SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/4
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 12 maj 2023

Värmepump i Stockholm

Att installera en värmepump är populärt bland husägare i Stockholm. Många vill utnyttja möjligheten att göra en vinst för både miljön och plånboken. Efterfrågan skapar ett stort tryck hos installatörerna som bidrar till att installationspriset kan bli något högre i Stockholm jämfört med övriga Sverige.

För att få det bästa priset och den bästa servicen gäller det att ta in offerter från så många leverantörer som möjligt. Greenmatch erbjuder kostnadsfria offerter från flera leverantörer av olika värmepumpssystem i Stockholm med omnejd. Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret så matchar vi dig med erfarna installatörer.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Välj rätt värmepumpsystem

Det finns flera typer av värmepumpssytem att välja mellan då klimatet i Stockholmsregionen lämpar sig för nästan alla värmepumpssystem. Jordvärme, bergvärme och sjövärme använder samma typ av värmepump, den avgörande skillnaden är vilken källa som används för att hämta värmeenergin till pumpen.

Även om klimatet i Stockholmsregionen är gynnsamt måste de lokala förutsättningarna vägas in i valet av värmepumpsystem. Detta gäller inte minst vid borrning för bergvärme där det geologiska underlaget kan variera. Berggrunden i Stockholm består i huvudsak av berggarter som lämpar sig väl för borrning av bergvärme, men det finns lokala avvikelser som har en sämre förmåga att leda värme.

Värmepump hus
1 2 3 4 5 6

Vilken typ av värmepump som är bäst för just dig beror följaktligen på en rad faktorer och unika omständigheter. Energimyndighetens tjänst energikalkylen erbjuder en detaljerad beskrivning baserad på ditt hushålls nuvarande energiförbrukning. Här ges en översiktlig bild över de olika systemens egenskaper, energibesparing och pris.

Luft-luft

En luft-luftvärmepump kräver inget vattenburet värmesystem och kan därmed installeras i alla hushåll. Även priset för luft-luftsystem är fördelaktigt, beroende på effekt, funktion och modell varierar priset mellan ungefär 20 000 till 40 000. Nackdelen med luft-luft inte värmer upp varmvattnet och att energibesparingen är lägre än andra värmepumpssystem. Dessutom är systemet beroende av temperaturen utomhus då luft-luftvärmepumpen ger sämre effekt under vintern.

Luft-vatten

Ett luft-vattenvärmepump kopplas till husets vattenburna uppvärmingsystem och kan därmed både genera varmvatten och värma upp huset via radiatorer och golvvärme. Effekten i ett luft-vattensystem är visserligen sämre vid kalla utomhustemperaturer, men det påverkar inte energibesparingen nämnvärt då temperaturen i Stockholmsregionen sällan understiger -15 °C i längre perioder.

Bergvärme

Bergvärme lämpar sig för dig som har ett något högre energibehov och för dig som vill ha ett pålitligt system som är lönsamt på längre sikt. Kostnaden för installationen beror främst på hur smidigt borrningen fortlöper, samt vilken modell du väljer på värmepumpen. Totalkostnaden varierar därför mellan vanligtvis 110 000 kronor till 160 000 kronor.

Jordvärme

Klimatmässigt går det utmärkt att installera jordvärme i Stockholmsregionen. Däremot krävs en öppen tomtyta på 250-400 kvadratmeter för att gräva ner kollektorslangen. Den totala kostnaden för installation av jordvärme är normalt sett något lägre jämfört med borrning för bergvärme. Effekten kan dock vara något sämre under vintern och kollektorslangen kan bidra till en nedkylning av tomtens markyta. 

Vet du inte vilken värmelösning du ska välja? Beställ gratis offerter på flera för att skapa dig en uppfattning om prisbilden. 50 000 nöjda svenskar har redan använt vår offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Ansökan om installation av värmepump i Stockholmsregionen

Vid installation av bergvärme, jordvärme eller sjövärme krävs tillstånd från kommunens miljökontor. Tillståndet behövs för att garantera att kollektorvätskan i värmepumpssystemet inte läcker ut i grundvattnet och skadar miljlön. Luftvärmepumpar har ingen kollektorvätska och behöver således inget tillstånd. Däremot kan det i vissa fall kräva en ansökan om bygglov.

Instruktioner för anmälan om tillstånd för värmepump

Det går att hämta ansökningsblanketten genom att söka på “värmepump” via din kommuns hemsida. För att fylla i alla uppgifter i blanketten kan du behöva ta kontakt med din installatör. Ansökningsprocessen, handläggningstiden och avgiften varierar från kommun till kommun. Det finns dock några generella tips för ansökan om tillstånd:

 • De flesta kommuner kräver en karta i skala 1:400 eller 1:500 där anläggningen och eventuella borrhål är utplacerade.
 • I vissa fall krävs ett uttalande från berörda grannar, ett så kallat grannyttrande.
 • Blanketter för grannyttrande går att hitta på kommunens hemsida.
 • Du bör alltid informera dina grannar om installationen även om det inte krävs ett grannyttrande.

Påbörja aldrig installationen innan anmälan är godkänd av kommunen. För arbeten som påbörjats utan tillstånd utfärdar kommunen en sanktionsavgift. 

Ansökningsavgifter för värmepumpar i Stockholms län

Stockholms stad

Ansökningsaviften ska betalas mot faktura och uppgår till 5 650 kronor, vid ansökning av stor bergvärmeanläggning (över 20 kW) är avgiften 10 170 kronor. Om anmälan skickas in ofullständig debiteras en timavgift för extra administrationskostnader. Räkna med en handläggningstid på cirka 6-8 veckor.

Botkyrka

Avgiften för ansökan om bergvärme och jordvärme är 1 035 kronor per timma. Anmälan skickas till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor före planerad installation.

Danderyd

Nuvarande taxa för anmälan av bergvärme, jordvärme och sjövärme uppgår till 3 552 kronor. Avgiften kan bli högre vid större och mer komplicerade installationer. Anmälan ska skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret minst 6 veckor före installation.

Ekerö

Kostnaden för en komplett ansökan för värmepump uppgår till 1 920 kronor. Om du önskar att kommunen administrerar kontakten med berörda grannar är kostnaden 3 360 kronor.

Järfälla

Kommunen fakturerar avgiften när ansökan är prövad. För bergvärme med 1-5 borrhål är anmälningsavgiften 1 050 kronor per timma och handläggningstiden är 4 timmar.

Lidingö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har en handläggningstid på 3 veckor. Kostnaden för anmälan av bergvärme och jordvärme baseras på en timtaxa om 1 130 kronor, debiterad handläggningstid beräknas uppgå till tre timmar.

Nacka

Anmälan ska skickas till Miljöenheten i Nacka kommun, normal handläggningstid är ett par veckor. För bergvärmeanläggningar med upp till tre borrhål är avgiften 3 225 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid.

Norrtälje

Norrtälje kommun räknar med en handläggningstid inom 2 till 5 veckor för en komplett ansökan om värmepumpsanläggning. Kontakta miljö- och byggkontoret för information om pris. 

Nykvarn

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning ska motta din anmälan minst 6 veckor före planerad värmepumpsinstallation. Kontakta kommunen för information om anmälningsavgifter.

Salem

Vid ansökning om en värmepumpsinstallation bör du kontakta kommunen. Inga prisuppgifter finns tillgängliga på hemsidan.

Sigtuna

Ansökan om bergvärme, jordvärme och sjövärme skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret som tar ut en timavgift på 1000 kronor, kostnaden blir därmed 3000 kronor då de tar ut 3 timmars handläggningstid. 

Solna

Miljö- och byggnadsförvaltningen hanterar inkomna ansökningar för värmepumpar. Handläggning av ansökan om värmepumpsinstallation debiteras enligt en fast timtaxa om 1 220 kronor.

Sundbyberg

Anmälan behandlas av byggnads- och tillståndsnämnden inom ett par veckor. Kontakta Sundbybergs kommun för uppgifter om timtaxa. 

Södertälje

Ansökan ska skickas till miljökontoret som tar ut en fast avgift på 2 212 kronor för ansökan om bergvärme med mindre än 25 kW, och 4 424 kronor för mer än 25 kW.

Täby

Kostnaden för att pröva anmälan av berg-, jord- och sjövärme är 3 720 kronor för ett eller två hushåll. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på hemsidan och skickas sedan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Upplands Väsby

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby har en handläggningstid på 2-5 veckor för ansökan om värmepumpsinstallation. Avgiften för bergvärme eller jordvärme är 3 480 kronor.

Vallentuna

Anmälan skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen på Miljöenheten som garanterar att besvara ansökan inom tio arbetsdagar. Tre handläggningstimmar kostar en handledning på en installation av bergvärme med en uteffekt på 100 kW. För timtaxan bör du kontakta Vallentuna kommun.

Värmdö

Värmdö kommun har en timtaxa på 1050 kronor för den handläggningstid som faktiskt är nedlagd. I Värmdö kommun godkänns enbart ytvattenanläggningar i kustvatten eftersom sjöar och andra vattendrag är för små. Du måste äga vattnet eller ha ägarens godkännande för att anlägga en ytvattenanläggning.

Österåker

Miljö- och Hälsoskyddsenheten tar hand om ansökningar gällande värmepumpsinstallationer och har som mål att besvara din ansökan inom två veckor. En kostnad motsvarande 1,5 arbetstimmar tas ut och taxan är enligt miljöbalke. Kontakta Österåkers kommun för mer information om avgifter.

Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommun

Om du bor i någon av dessa kommuner skickas anmälan till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund minst 4 veckor innan planerad installation. Anmälan för bergvärme utanför skyddsområde för vattentäkt kostar 2 440 kronor.

Bor du i Stockholmsområdet och vill köpa värmepump? Beställ då gratis offerter via GreenMatch. 50 000 nöjda svenskar har redan använt vår offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?