Solceller i Linköping

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solcellers potential i Linköping

Ett stort intresse för solceller är ett faktum i hela Östergötland. Bor du i Linköping finns det goda möjligheter för att installera solceller på din villa. Även om du bor i lägenhet finns det goda möjligheten för att använda solceller för att generera elektricitet. Ett gott exempel på detta är BRF Gasellen i Skäggetorp, vilket du kan läsa mer om nedan.

Vid installation av solceller i Linköping finns det några saker som är bra att veta om innan man tar beslut:

  • Taket bör vara riktat mot söder, sydväst eller sydost. 
  • Optimal taklutning är 45 grader, men det går att ha mellan 20-60 graders lutning utan att effekten påverkas alltför negativt.
  • Undersök om taket är skuggat under delar av dygnet. Finns det skorsten, träd eller andra byggnader som skuggar taket?


Om du är intresserad av att installera solceller och du bor i Linköping eller närområdet - då ska du fylla i formuläret ovan på sidan. Du får då upp till fyra offerter från olika leverantörer i din region - helt gratis och utan förpliktelser. För att säkerställa att du får ett bra pris och kvalitativt material rekommenderar Energimyndigheten att du tar in minst tre offerter innan du köper solceller. Detta beror bland annat på att priserna för en solcellsanläggning varierar stort beroende på leveratör och geografiskt läge.

Linköpingsbornas intresse för solceller

Intresset för solceller är stort i Linköping och hela Östergötland. Det menar Nina Mellberg som är handläggare på Länsstyrelsen i Östergötland och hanterar ansökningar om solcellsbidrag. Det ökade intresset beror bland annat på minskade kostnader för installation av solceller, men också på grund av en ökad miljömedvetenhet, och en ökad kassa för solcellsbidraget nationellt.

– Solceller är det bästa sättet att producera el utan att tära på miljön, säger Nina Mellberg.* 

Det finns redan idag fem visningsanläggningar för solceller i Linköping, som bland annat visades upp i samband med Soldagarna i maj månad. Sammanslaget har de fem husen 139 m² solceller installerade med en effekt på drygt 36 kW. Den beräknade årsproduktionen för solcellsanläggningarna är 31 750 kWh per år. Som jämförelse kan man säga att ett normalhushåll förbrukar 21 000 kWh per år inklusive hushållsel. 

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!
Solceller i Linköping

En av Sveriges största solcellsanläggningar finns i Linköping

I december 2012 invigdes solenergianläggningen hos BRF Gasellen i stadsdelen Skäggetorp. Med 624,37 kW installerade solceller, är solcellsanläggningen en av Sveriges största. Solcellerna är installerade på hyreshusens tak, vilket motsvarar en totalyta av drygt 4 000 m².

Skulle anläggningen registreras som en anläggning, så blir den kvotpliktig, vilket innebär att extra kostnaden måste betalas till staten om mängden elektricitet som produceras överstiger 60 MWh per år. Detta har man undkommit genom att var och en av de 16 byggnaderna räknas som en mikroproducent.

– Vi har fått billigare el och värdet på fastigheterna har ökat, men det är inte allt. Vi insåg också att solceller var ett ställningstagande och ett sätt att påverka miljön till det bättre, säger BRF Gasellens vice ordförande Eva Kindstrand.** Årsproduktionen för hela anläggningen ligger på omkring 800 000 kWh, vilket innebär att man är självförsörjande till 25 procent.

Hur mycket kostar solceller i Linköping?

Priset för solceller har minskat under de senaste åren och numera kostar solceller i genomsnitt 20 000 kronor per installerad kilowatt. Av den totala kostnaden kan du ansöka om ROT-avdrag för ungefär 10 procent av den totala kostnaden. Återbetalningstiden är mellan sex och tio år för solceller, som har en livslängd på upp till 30 år.

I dagsläget är solcellsstödet 20% av totalbeloppet. Under 2018 inkom det 1,178 ansökningar om solcellsstöd, vilket är femte mest i landet. Över 20 miljoner kronor fick östgötarna sammanlagt i solcellsbidraget.

Var hittar jag solcellsleverantörer i Linköping?

Det ska vara enkelt att jämföra kvalitet och priser på solceller. Du gör det enklast genom att fylla i formuläret som finns uppe i högra hörnet. Skicka in din förfrågan om solceller, så matchar GreenMatch dig med upp till fyra leverantörer i Linköping. På så vis kan du sitta ner och i lugn och ro jämföra olika alternativ för att komma fram till vad som är den bästa lösningen för dig.

Solcellers popularitet har ökat under det senaste decenniet. Detta beror till stor del på minskade kostnader för installation av solceller, subventioner via solcellsstödet samt en ökad miljömedvetenhet bland svenskarna. Fördelen med solceller är att miljöpåverkan vid drift är obefintlig och du som konsument kan minska dina elkostnader.

Idag finns det två typer av solceller på den svenska marknaden. Den ena varianten är nätanslutna solceller, vilket installeras på byggnader som kan ansluta solcellerna till det allmänna elnätet. Den andra varianten är fristående solceller, vilka främst installeras på sommarstugor, båtar, husvagnar och andra byggnader som är belägna långt ifrån elnätet.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

* Citat från artikel i Corren den 30 juni 2014
**Citat från artikel i Corren den 3 september 2014