Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år
Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Viktig information när du ska köpa solceller

Varför ska du köpa solceller?

Fördelarna med att välja solceller för produktion av elektricitet är flera. Solenergi kan även utnyttjas passivt, till exempel genom konstruktionen och placeringen av huset.

En kombination av passiv och aktiv solenergi med både god byggnadsteknik, solfångare och solceller, är miljömässigt det bästa alternativet. Denna typ av hus kallas för lågenergihus och varianter på dessa är exempelvis nollenergihus eller nära-nollenergihus.

Solcellernas drift påverkar inte klimatet. Däremot innebär produktionen av själva solcellen en viss inverkan eftersom komponenterna består av material såsom kisel för solabsorbering, aluminium i ramen och vanligtvis stål eller aluminium för montagefästena.

Då solceller är dyra i inköp är det betydligt vanligare med denna typ av energiproduktion i industriländer som redan satsar stort på förnybar energi.

Eftersom en stor del av svensk el kommer från vind- och vattenkraft eller bioenergi, är incitamenten för att investera i solenergi mindre här jämfört med länder vars el främst kommer från kolkraft och olja. Likväl är investeringar i solceller och solfångare viktigt för det globala klimatets utveckling.

Som tur är kan solceller installeras på befintlig infrastruktur och kräver inte stora ytor, vilket är fallet för vindkraft.

Vill du veta vilka förutsättningar som gäller just för ditt hus?

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

De främsta anledningar till att köpa solceller

  • För att minska sin elräkning. Även med en liten solcellsanläggning kan man generera tillräckligt med energi för att täcka behovet under sommaren, så man slipper köpa el från elnätet. Har du en större solcellsanläggning får du förmodligen en överproduktion av elektricitet under sommaren. Genom avtal med elhandlare kan du sälja den elen på det almänna elnätet.
  • En ekonomisk investering på lång sikt. Solceller har många gånger en garanti på 25 år, men håller ofta längre än så. De ekonomiska besparingsmöjligheterna är svåra att sia om. Det beror på hur elpriset ser ut om 10 år och prisutvecklingen för inköp av solceller. Priset för att köpa solceller har minskat de senaste åren och utvecklingen ser ut att fortsätta i samma riktning.
  • Vara mer självförsörjande producent av energi och värme. Om du har rätt förutsättningar för att köpa solceller, så kan du även använda solfångare för varmvattenproduktion. En kombination av dessa två kan göra att du blir självförsörjande av energi under sommaren. 

Videon nedan beskriver hur det kan vara att producera egen energi. Den kommer från Solelprogrammet i samarbete med Bengt Strid.

Goda råd om solel

Mängden solinstrålning påverkar om du bör köpa solceller

Solkarta över Sverige

För att optimera mängden solinstrålning på ditt tak, finns det några faktorer som avgör om det faktiskt är lämpligt att installera solceller på ditt tak.

Först bör taket vara riktat mot söder, men tak mot sydväst eller sydost fungerar också. Man kan dock räkna på ett bortfall med 6 procent av solinstrålningenen jämfört med en direkt söderriktning.

Takets lutning är en annan faktor som påverkar hur mycket av solinstrålningen som kan tillvaratas av solcellerna.

I Mälardalen är 40 graders taklutning optimalt. Däremot är det bättre att en gradlutning över denna nivå jämfört med under.

Om du väljer att montera dina inköpta solceller vertikalt får du räkna med 25 procents potentiellt bortfall av solinstrålning.

Den tredje faktorn som kan påverka solcellernas förmåga att generera elektricitet är skuggning. Har du till exempel stora träd på tomten, kanske dessa skuggar solcellerna vissa timmar av dygnet.

Givetvis tillkommer även skuggning från moln, då solcellerna producerar mindre energi än vid direkt solinstrålning.

Det är därför viktigt att fundera över potentiella skuggrisker innan du väljer att köpa solceller och, om detta förefaller som ett problem, åtgärda dessa.

Läs mer om solceller på din ort:

När du ska köpa solceller: Livslängd & lönsamhet

Det är viktigt att samtliga komponenter har likvärdig kvalitet. Eftersom själva solcellerna håller i upp till 30 år, så behöver också modulen för montering ha en god livslängd. Här har vi har skrivit mer om de bästa solcellerna.

Det är ofta växelriktaren som kan behöva bytas ut först, eftersom elkomponenter vanligen har en kortare livslängd än 30 år. Tänk bara på hur länge en telefon eller tvättmaskin håller - de elektroniska apparaterna i våra hus har ofta inte särskilt god livslängd.

När solstrålarna träffar solcellen produceras likström. Solelen går in i elcentralen via växelriktaren som omvandlar likströmmen till växelström. Därefter passerar elen elmätaren och slutligen kan elen användas för eget bruk.

Du kan sälja överskottet av egen el via det allmänna elnätet. Hur mycket man får betalt för elen beror på var i landet du bor och om du har en elhandlare som är villig att köpa din solel.

Solstrålningen i Sverige ger 1000 W effekt per m², vilket innebär drygt 1 000 kWh energi per kvm och år. Sverige har en yta på 449 964 km², vilket innebär att markytan varje år tar emot 449,9TWh solenergi.

Nu är det inte möjligt att täcka Sveriges långa land med solceller, men det ger ett bra perspektiv på potentialen med solenergi. År 2012 förbrukades hela 142,4 TWh elektricitet, vilket till största delen kom från vattenkraft och kärnkraft.

Nu är du säkert nyfiken på att få reda på vad som gäller för just ditt hus och dina förutsättningar. Tveka inte, använd dig av GreenMatch offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner