Solceller i Norrköping

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solcellers potential i Norrköping

Det finns goda möjligheter för att installera solceller i Norrköping. Under det senaste året var mängden globalstrålning 1050 kWh, vilket är högre än snittet för Sverige. Globalstrålning mäter hur starkt solen skiner under året, vilket påverkas av antalet soltimmar. Det faktum att Norrköpings kommun vill satsa på grön energi har också en positiv inverkan på användandet av solceller i kommunen.

Kvillingehallen i Åby utanför Norrköping är ett gott bevis på hur bra solceller fungerar i Norrköping. På idrottshallen finns det nämligen över 800 m² solceller som beräknas producera 134 000 kWh elektricitet per år. Norrköpings kommun har som mål att enbart försörja kommunala byggnader med egenproducerad el. Genom investeringar som denna, går man ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart Norrköping.

Nytt för i år är uppstarten av vad som kommer bli Sveriges största privata solcellspark. Det är Mikael Saksi som ska uppföra anläggningen på Vikbolandet som beräknas vara i drift under 2015. Solcellerna ska producera en mängd elektricitet som motsvarar årsförbrukningen för 27 villor.

Solceller i Norrköping

Hur mycket kostar solceller i Norrköping?

Intresset för solceller har under de senaste åren ökat markant, vilket beror på minskade priser och en större miljömedvetenhet. Solceller är idag den typ av elproduktion som vid drift har minst påverkan på klimatet. En annan fördel är att de går att placera på befintlig infrastruktur som exempelvis hustak. Som riktlinje brukar man säga att det kostar 20 000 kronor per installerad kilowatt solceller.

Under solcellsdagarna i maj visades två privata anläggningar i Norrköping upp. Den ena solcellsanläggningen är monterad på en ladugård utanför Kolmården. Solcellerna installerades år 2012 och har en yta på 85 m² med en effekt av 12,4 kW. Anläggningen är beräknas producera 13 000 kWh per år och kostade vid inköpstillfället drygt 200 000 kronor inklusive avräknat ROT-avdrag.

Den andra solcellsanläggningen består av 56 m² solceller monterade på ett hustak av tegel. Den installerade effekten är 9 kW, vilket beräknas ge 7 800 kWh per år. År 2012 kostade denna anläggning 100 000 kronor. Dessa anläggningar visar potentialen för att investera i solceller i Norrköpingsområdet.

Mängden solinstrålning över Norrköping

Diagrammet nedan visar mängden globalstrålning över Norrköping från augusti 2013 till juli 2014. Som synes var årets julimånad tämligen solrik, vilket kan jämföras med medelvärdena från mätningarna under perioden 1961-1990.

Globalstralning _Norrkoping

Var hittar jag solcellsleverantörer i Norrköping?

För att komma i kontakt med flera olika leveratörer för solceller finns det en enkel lösning. Du fyller helt enkelt i formuläret högst upp på denna sida. Vi ringer upp dig snarast möjligt för några kompletterande frågor innan vi kan matcha dig med våra leverantörer. På GreenMatch tycker vi att det ska vara enkelt att jämföra kvalitet och priser på solceller.

Solceller är en miljövänlig form av energiproduktion vars användning har ökat markant bara under de senaste åren. Den vanligaste typen av solcell består av halvledarmaterialet kisel, och detta är också den billigaste typen av solceller på marknaden. Solcellerna absorberar solens energi och genererar genom denna elektricitet.

Det finns två typer av solceller i Sverige: Fristående och nätanslutna solceller. De fristående solcellerna började användas redan under 70-talet för båtar, fyrar och sommarstugor, vars placering gjorde det omöjligt att få elektricitet via elnätet. Idag installerar många villaägare nätanslutna solceller på hustaket, vilka är anslutna till det allmänna elnätet.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!