Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 17. februari 2020

Pris på frånluftsvärmepump för luftburen eller vattenburen uppvärmning

Effektiv ventilationsåtervinning för renare luft och varmare hem

Frånluftsvärmepump till villa

Vad är priset för en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump kombinerar två system för att återvinna värme som annars passerar ut genom husets ventilation. Genom att fånga upp utgående varmluft från husets ventilationssystem kan frånluftsvärmepumpen spara upp till 50 procent av värmen från ventilationsluften som annars går till spillo. Luften renas och temperaturen ökar när luften går genom frånluftsvärmepumpens förångare och kompressor för att sedan överföras till vattenburen värme. Den renade luften går ut i huset genom ventilationskanalerna.

Frånluftvärmepumpar installeras idag i 90 procent av alla nyproducerade bostäder. Anledningen är att det är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp huset. Genom att återvinna ventilationsluften tar systemet tillvara på det värmeläckage som annars förekommer. Systemet för en frånluftsvärmepump bygger på att huset är tätt och har ett lågt u-värde, vilket beskrivs mer nedan.

Priset för en frånluftsvärmepump varierar från ungefär 40 000 kronor och upp till 80 000 kronor exklusive installation, beroende på val av modell och märke samt husets ventilationsflöde. Om huset idag inte har ett frånluftssystem tillkommer kostnader för att installera ventilationsrör som vanligen monteras över innertaket. Det är en därför en fördel om huset har någon typ av vindutrymme som har plats för rören.

Behöver du en frånluftsvärmepump till din bostad? Fyll i formuläret högst upp till höger så hjälper vi dig med att komma i kontakt med en installatör av frånluftsvärmepumpar i ditt område.

Franluftsvarmepump _pris

Pris på frånluftsvärmepumpar

Det finns två typer av frånluftsvärmepumpar, de med automatisk effektjustering och de som har en specifik effektstorlek. Fördelen med att välja en frånluftsvärmepump med automatiskt effektjustering är att värmepumpens kompressor är varvtalsreglerad. Det innebär att frånluftsvärmepumpen genererar den mängd värme som behövs för hushållet vid aktuell tidpunkt.

Genom att kompressorn justerar mängden energi som den omvandlar, undviker du risken att värmepumpens kompressor överbelastas alternativt producerar samma mängd energi vid högt värmebehov som vid lågt värmebehov. Priset för en varvtalsreglerad frånluftsvärmepump är något högre än för en traditionell modell, men effekt blir också högre.

Prisexempel frånluftsvärmepump

  • Bosch Compress 3000 2.0 EW. Pris: 33 998 kronor
  • Nibe Fighter F750. För 80 – 200 m². Pris: 88 500 kronor
  • Comfortzone EX 50 L. För 120-180 m². Pris: 65 160 kronor

Observera att dessa prisexempel endast illustrerar möjliga prisskillnader och således kan variera mellan återförsäljare. Dessa produkter återspeglar inte vilka märken och modeller som våra leverantörer tillhandahåller, utan fungerar endast som produktexempel av vad som finns på marknaden idag.

Relaterat: Frånluftsvärmepump - vad kostar det?

Nuvarande ventilationssystem påverkar frånluftsvärmepumpens pris

För att kunna använda sig av en frånluftsvärmepump krävs ett mekaniskt ventilationssystem, vilket de flesta nybyggda hus har monterat. Om huset inte har mekanisk ventilation påverkar givetvis detta priset för installation av frånluftsvärmepumpen, vilket du kan läsa om i stycket nedan. Den är främst mekanisk frånluft som krävs för att systemet ska fungera.

Solceller _villa _tegelFrånluftsvärmepumpssystem förekommer även bland äldre hus från 1980-talet, men för att kunna installera en ny frånluftsvärmepump i dessa hus kan det krävas viss justering av ventilationsrören. Dagens frånluftsvärmepumpar har en högre kapacitet än de frånluftsvärmepumpar som förekom på 80- och 90-talet. Det leder till att högre lufttillströmning i dagens system, vilket i sin tur kräver större ventilationskanaler för att motverka buller.

För att kunna installera en modern frånluftsvärmepump i ett äldre hus räcker det vanligen med att isolera de befintliga ventilationskanalerna, och priset för detta är inte särskilt högt. Om du inte isolerar frånluftskanalen finns risk för fukt och kondens i systemet.

Om du idag redan har ett modernt frånluftssystem installerat brukar installationskostnaderna för en ny frånluftsvärmepump hamna på omkring 20 000 kronor. För att ta reda på exakt vad kostnaden blir för din bostad, ska du kontakt en installatör. GreenMatch hjälper dig gärna med detta: Du fyller bara i formuläret på denna sida, sedan kontaktar du oss per telefon eller så ringer vi upp dig snarast möjligt för att matcha dig med våra leverantörer i ditt område. 

Läs också: Total kostnad för en luft-vattenvärmepump, från Malmö till Stockholm