Bergvärmepump

Jämför pris och kvalitet på bergvärmepump - Beställ flera offerter!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Bergvärmepumpens kostnad varierar

Priset på en bergvärmepump kan variera mellan cirka 60 000 kronor till 120 000 kronor. Oavsett om du ska investera i en bergvärmepump för första gången, eller om det har blivit dags att byta ut din gamla, kan det vara bra att känna till vilka olika faktorer som kan påverka priset. Notera att pris för borrning och installation måste också beaktas om du ska installera ett komplett system. Läs mer om detta på sidan pris på bergvärme.

Pris varierar mellan olika offerter

Enligt Energimyndigheten kan priset på bergvärmepump variera mellan olika offerter med upp till 25 procent. Därför är det ett klokt beslut att ta in flera offerter från olika entreprenörer. Detta hjälper vi dig med, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Det blir ofta ett bättre paketpris om man beställer en totalentreprenad från en och samma leverantör, och de flesta av våra samarbetspartners erbjuder finansieringsalternativ.

Fyll i formuläret högst upp till höger, så matchar vi dig med professionella bergvärmeentreprenörer nära dig! 

Hushållets värmeenergibehov och storlek

Ett hushåll med större energibehov kräver en värmepump med högre verkningsgrad och årsvärmefaktor, vilket drar upp priset. Dock är det för stora hushåll som besparingsmöjligheterna med bergvärme är som högst. Den allmänna rekommendationen är att hushållet bör ha en energiförbrukning på över 20 000 kWh/år för att affären ska bli riktigt lönsam. Med en bergvärmepump kan energi utvinnas till uppvärmning av fastigheten samt varmvatten.

COP- och SCOP värdet

Verkningsgraden mäts med ett COP-värde (coefficient of performance), som beräknas på hur många kilowatt energi som bergvärmepumpen genererar i förhållande till hur mycket den förbrukar. SCOP-värdet, å andra sidan, beskriver bergvärmepumpens verkningsgrad utslaget på ett helt år. Detta kallas även årsvärmesfaktorn. SCOP-värdet är unikt för varje hushåll och beror till stor del på installationen och hushållets energiförbrukning, isolering, storlek etc. Därför kan det vara klokt att använda en kunnig installatör. En korrekt installerad bergvärmepump påverkar hur mycket värmeenergi man kan utvinna vilket i sin tur påverkar besparingsmöjligheterna och återbetalningstiden.

COP-värdets funktion

Kompressorn; Varvtal eller on-/off reglering

Förutom storleken och årsvärmesfaktorn påverkas priset av kompressorns reglering. Idag finns två typer av konstruktioner på marknaden, on-/off-reglering och varvtalsreglering. De flesta värmepumparna är on-/off-reglerade, vilket betyder att kompressorn växlar mellan att gå på full effekt eller vara avstängd. Varvtalsreglering, är i normalfallet dyrare, men har en rad fördelar. Bland annat kan det minska driftkostnaderna och slitage på kompressorn, då driften är regelbunden.

ROT-avdrag

En del utav kostnaderna är ROT-avdragsberättigade, detta betyder att man kan göra avdrag i deklarationen med upp till 50 000 kr per person och år.

ROT-avdraget motsvarar 30 procent av arbetskostnaden, det vill säga antalet arbetade timmar som installatören debiterar kunden för. Arbetskostnaden räknas som ett schablonbelopp på 35% av totalkostnaden.

Detta gälla både när man investerar i en ny värmepump eller när man byter ut sin gamla.

ROT-avdraget är även tillämpligt vid installation av andra typer av värmepumpar, exempelvis luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump, men arbetskostnaden är då vanligtvis lägre eftersom de inte kräver borrning av borrhål.

10 Fördelar och nackdelar med bergvärme

+ Låg driftskostnad.
+ Okänsligt för väderfluktuationer, passar därför hushåll både i norra och södra Sverige
+ Bra miljöval, då energin kommer från förnybar källa.
+ Lång livslängd.
+ Genererar relativt mycket värmeenergi, höga COP- och SCOP värde.
+ Stora besparingsmöjligheter, ökar med högre värmeenergiförbrukning.

- Hög investeringskostnad & lång återbetalningstid.
- Relativt omfattande installationsarbete med grävning, borrning och inkoppling.
- Passar inte alla hushåll, värmedistributionen kräver ett vattenburet system samt tomtyta för borrning.
- Bergvärmepumpen drivs av el, liksom alla värmepumpar, och de kan därför vara känsliga mot ett längre strömavbrott.

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!

Bäst-i-Test

Ett test utav 10 olika märken på värmepumpar har genomförts av Energimyndigheten. Testets syfte var inte att utse någon ‘vinnare eller förlorare’ bland olika värmepumpstillverkare utan snarare att jämföra de olika märkena utifrån pris, energibesparing och SCOP-värde. Testet utfördes på två olika energiförbrukningar;
24 200 kWh/år och 34 300 kWh/år.

Resultatet visade att vid en högre energiförbrukning blev besparingsmöjligheterna högre. Besparingen med bergvärme beräknades på om man istället skulle värma upp hushåll och varmvatten med el. Hushållsel ingick ej i beräkningarna. Dessutom var energibesparingen högre för hushåll med golvvärme än med radiatorer. För att se hela testresultatet kan du kika på Energimyndighetens hemsida.

Prisuppgifter på bergvärmepumparEnergibesparing med bergvärmepumpar

Kostnad för borrhål till bergvärmepump

Priset för ett borrhål kan variera mellan cirka 40 000 kr till 100 000 kr. Priset påverkas främst av tre faktorer:

Hur djupt berggrunden ligger

För att komma ner till berggrunden måste man borra igenom jordskiktet. Detta är olika djupt på olika platser runt om i Sverige. Runt röret i jordskiktet krävs ett isoleringsrör, även kallat foderrör. Foderröret kostar cirka 650 kr per meter, och minimikravet är att man installerar 6 meter foderrör, även om berggrunden är ytlig. Medeldjupet på jordlagret i Sverige är 7 meter djupt. Då jordlagret i högre grad påverkas av utomhustemperatur och säsong, krävs andra tekniker såsom jordvärme för att utvinna energi ur detta lager.

Typ av berggrund

Ett borrhål kan vara allt mellan 50 till 200 meter djupt. Hur djupt man behöver borra påverkas av energibehovet samt berggrundens sammansättning. I Sverige finns det främst två typer av bergarter; sedimentär bergart och urberg, vilka båda kan användas för utvinning av värmeenergi till bergvärme. Dock har de olika mineralsammansättning och värmeledningsförmåga. Granit och gnejs förekommer bland annat i urberget är exempel på bergarter som leder värme bättre, medan kalksten och sandsten leder värme sämre. Ett ungefärligt pris för att borra ett 100 meter djupt borrhål är 35 000 kr, exklusive foderrör.

För mer information om det geografiska lägets inverkan, läs även Bergvärme i Sverige.

Energibehovet

Förutom djupet ner till berggrunden och typ av berggrund varierar kostnaden för borrhålet beroende på energibehovet. Ett större hushåll på flera hundra kvadratmeter kan komma att behöva mer än ett borrhål, beroende på förutsättningarna. Mellan tummen och pekfingret kan man utvinna 10-40 watt per meter aktivt borrhål. 

Beställ offerter! Det tar under 1 minut"