Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 15. maj 2019

Solcellsbidraget höjs betydligt 2018

*Detta är ett äldre inlägg. Vill du veta mer om solcellsstödet idag ber vi dig gå till vårt senaste inlägg:
Så blir solcellsbidraget 2019

Regeringen har höjt det statliga investeringsstödet för solceller och budgeten trädde i kraft den 1 januari 2018. Regeringskansliet har meddelat att budgeten ökar årligen till 915 miljoner kronor och stödet ökar från 20% till 30% av investeringskostnaden.

Om du inte redan visste, så är solcellsbidraget (även kallat solcellsstöd och investeringsstöd) ett statligt bidrag som har kunnat ansökas vid installation av solceller sedan 2009.

Solcellsbidraget ökas i både budget och ersättningsnivå

Höjningen innebär både en budgetökning och en ökning av ersättningsnivån av det så kallade solcellsbidraget som kan sökas vid installation av solceller.

Budgeten har ökat med hela 525 miljoner kronor. Detta innebär att den totala budgeten per år stiger till 915 miljoner kronor från nuvarande 390 miljoner kronor. Årsbudgeten för åren 2018 till 2020 är således 915 miljoner kronor, detta är en ökning på 135% från den tidigare budgeten.

Denna budgetökning gör att regeringen kan påskynda de redan långa kötider som har präglat ansökningsprocessen för stödet i takt med att det har blivit populärare med solceller i Sverige.

Detta ger därmed bättre förutsättningar för att snabbare få utbetalt det bidrag du ansöker.

Solcellsbidraget har fluktuerat de senaste åren

Stödprocenten har fluktuerat genom åren, ursprungligen var den 35%, varefter den föll till 20%. Nu innebär alltså budgetökningen ett nytt uppsving. Privatpersoner kan nu få samma mängd stöd som företag, som har kunnat ansöka om 30% stöd på investeringskostnaden sedan 2015.

Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Därför lägger vi 200 miljoner kronor redan i höst och ytterligare 525 miljoner kronor nästa år för att ta bort kön och öka takten i utbyggnaden.”
-Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Se Regeringens hemsida för det officiella pressmeddelandet. (Hösten 2017)

För mera information om den nuvarande situationen för solcellsbidraget och hur du ansöker, läs Greenmatch sida Solceller: Bidrag och stöd

Vad innebär ökningen för dig som vill installera solceller?

Målet med satsningen på investeringsstödet är att förkorta kötiderna och öka mängden beviljade ansökningar. Så chansen att bli beviljad investeringsstöd är nu större och mängden bidrag du kan få blir högre, och när kön förkortas får du också ditt investeringsstöd snabbare. Satsningen kommer antagligen att göra stödet mer lockande i jämförelse med rotavdraget.

Är satsningen på investeringsstödet tillräcklig?

I takt med att solcellsanläggningar blir allt vanligare är det också fler personer och företag som ansöker varje år. Dessutom vill regeringen också främja användningen av solceller genom denna satsning. Vilket naturligtvis är en bra sak men förhoppningsvis är budgetökningen tillräcklig för att tillmötesgå den växande populariteten.

I grafen nedan kan vi se statistik från Svensk Solenergi angående ökningen av installerad solcellskapacitet i Sverige från 2012 till 2015, mätt i megawatt.

Graf angående ökningen av solcellskapacitet i Sverige från 2012 till 2015

Varje år har kapaciteten ökat markant, vilket betyder att mängden solcellsanläggningar också ökat. Så budgetökningen är väldigt tidsenlig om vi vill fortsätta att förstärka fotfästet för förnybara energikällor på den svenska marknaden, och om förslaget godkänns av riksdagen så är utgångspunkten för användningen av solceller mycket bra.

Är ökningen garanterad?

Ja, regeringen har alltså godkänt budgetpropositionen och den trädde i kraft från 1 januari 2018. Vi bör dock komma ihåg att det är riksdagsval i Sverige i September och om vi får en ny regeringskonstellation är det inte garanterat att satsningen prioriteras efter valet, däremot har exempelvis Centerpartiet kommit med förslag om ett grönt avdrag.

Det gröna avdraget ska, om de får igenom förslaget, ersätta solcellsbidraget och fungera på samma sätt som rotavdraget. Det kommer alltså att vara ett avdrag direkt på fakturan, vilket gör att alla köer minskas.

I nuläget ser situationen för solcellsbidraget och solcellsanvändning i Sverige ljus ut. Vi på Greenmatch hoppas verkligen att det inte uppstår några hinder för denna satsning och att gröna energikällor fortsätter att stärka sitt fotfäste inom den svenska energiproduktionen - för är det något vi vill ska minska, är det användningen av fossila bränslen.