För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 07 maj 2021

Energibesparing med olika värmesystem

Du kan spara mycket energi med en värmepump, särskilt om ditt hushåll värms med direktverkande el eller möjligtvis olja. Värmepumpar är smarta apparater - för varje förbrukad kilowatt el producerar de flera kilowatt värmeenergi. För att minska på energiförbrukningen är det alltså en god idé att byta till en värmepump. Det är ett smart sätt att dra ner på energikostnaderna och det finns olika modeller som passar för olika typer av hus. Hur mycket energi du kan spara med respektive värmepump? Läs mer nedan.

1 1: Luft-luftvärmepumpen tar till vara på värme i luften och omvandlar den till varmluft som i sin tur värmer upp ditt hus. En luft-luftvärmepump kostar mellan 7 000 och 30 000 kronor. 2 2: Frånluftsvärmepump tar vara på ventilationssystemets frånluft för att kunna värma upp till exempel kranvatten, vattenburen golvvärme och vattenburna radiatorer. Priset för en frånluftsvärmepump ligger på mellan 60 000 och 100 000 kronor, inklusive installation. 3 3: Luft-vattenvärmepumpen tar vara på den solvärme som finns i luften och omvandlar den för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En luft-vattenvärmepump kostar mellan 90 000 och 150 000 kronor. 4 4: Sjövärme kan användas för att värma upp ditt hus och kranvatten. För att installera sjövärme behöver huset ligga nära ett optimalt vattendrag där kollektorslangen kan installeras på botten. 5 5: Jordvärme kan installeras i din villa för att värma upp både hus och kranvatten. En jordvärmeinstallation kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor. 6 6: Bergvärme kan användas för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En bergvärmeinstallation kostar mellan 110 000 och 160 000 kronor.
Värmepump hus

Markvärmepumpar

Markvärmepumpar utvinner energi från marken. Det finns olika typer av markvärmepumpar, varav de vanligaste är bergvärmepumpen och jordvärmepumpen. Nedan ser du hur mycket du kan spara med dessa värmepumpar.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen tar energi från berggrunden och är därmed ett mycket pålitligt system som fungerar i hela Sverige. Detta eftersom temperaturväxlingar inte påverkar temperaturen i berggrunden och grundvattnet har också en jämn temperatur hela året. I normala fall är priset för bergvärme kring 140 000 kronor.

BERGVARME_spara _energi _varmesystem

Jordvärmepump

Jordvärmepumpen genererar energi från marken. En jordvärmeslang grävs ner till 1 - 1,5 meters djup. Eftersom jordvärme är beroende av årstidväxlingar fungerar den bäst i Syd- och Mellansverige, och den är optimal för hus med högt värmebehov. Priset för jordvärme är vanligtvis kring 100 000 kronor.

jordvarme_spara_energi_varmesystem.png

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar utvinner energi från utomhusluften och är därmed något beroende av temperaturväxlingar. Klimatet i Syd- och Mellansverige, samt i vissa varmare delar i Norrlands inland, passar väl för luftvärmepumpar.

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen klarar ett värmebehov upp till 25 000 kWh per år och är ett mycket bra alternativ om värmen leds vattenburet via radiatorer eller golvvärme. Vid lägre värmebehov kan en luft-vattenvärmepump vara en smartare investering än bergvärme, eftersom det finns en stor skillnad i investeringskostnad. Priset är ofta kring 90 000 kronor.

Luftvatten _spara _energi _varmesystem

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump rekommenderas främst till mindre hus med öppen planlösning. Detta eftersom uppvärmningen sker luftburet med en fläkt. I ett litet hushåll med öppen planlösning kan värmen spridas relativt jämnt. Denna värmepump rekommenderas till hushåll med ett värmebehov kring 15 000 kWh. Priset är vanligtvis kring 25 000 kronor.

LUFTLUFTVARME_spara _energi _varmesystem

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump passar till välisolerade hus och är därför populärt i nybygge. Ett krav för denna värmepump är att du har ett mekaniskt ventilationssystem och att värmen leds vattenburet till radiatorer eller golvvärme. Systemet bidrar till bra ventilation och priset ligger kring 80 000 kronor.

fraanluft_spara_energi_varmesystem.png

Producera egen el med solceller

Om du vill ytterligare minska på energikostnaderna kan du kombinera värmepumpen med solceller. Då kan du producera din egen el som värmepumpen sedan omvandlar till mycket mera värmeenergi. Då är du inte heller lika beroende av marknadens elpriser!

Vill du få kostnadsfria offerter på värmepumpar eller solceller? Gå in på sidan för värmepumpar eller solceller och fyll i formuläret så matchar vi dig med relevanta lokala leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!