Solceller i Stockholm

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solcellers funktion i Stockholm

Solceller har länge funnits i Stockholm, och intresset för solceller i området ökar som aldrig förr.

Det stora intresset för solenergi har bland annat att göra med det ökade solcellsstödet som började gälla från 1 januari 2018, det återstår att se hur det blir nu när solcellsstödet minskat till 20 % (maj 2019). En annan orsak kan även vara det slopade bygglovet som trädde i kraft den 1 augusti 2018, eller Stockholms fina förutsättningar för att generera el från solceller.

Faktum är att Stockholm har förhållandevis många soltimmar per år, vilket är jämförbart med flera Centraleuropeiska städer. Staden är alltså på många sätt en fördelaktig plats för att installera solceller. Några av anledningarna kan vara att:

  • Ett stort antal hustak är välexponerade för sol.
  • Klimatmässigt har Stockholm många soltimmar.
  • Staden har en liten andel nederbörd om man jämför med många andra städer i Sverige.

Solcellsanläggningar i Stockholm

Med tanke på att solceller tjänar på att kopplas samman i större moduler, passar denna typ av energikälla bra för större byggnader - vilket också Stockholm har tagit vara på.

Fakta om solceller i Stockholm

  • Stockholm ligger i framkant när det gäller att installera solceller på hyreshus, och under 2018 installeras det exempelvis solceller på ett par nybyggda hyreshus i Barkarbystaden i Stockholm.
  • Stockholms län är ett av de län där solcellsanläggningar ökar som mest, och bara i Stockholms Stad har en ökad installerad effekt på solceller skett med 234% från 2014 till 2017.
  • Stockholm är den stad där den installerade effekten solceller är näst högst på 4294 kW (juni 2017), och Stockholms Län ligger på andra plats i installerad effekt enligt statistik från SCB från under 2017.

Potential för solceller i Stockholm

Solceller har en ljus framtid i Stockholm. Det geografiska läget och väderförhållande lämpar sig väl för installation av solceller.

Stockholm stad har som mål att vara fossilbränslefri år 2050. Som ett steg i detta har en solkarta utvecklats, vilken visar solinstrålningen på hustaken i staden.

Syftet med solkartan är att underlätta beslutet för fastighetsägare som funderar på att investera i solceller i Stockholm. Så att de kan se om det lönar sig eller inte. Du hittar kartan på Stockholms Stads hemsida.

Mängden solinstrålning på kartan varierar mellan 550 och 1150 kWh/m2 per år. De blåa fälten motsvarar de tak med minst solinstrålning, medan rödfärgade tak har en hög andel solinstrålning per år. Stockholm har en normal globalstrålning på cirka 1000 kWh/m2 per år. 

Solkartan över Stockholm tar inte hänsyn till eventuell skuggning från ventiler och skorstenar, utan är endast en riktlinje för att ge möjlighet att ta ett beslut om solceller kan vara ekonomiskt försvarbart att installera i framtiden.

Priset på solceller har minskat med mer än 70%

Om du har en mindre villa och vill installera 5kW solceller kostar det cirka 100 000 - 120 000 kronor med installation. Om vi jämför med endast några år tillbaka har priserna på solceller sjunkit markant.

Sedan 2005 har priset för installation av solceller minskat med mer än 90 procent. Solcellsstödet som finansieras av staten har inneburit en ökning i antal installationer per år, vilket inte heller ser ut att minska i framtiden.

Solcellsstödet, eller solcellsbidraget som det också kallas, ligger på 20% av hela kostnaden, så betalar du 100 000 kronor för ett solcellspaket får du 20 000 tillbaka i bidrag. Dock måste du ansöka om bidraget innan du påbörjat installationen, och du kan inte kombinera bidraget med rotavdraget.

Solceller i Stockholm

Installation av solceller

Vid installation av solceller i Stockholm och resten av Sverige finns det certifierade solcellsinstallatörer. En certifierad installatör ska ha en VVS-utbildning och vara medlem i Svensk Solenergi. Fördelen med att använda sig av en certifierad installatör vid montering av solceller är exempelvis:

  • Installatören har förbundit sig till att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer gällande samtliga ärenden.
  • Installatören ska förse kunden med manualer på svenska för anläggningen.
  • Certifieringen omprövas vart tredje år, vilket innebär att installatören alltid ska ha uppdaterade kunskaper om utvecklingen på marknaden och nya produkter.

Om du känner att du inte vill ha en certifierad installatör för att spara pengar bör du kolla efter referenser från tidigare kunder. Då kan du få en uppfattning på hur pass seriös din installatör är.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antalet solcellsinstallatörer i Stockholmsområdet är många, vilket ger goda möjligheter att jämföra priser och kvalitet. Hos oss på GreenMatch kan du beställa upp till 4 offerter helt kostnadsfritt genom att fylla i ett formulär. Detta tar mindre än 1 minut och inga förpliktelser medföljer.

Genom att du beställer offerter sätter du de lokala solcellsleverantörerna i konkurrens med varandra om vem som kan ge dig det bästa priset på solceller.

Beställ offerter på solceller nu Det tar mindre än 1 minut!