Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 mars 2021

Hur fungerar en luftvärmepump?

Så fungerar en luftvärmepump

En luftvärmepump använder solenergin som finns lagrad i luften, och omvandlar denna energi till värme i huset. Utedelen fångar upp solenergin från luften och leder den till en innedel som, antingen genom luft eller vatten, värmer upp ditt hus.

Den grundläggande principen för hur en värmepump fungerar rent generellt är att den tar tillvara på energin från en kall plats och för över den till en varm plats.

Denna typ av process ser annorlunda ut beroende på vad det är för typ av luftvärmepump, och det finns tre typer:

En luft vatten värmepump kan ge värme till hela huset, samt värma upp vattnet - det kan däremot inte en luft luft värmepump. Därför krävs det en kompletterande värmekälla till denna typ av värmepump.

Är du ute efter luftvärmepump? På GreenMatch kan du beställa upp till 4 offerter hos lokala leverantörer. Det finns flera fördelar med att använda vår tjänst:

  • Du får ett garanterat bra pris på luftvärmepumpen då leverantörerna konkurrerar om att ge dig bästa pris.
  • Det är helt kostnadsfritt att beställa offerter hos oss, och det medför inga förpliktelser.
  • Du kan i lugn och ro jämföra pris och kvalitet på luftvärmepumpar som passar just dina behov.

processen inne i en värmepump

Vad sker inne i en luftvärmepump?

På ett mer tekniskt plan använder sig en luftvärmepump av en kompressorprocess. Den tar hjälp av förhållandet mellan temperatur och tryck. Det finns fyra komponenter som luftvärmepumpen använder sig av:

1. Förångare

Luftvärmepumpen samlar upp energin som finns i den kalla uteluften och låter den färdas till en värmeväxlare som kallas förångare. I förångaren värmer energin upp ett köldmedium som kokar vid en mycket låg nivå. När den värms upp förångas den och färdas vidare.

2. Kompressor

När den varma ångan når kompressorn ökas trycket på ångan, vilket också gör att temperaturen ökar markant. Den färdas vidare som en mycket het gas.

3. Kondensor

När denna heta gas når kondensorn överförs värmen från gasen till husets värmesystem. Detta kan då vara antingen en fläkt som för ut varmluft i huset, eller ett vattenburet system som värmer upp vattnet, golvslingor eller element. I kondensorn sjunker temperaturen på gasen, som nu blir vätska igen.

4. Expansionsventil

När den färdats från kondensorn och temperaturen har sjunkit når den till expansionsventilen. I expansionsventilen sänks även trycket, vilket i sin tur sänker temperaturen ytterligare. På så vis blir köldmediet kallt igen och har möjlighet att absorbera ny värme och göra samma process igen.

Det som skiljer sig åt från de olika typer av luftvärmepumpar är alltså hur värmen ger sig uttryck i hemmet. Med en luft vatten värmepump värmer pumpen upp vatten som cirkulerar runt i huset och värmer upp golv, element och varmvatten. En luft luft värmepump använder sig istället av en fläkt för att föra ut varmluft som värmer upp huset. Denna värmepump kan inte värma något tappvatten.

En frånluftsvärmepump tar upp energin från den luft som håller på att lämna huset. Sedan kan denna värme hjälpa till att värma vatten, golv och element.

Vilken värmepump ska jag välja?

Vilken luftvärmepump du bör välja beror helt på ditt hus förutsättningar. Vad du bör tänka på oavsett vilken typ du väljer är att du kan spara upp till 60% av din energiförbrukning med en luftvärmepump. Vidare är det även viktigt att se till att den är p-märkt, vilket betyder att den uppfyller de kvalitetskrav som sätts av EU.

1. Luft vatten värmepump - en helhetslösning
För att en luft vatten värmepump ska vara lönsam bör du redan innan ha ett vattenburet system, ditt värmebehov bör inte överstiga 25 000 kWh om året och du bör bo i mellersta eller södra Sverige. Med en rätt dimensionerad sådan pump kan du spara upp till 60% av det totala värmebehovet i jämförelse med direktverkande el.
2. Luft luft värmepump - lagom till mindre hus
En luft luft värmepump kan vara en billig affär med en enkel installation. Den värmer upp luften genom en fläkt så tänk på att den passar bäst till mindre eller medelstora hus med en öppen planlösning. Det optimala huset för en luft luft värmepump är en enplansvilla i södra Sverige med öppen planlösning och med bra ventilation.
3. Frånluftsvärmepump - perfekt till nybyggen
En frånluftsvärmepump brukar oftast installeras på nybyggen, då det kan vara mycket krångligt att installera ett nytt ventilationssystem i en befintlig bostad. Den värmer upp både luft och vatten i huset.

Funktioner på en luftvärmepump

Först och främst är det på sin plats att nämna att en luftvärmepump inte bara kan generera värme, utan även kyla. När det är varmt ute och du vill kyla huset fungerar luftvärmepumpen som vanligt, fast tvärtom. Det vill säga att den tar energin från den varma luften, kyler ned den och den kan i sin tur kyla ned huset.

Att använda sin luftvärmepump som en luftkonditionering är en bra funktion att ha då det kan bli väldigt varmt här också på somrarna.

Om det däremot är så pass kallt att du hela tiden måste avfrosta utedelen kan du köpa en värmekabel som smälter isen om det skulle uppstå någon. De flesta luftvärmepumpar har en automatisk avfrostningsfunktion, men blir det för kallt fungerar den inte alltid. Då kan det vara smidigt att ha en värmekabel som komplement.

Fjärrstyrning - styr din luftvärmepump med mobilen

En funktion som blivit allt vanligare är den så kallade fjärrstyrningen, vilken gör att du kan styra temperatur och hastighet på din fläkt med hjälp av din mobil. Du kan välja mellan att få den med sms-styrning eller wifi.

Har du en smartphone kan du ladda ned en app och ha koll på värmepumpen via den. Om du däremot inte har en smartphone kan du istället få sms om något oväntad skulle hända. Det skulle exempelvis kunna vara strömavbrott, eller ett plötsligt temperaturfall i huset.

Med fjärrstyrning kan du få statusuppdateringar och alarm om något oväntat skulle ske. Du kan även sänka temperaturen när du inte är hemma, för att sedan höja den så att huset är varmt lagom till du kommer tillbaka. Du kan alltså med hjälp av fjärrstyrning spara både på miljön och i plånboken.

Beställ offerter på luftvärmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Vad är viktigt att tänka på vid köp av luftvärmepump?

Det finns flera viktiga saker att tänka på innan du köper en luftvärmepump. Det du främst måste se över är vilka funktioner som passar just ditt hushåll bäst, och vad du vill få ut av din nya luftvärmepump. Nedan följer ett antal olika kategorier du bör förhålla dig till och se över för att du ska kunna spara så mycket pengar och energi som möjligt.

COP - värmepumpens verkningsgrad vid värme

COP står för Coefficient of Performance och visar hur mycket effekt din luftvärmepump ger och hur mycket den förbrukar. Om en värmepump har ett COP-värde på 3 betyder det att den ger tre gånger mer energi än den förbrukar. I Sverige är det alltid bättre att titta på SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance) än COP, då detta värde istället ser på verkningsgraden över ett helt år.

Eftersom Sverige har så pass tydliga årstider kan COP bli missvisande då detta värde testas i ett laboratorium. Med SCOP kan du istället få medelvärdet sett över ett helt år, vilket genast blir ett mer korrekt underlag.

EER - värmepumpens verkningsgrad vid kyla

EER står för Energy Efficiency Ratio och avser även detta hur mycket effekt värmepumpen ger mot vad den förbrukar. Skillnaden mellan EER och COP är dock att EER mäter effektiviteten i kyldrift, medan COP är en värmefaktor.

I Sverige är det inte vanligt att titta på EER-värdet då vårt klimat inte är optimalt i jämförelse med temperaturerna för mätningarna. När det kommer till luftvärmepumpar mäts EER-värdet när det är 35 grader utomhus och 27 grader inomhus.

Som du förstår uppnår vi sällan 35 grader i Sverige, vilket gör att EER-värdena genast blir någorlunda orealistiska. Om vi nu mot förmodan kommer upp i dessa temperaturer utomhus är det inte speciellt troligt att vi vill ha det så varmt som 27 grader inomhus.

Energimärkning av luftvärmepump

Energimärkning finns till för att upplysa konsumenten om hur energianvändningen ser ut. På denna märkning kan du hitta både SCOP och SEER-värdet (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Det finns olika klasser värmepumparna kan hamna i, allt från D till A+++, där A+++ är det absolut bästa.

Energimärkning för värmepumpar

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut