Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 14. december 2018

Frånluftsvärmepump - vad kostar det?

Information om vad frånluftsvärmepumpen kostar, samt funktion och underhåll

En villa och ett fristående garage i en trädgård

Vad kostar en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump är den vanligaste typen av värmepump i nybyggda bostäder och tar tillvara på ventilationsluften som annars skulle gå förlorad. Idag installeras frånluftsvärmepump i 90 procent av alla nybyggda fastigheter i Sverige. Då man tar tillvara på utgående varmluft kan man spara upp till 50 procent av den annars oförbrukade värmen.

Liksom för andra värmepumpar varierar priset för frånluftsvärme beroende på fastighetens förutsättningar samt energibehovet. I förekommande fall kan du betala så lite som 30 000 kr för en billig frånluftsvärmepump, men för en stor effektiv kvalitetspump kan kostnaden uppgå till 100 000 kr bara för värmepumpen.

I diagrammet nedan ser du en ungefärlig kostnadsbild för frånluftsvärmepump samt installation, exklusive rotavdraget. Installationskostnaden varierar främst med tanke på om det finns ett mekaniskt ventilationssystem eller ej i bostaden, samt om ny el behöver dras. Samtidigt är frånluftsvärme generellt sett billigare än bergvärme eller jordvärme då inget omfattande utomhusarbete krävs.

Pris och besparing

Installation utan rot - 10 000 till 15 000 kr

Värmepump - 35 000 kr till 85 000 kr

Energibesparing - cirka 50 procent

Totalentreprenad - 45 000 till 100 000 kr

 Frånluftsvärmepump kostnad

Utnyttja rotavdraget vid installation av frånluftvärmepump

För några dagar sedan kom regeringen med ett förslag om att sänka rotavdraget, vilket kommer att leda till ökade kostnader för privatpersoner vid installation av värmepumpar. Avdraget har tidigare legat på 50 procent av arbetskostnaden, men regeringen har kommit med förslaget om att sänka det till 30 procent. Ett tips är att passa på att installera en frånluftsvärmepump innan rotavdraget höjs, så undviker du högre kostnader för installationen.

OBS: Sedan den 1 januari 2016 gäller rotavdrag med 30 procent på arbetskostnaden. 

Fyll i formuläret uppe till höger så matchar vi dig med olika leverantörer i ditt område. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser för dog som konsument att ta in och jämföra offerter.

Installation av en frånluftsvärmepump ska precis som vid andra typer av värmepumpar installeras av en fackman. En inkorrekt installation kan leda till en onödigt hög energiförbrukning samt slitage på värmepumpen. Att installera själv är därmed ett kortsiktigt kostnadstänk som kommer kosta dig mer i framtiden. Däremot kan du själv sköta underhållet av värmepumpen, så som att rengöra luftfiltret regelbundet.

Fördelar med frånluftsvärmepump

  • Enkel att sköta och installera
  • Tystgående teknik
  • Bidrar till god ventilation i bostaden
  • Sänker dina energikostnader
  • Ett miljösmart val!
  • Passar bra när andra alternativ så som bergvärme- eller ytjordvärme ej är möjligt.

Nackdelar med frånluftsvärmepump

  • Lägre årsvärmefaktor än andra värmepumpar, exempelvis berg- och ytjordvärme
  • Passar inte för hus med alltför stort värmebehov
  • Kräver ett mekaniskt ventilationssystem

Frånluft både till vattenburet eller luftburet värmesystem

För en bostad med vattenburet värmesystem kan en frånluftsvärmepump generera både varmvatten och rumsuppvärmning. Anledningen att det blivit så populärt vid nybyggnation är att det är relativt enkelt och billigt att installera samt att det tar liten plats och har en lägre bullernivå än andra värmepumpar.

För att installera en frånluftsvärmepump i ett äldre hus med vattenburet värmesystem krävs först att man får insatt mekanisk frånluftsventilation. Det är inte ovanligt att man kombinerar frånluft med en mindre energibrunn till bergvärme, eller en kortare slinga för markvärme. På så sätt kan berg- eller ytjordvärme i kombination med frånluftsvärmepumpen täcka hushållets totala energiförbrukning.

Har bostaden inte något vattenburet värmesystem finns möjligheten att distribuera värmen genom ett luftburet värmesystem. I dessa fall används frånluftsvärmepumpen som ett komplement till exempelvis direktverkande el. Pumpen kopplas dessa fall till en fläkt som sprider värmen i inomhusluften. Det finns även ett alternativ som kallas “minivattensystem”.

Läs även: Frånluftsvärmepumpen minskar värmekostnaden med upp till 50 procent

Underhåll din frånluftsvärmepump och sänk dina kostnader ytterligare

Att underhålla frånluftsvärmepumpen är något man som privatperson kan och bör göra själv. Det är viktigt att man gör detta regelbundet av de anledningar att det ökar effekten, undviker slitage och förlänger livslängden på värmepumpen, vilket kommer att kosta dig mindre över tid.

Frånluftsvärmepumpen är en lättskött värmepump, nedan följer en lista på vad du bör tänka på:

Ventiler

Ventiler bör rengöras cirka två gånger om året. Plocka ut ventilerna och rengör dem en i taget.

Spillvattenkopp

Vissa modeller av frånluftsvärmepumpar har en spillvattenkopp som leder ut spillvatten i avloppet. Det kan vara klokt att rengöra samt kontrollera denna 2 till 3 gånger om året.

Luftfilter

På nyare pumpar säger pumpen ifrån när det är dags att rengöra luftfiltret. Kolla i manualen för att säkerställa hur detta skall göras för din frånluftsvärmepump. Detta ska göras varannan månad.

Säkerhetsventil och manometern

Cirka två gånger om året bör säkerhetsventilen och manometern kontrolleras.

Säkerhetsventilen skyddar mot alltför högt tryck i systemet, medan manometern talar om trycket. Trycket bör ligga någonstans mellan 1 till 2 bar, men detta kan variera beroende på systemets konstruktion. Är trycket är för lågt kan systemet fyllas på med mer vatten.