Jämför pris och offerter på solceller
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Så blir solcellsbidraget 2019

Allt fler kan få tillgång till solcellsbidrag 2019

Solcellsbidraget sänks från 30 % till 20 %, det har regeringen fastställt i den nya vårbudgeten. Samtidigt kommer 2019 års budget för solcellsbidraget öka med 300 miljoner kronor jämfört med vinterbudgeten. Detta gör att allt fler kan få bidrag vid installation av solceller.

736 miljoner kronor kommer budgeten för solcellsbidraget ligga på framöver, vilket är en stor ökning. Dock blir budgeten inte fullt lika stor som den var under 2018.

Vårbudgeten för 2019 är här och den innehåller nya satsningar för 4,5 miljarder kronor, varav 2 miljarder ska gå till nya reformer för miljö- och klimatpolitik. Enligt Magdalena Andersson, Finansminister, är målet att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. Att öka användningen av solceller anses vara en viktig del i det hela. Bland annat har det så omtalade solcellsbidraget förändrats – igen.

Obs! Solcellsstödet ersätts av grönt avdrag från 2021

Artikeln är baserad på utdaterad information. Solcellsstödet avslutades den 7 juli 2020. Nytt skatteavdrag för solceller tas i bruk från och med 01.01.2021. Läs mer om uppdateringen och vilka stödmöjligheter som finns här: Läs mer om förändringen här.

I detta blogginlägg berättar vi mer om solcellsbidraget 2019, även kallat investeringsstöd eller solcellsstöd.

solceller på hustak

Solcellsbidraget minskar från 30 % till 20 %

Det är nu fastställt att solcellsbidraget för 2019 blir 20 % och gäller från och med den 8 maj 2019.

I 2018 års budget höjdes solcellsbidraget från 20 % till 30 %, vilket bland annat resulterade i en rejäl solcellsboom. Men när regeringen röstade igenom M + KDs övergångsbudget var förslaget att 30 % skulle bli 15 %, vilket även var ovisst då vi inte hade en fast regeringen vid tillfället.

Under början av 2019 har det varit ovisst huruvida folk som ansökt om solcellsbidraget under 2019 skulle få sina 30 %. Nu när vårbudgeten är fastställd av regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, har bidraget fastställts till 20 %. Solcellsbidraget gäller alltså ifrån beslutsdatumet.

På Twitter skriver Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, bland annat att maxbeloppet för solcellsbidraget förblir oförändrat (1,2 miljarder kronor per anläggning, samt max 37 kronor per kW). Vidare kommer beslutsdatumet för solcellsbidraget avgöra vad stödnivån kommer att bli.

Med andra ord kommer de flesta personer som fortfarande väntar på ett beslut förmodligen få ett investeringsstöd på 20 % med tanke på att ändringen sker redan 8 maj, och att det redan nu står tusentals i kö.

Bidraget på 20 % kommer att gälla både för privatpersoner och företag.

Regeringens budget för solcellsbidraget ökar

Budgeten, som tidigare låg på 436 miljoner kronor, har nu utökats till 736 miljoner kronor. Det är alltså en ökning på 300 miljoner, och med tanke på det minskade solcellsbidraget kommer allt fler personer kunna få bidraget nu när budgeten har ökat.

De nu långa köerna kommer garanterat att minska, och budgeten är nästan lika stor som den var under 2018. Att minska bidraget men att höja budgeten är välkomnande, menar bland annat Energimyndigheten och Svensk Solenergi, som i längden vill att solcellsbranschen ska kunna stå på egna ben, helt utan solcellsstöd.

Tusentals hushåll väntar på stödet

De personer som ansökt om solcellsbidraget och inte fått ett beslut kommer med största sannolikhet få ett beslut efter 8 maj 2019, vilket betyder att solcellsbidraget kommer att ligga på 20 %.

Enligt siffror från Länsstyrelsen i Västra Götalands län väntar så många som 16,000 personer på besked om solcellsbidraget. Ansökningar som kommit in efter juni 2018 står fortfarande på kö, då den förra budgeten tog slut redan i höstas.

2018 såg en ökning i ansökningar av solcellsbidraget på 216 %. 2017 kom det in 5,916 ansökningar, under 2018 kom det in hela 18,697 stycken. Budgeten håller alltså inte för efterfrågan, vilken nu har lett till att tusentals står i kö i väntan på att få ett beslut om solcellsbidraget.

Prognos: Hur förväntas solcellsbranschen se ut i framtiden?

Framtiden ser mycket ljus ut vad gäller solceller i Sverige. Med ett sänkt solcellsstöd och en höjd budget kommer allt fler kunna få tillgång till stödet. Tanken är en fortsatt positiv utveckling av solcellsbranschen, som i sin tur ska kunna stå på egna ben, utan något stöd.

Antal solcellsanläggningar har ökat rejält de senaste åren

Under de tre senaste åren har antalet solcellsanläggningar i Sverige ökat markant. I tabellen nedan kan du se hur det sett ut från 2016 till 2018. Med tanke på att budgeten har ökat tyder inget på att byggandet av solceller avstannar. Bland annat håller allt större solcellsparker på att byggas.

2016 fanns det lite drygt 10,000 solcellsanläggningar, under 2017 fanns det drygt 15,000 stycken. Under 2018, då solcellsboomen var som störst, ökade antalet anläggningar med över 10,000, vilket gör att vi i slutet av året landade på närmare 25,500 solcellsanläggningar landet över.

Antal solcellsanläggningar 2016 – 2018
201620172018
10,00615,29825,486

Det blir billigare och billigare att installera solceller

De senaste 15 åren har priserna på solceller minskat med över 90 % i Sverige. Detta beror främst på att de internationella priserna på marknaden har sjunkit, då Sverige är beroende av dessa. 2004 var priset per watt cirka 70 kronor, år 2016 låg det på drygt 5 kronor.

I prisutvecklingen nedan kan du tydligt se hur priset fallit, speciellt mellan 2008 och 2013. Under de senaste åren har priserna stagnerat lite, vilket mycket beror på att Kina inför importtullar på solceller.

Prisutveckling på solceller från 2005 till 2016

Grönt avdrag – Centerpartiets förslag till 2020

Centerpartiets Rickard Nordin skriver på Twitter att ett “grönt avdrag” kommer att införas till höstbudgeten 2020. Det ska innebära mindre osäkerhet kring bidragen. Detta avdrag ska alltså dels sänka skatten på solceller, och dels ersätta dagens miljöstöd.

De menar på att solcellsbidraget kan vara krångligt att ansöka om, vilket gör att folk avstår. Med ett grönt avdrag påstår Centerpartiet att långa handläggningstider minskar, och att allt fler satsar på lösningar som gynnar klimatet.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Mattias Hallén
Skriven av Mattias Hallén, Skribent

Mattias har jobbat som skribent för GreenMatch i 2 år. Under dessa år har fokus legat på allt som rör solenergi, värmeteknik, miljö och hållbarhet. Tack vare Mattias har GreenMatch bland annat blivit omnämnd av Klimatsmart.se och den ideella organisationen White Monday.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?