Solceller i Stockholm

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 13. maj 2019

Solceller - en vanlig investering för företag och privatpersoner i Stockholm

Att investera i solceller har sedan länge varit vanligt bland stockholmare, både för privatpersoner och företag. Stockholms stad jobbar även hårt för att staden 2040 ska vara helt fossilbränslefri. En vision som kräver ytterligare investeringar i förnybara energikällor.

Stockholm placerar sig på andra plats bland svenska städer gällande installerad solcellseffekt (12,78 MW år 2018) även om antalet solcellsanläggningar är färre än i andra städer runtom i Sverige. Vilket visar på att företag och bostadsföreningar i Stockholm satsar på större anläggningar för solenergi.

Potentialen för användningen av solceller är stor, och kan tas till vara på av både företag och privatpersoner. Investeringen är i längden en god affär. Du kan också hjälpa staden att nå målen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 genom att installera solpaneler på din fastighet.

Jämför priser på installation av solceller i Stockholm via GreenMatch. Beställ skräddarsydda offerter från flera lokala solcellsinstallatörer via oss:

 • Kostnadsfritt
 • Utan förpliktelser
 • Du fyller bara i formuläret så sköter vi resten!

Fakta om solcellsanläggningar i Stockholm

 • I Stockholm stad finns (2018) 391 anläggningar
 • I Stockholms län finns (2018) 2 940 anläggningar

Nyligen sattes även en av Sveriges största solcellsanläggningar igång i Sickla. Solcellsanläggningen är 4 500 kvadratmeter stor och täcker taken på Luftverkstaden, Gallerian och Magasinet.

Bidrag och stöd för solceller i Stockholm

Funderar du på att installera solceller som kopplas upp till elnätet har du möjlighet att ansöka om ett statligt investeringsstöd. Solcellsstödet ligger nu på 20 procent (fr.o.m. maj 2019) av investeringskostnaden.

I tabellen nedan kan du se utvecklingen av ansökningar, beviljade ansökningar och beviljade medel för ansökningar om solcellsstöd i Stockholms län under de 4 senaste åren.

År 2015 2016 2017 2018
Inkomna ansökningar 250 356 682 2408
Beviljade ansökningar 38 175 311 1530
Utbetalade ansökningar 36 109 287 1002
Utbetalat belopp 3 076 565 kr 12 825 008 kr 28 604 913 kr 71 517 969 kr


Viktigt att veta! Under 2018 tog budgeten för solcellsstödet slut redan i juni vilket innebär att alla ansökningar som inkommit efter det står i kö för handläggning. I Stockholms län ligger handläggningstiden för investeringsstödet på 8 månader.

Vill du undvika väntetiden för solcellsstödet kan du som privatperson istället använda rot-avdraget, som i nuläget enligt Länsstyrelsen är ett enklare, snabbare och säkrare alternativ. Rot-avdraget ger oftast en ersättning motsvarande cirka 9 procent av investeringskostnaden.

Vill du veta mer om bidrag och stöd? Läs vår guide Solceller: Bidrag och stöd

Solkartan visar potentialen för solceller i Stockholms län

Solceller har en ljus framtid i Stockholm. Det geografiska läget och väderförhållande lämpar sig väl för installation av solpaneler.

År 2017 presenterade Stockholms energi och klimatrådgivning en uppdaterad solkarta som innefattar data för de flesta kommunerna inom Stockholms län. Solkartan visar solinstrålningen på hustaken i staden och kan hjälpa dig avgöra om solceller är en lönsam investering för just din bostad.

Du hittar solkartan hos Energi och Klimatrådgivningen.

Stockholm har en normal globalstrålning på cirka 1000 kWh/m2 per år, vilket kan jämföras med stora delar av Tyskland.

Solkartan tar inte hänsyn till eventuell skuggning från ventiler och skorstenar, utan är endast en riktlinje för att ge dig möjlighet att ta ett beslut om solpaneler kan vara ekonomiskt försvarbart att installera.

Solceller i Stockholms län

Måste jag ha bygglov för att installera solceller i Stockholm?

I augusti 2018 slopades bygglovet för solceller i Sverige. Detta innebär att du kan installera solceller utan bygglov, förutsatt att byggnaden och solcellerna uppnår vissa krav.

I både Stockholms innerstad och i ytterstadsområderna är en stor del av byggnaderna klassade att vara av kulturhistoriskt värde. Är er byggnads klassad att vara av kulturhistoriskt värde kan detta komma påverka bestämmelserna för bygglov för solceller.

Kolla om din byggnad är av kulturhistoriskt värde hos Stockholms Stadsmuseum (Stockholms innerstad) eller i bebyggelseregistret (hela Stockholms län).

Se nedan vilka krav som bör uppfyllas för att inte behöva bygglov, respektive när bygglov eller anmälan krävs.

 • Byggnaden är av högt kulturhistoriskt värde (blå- eller grönklassad av Stadsmuseet)
 • Byggnaden finns på ett område som är kulturhistoriskt värdefullt
 • Detaljplanen kräver det
 • Solpanelerna integreras i fasad- eller takmaterialet
 • Solpanelerna installeras på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus
 • Byggnadens konstruktion påverkas eller måste förstärkas
 • Installationen påverkar byggnadens brandskydd
 • Solpanelerna installeras på ett en- eller tvåbostadshus
 • Solpanelerna installeras ovanpå tak eller fasad (inte integrerade)
 • Solpanelerna följer byggnadens form (inte uppvinklade eller utvinklade)
 • Byggnadens konstruktion inte påverkas
 • Installationen följer detaljplanen

För att säkerställa att du inte behöver ansöka om bygglov kan du kontakta Stockholms Stads stadsbyggnadsexpedition, eller respektive kommun inom Stockholms län.

Hitta en solcellsinstallatör i Stockholm

Vid installation av solceller i Stockholm finns det certifierade solcellsinstallatörer att anlita. En certifierad installatör ska ha en VVS-utbildning och vara medlem i Svensk Solenergi. Fördelen med att använda sig av en certifierad installatör är exempelvis:

 • Installatören har förbundit sig till att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer gällande samtliga ärenden.
 • Installatören ska förse kunden med manualer på svenska för anläggningen.
 • Certifieringen omprövas vart tredje år, vilket innebär att installatören alltid ska ha uppdaterade kunskaper om utvecklingen på marknaden och nya produkter.

Antalet solcellsinstallatörer i Stockholmsområdet är många, vilket ger goda möjligheter att jämföra priser och kvalitet. Hos oss på GreenMatch kan du beställa upp till 4 offerter helt kostnadsfritt genom att fylla i ett formulär. Detta tar mindre än 1 minut och inga förpliktelser medföljer.

Genom att du beställer offerter sätter du de lokala solcellsleverantörerna i konkurrens med varandra om vem som kan ge dig det bästa priset på solceller.