanligen till omkring 35 procent av den totala kostnaden.

Den nuvarande procentsatsen är lägre än föregående år, och började att gälla den 1 januari 2016.

Återbetalningstid för bergvärme

Det totala priset för inköp, borrning och installation av bergvärme brukar ligga mellan 100 000 och 150 000 kronor inklusive rotavdrag. Den initiala kostnaden för bergvärme är således hög, men själva värmepumpen beräknas fungera i omkring 15 år och borrhålets livslängd är närmast obegränsad.

Det finns flera sätt att finansiera investeringen av bergvärme:

1. Direkt betalning
Om du har tillräckliga besparingar kan du betala hela summan vid ett tillfälle.

2. Belåning av bostad
Om du äger fastigheten, vilket krävs för att du ska vara berättigad rotavdrag, finns det många gånger möjlighet att belåna huset för att finansiera bergvärmepumpen.

3. Finansiering på kredit
Många återförsäljare av bergvärme erbjuder finansieringsalternativ, där räntefri avbetalning är det mest fördelaktiga.

Återbetalningstiden på bergvärme beräknas ofta till mellan 6 och 10 år. Hur lång tid det tar innan din bergvärmeinstallation har betalat sig beror på ditt hushålls energiförbrukning och nuvarande uppvärmningssystem. Samtidigt som en hög energiförbrukning innebär att du snabbare sparar in den energi som du annars skulle betala för, innebär ett högt värmebehov också djupare borrhål och högre effekt på bergvärmepumpen.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!