Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 9 mars 2021

Värmepump i Malmö

Att installera en värmepump är ett beprövat sätt att sänka kostnaderna för hushållets vatten- och uppvärmningskostnader. Idag finns en värmepump i ungefär hälften av de svenska småhusen, vilket bidrar till mindre utsläpp av skadliga växthusgaser och leder till stora besparingar för de privata hushållens ekonomi.

Det finns olika typer av värmepumpar som lämpar sig olika bra beroende på vilka geografiska och geologiska förutsättnignar som finns i området där värmepumpen ska installeras. Klimatet i Malmö, med milda och korta vintrar, lämpar sig väl för de vanligaste typerna av värmepumpar. Med rätt förutsättningar är valet av värmepump en fråga om tycke och smak, ibland kan energiförbrukning, hustyp, pris eller framtida energibesparing ligga till grund för beslutet.

Nedan presenteras de olika värmepumparnas för- och nackdelar för dig som bor i Malmö med omnejd. För dig som överväger att investera i en värmepump är följande faktorer bra att ha i åtanke:

  • Hur stor är din årliga energiförbrukning?
  • Är ditt uppvärmningssystem direktverkande eller vattenburet? 
  • Hur stor är din tomt- och bostadsyta?

Beställa offerter på värmepumpar? Fyll i dina önskemål och preferenser i formuläret uppe till höger för offerter från upp till fyra leverantörer i Malmö med omnejd.

Luft-luftvärmepump i Malmö

En luft-luftvärmepump är alternativet för dig som har ett hus med direktverkande el, det vill säga radiatorer som inte är anslutna till ett vattenburet uppvärmningssytem. Precis som namnet antyder, omvandlar luft-luftvärmepumpen den kalla utomhusluften för värma upp huset med hjälp av cirkulerande varmluft. En luft-luftvärmepump kan inte ensam stå för hushållets värmeförsörjning i en normalstor villa, men det är ett bra komplement i mindre ytor med öppen planlösning så som garage och källare. Tack vare det milda klimatet i Malmö är luft-luftvärmepumpen effektiv under nästan alla årets dagar.

Luft-vattenvärmepump i Malmö

För dig med vattenburet uppvärmningssytem är luft-vattenvärmepumpen ett smidigt och prisvärt alternativ. I vanliga fall kan en luft-vattenvärmepump inte täcka lika stor del av uppvärmningsbehovet som jord- eller bergvärme. Å andra sidan krävs det inga ingrepp i berget eller bostadens tomt. Dessutom är kostnaden för installationen lägre, det ungefärliga priset för värmepump, elpanna och installation uppgår till cirka 80 000 kronor.

För den som bor i södra Sverige är luft-vattenvärme särskilt fördelaktigt. I Malmö är det genomsnittliga energibehovet för en villa cirka 20 000 kWh per år, vilket motsvarar en årlig förbrukning som rekommenderas för luft-vattenvärmepumpar. Energimyndighetens test av sju stycken luft-vattenvärmepumpar visar att den högsta energibesparingen i Malmö var 58,5 % per år, detta kan jämföras med testresultatet från Luleå där det högst uppmätta energibesparingen var 53, 2% per år.

Utomhusdel för luft luftvärmepump och luft vattenvärmepump

Bergvärme i Malmö

Bergvärme är en effektiv och pålitlig typ av värmepump som passar hus med en något högre energiförbrukning. Vid installation av bergvärme borras ett cirka 100 meter djupt hål för att utnyttjas den solenergi som finns lagrad långt ner i berget, tack vare hålets djup påverkas effekten i systemet inte av årstidernas temperaturskillnader.

Effekten i systemet avgörs av bergets värmeledningsförmåga, denna är hög i kvarsrika stenar som kvartsit och sandsten och sämre i seimentära bergarter. En sämre värmeledningsförmåga kan kompenseras med ett djupare borrhål alernativt borrning av ett eller flera extra hål. De lokala variationeran i bergarter kan vara stora, rådfråga därför en firma som har erfarenhet av att borra i ditt område. En del borrfirmor genomför ett termiskt reponstest (TRT) för att avgöra hur borrhålet ska utformas för bästa möjliga effekt. Innan borrningsarbetet kan påbörjas måste du får tillstånd från Miljönämnden i Malmö stad, se nedan för mer information.

Kostnaden för bergvärme beror delvis på borrningsarbetet, där material- och arbetskostnader varierar beroende på antal borrhål, borrdjup och avstånd mellan markyta och berg. Den totala kostnaden beror också på valet av värmepumpsmodell. I normala fall är priset för bergvärme cirka 140 000 kronor.

Jordvärme i Malmö

Jordvärme använder en liknande teknik som bergvärme för att altra värmeenergi för uppvärmning av huset. Jordvärme använder den solenergi, eller solvärme, som finns lagrad ungefär en meter ner i marken. För att utvinna värmeenergin grävs kollektorslang i slingrande formation ner på en yta i anslutning till tomten, vanligtvis sker grävningen i trädgården. Längden på kollektorslangen varierar beroende på hur stort uppvärmningsbehovet är, ett större behov kräver en längre slang vilket innebär att en större jordyta måste tas i anspråk. För en normalstor villa krävs en yta på cirka 400 kvadratmeter.

Om kollektorslangen grävs ner med för litet mellanrum mellan varje slinga finns en risk för tjälbildning i samband med att systemet utvinner värmen som finns lagrad i marken. Vid tjälbildning fungerar jordvärmesysytemet sämre och det finns risk att växtligheten skadas. Denna risk är dock mindre i södra Sverige eftersom att temperaturen i marken är högre jämfört med landets norra delar.

Priset på jordvärme är generellt sett lägre än bergvärme, beroende på omfattningen av grävningen hamnar priset någonstans mellan 80 000 upp till 100 000 kronor med värmepumpen inräknat. För en villa med en årlig energiförbrukning på 21 400 kWh, innebär detta att investeringen i jordvärme har en återbetalningstid på 8,3 år.

Läs mer om priser och besparing med jordvärme.

Installera jordvärme

Installera värmepump i Malmö

I vanliga fall tar installationen av en värmepump 1-2 dagar. Om du installerar bergvärme eller jordvärme tillkommer cirka två arbetsdagar för borrning alternativt grävning.

Vid installation av berg- eller jordvärme ska en ansökan om tillstånd skickas till Miljönämnden i Malmö stad. De uppgifter som krävs i anmälan kan med fördel fyllas i samråd med den gräv- eller borrfirma som ska utföra arbetet. Miljönämndens handläggningstid är cirka 6 veckor, ansökan debiteras med en avgift på cirka 2 000 kronor.

Om du ska installera en luftvärmepump krävs inget tillstånd, med däremot ska en anmälan göras till Miljönämnden. Blankett för ansökan/anmälan finns för nerladdning på Malmö stads hemsida.

I ansökan ska uppgifter om vem som anlitas för installationen av värmepumpen lämnas. Enerimyndigheten rekommenderar beställning av minst tre offerter från leverantörer för jämförelse av prisbild samt uppgifter om kommande besparing med en så kallad energikalkyl. I kontakt med leverantören bör du också meddela om du önskar använda rot-avdraget för att sänka arbetskostnaden.

Genom att fylla i formuläret längst upp till höger beställer du kostnadsfritt upp till fyra offerter från leverantörer i Malmö med omnejd.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?