Jämför priser på bergvärme
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Så väljer du den bästa bergvärmepumpen

8 tips för att finna den bästa bergvärmepumpen

En bergvärmepump är ett säkert alternativ eftersom den fungerar i hela landet. Denna värmepump bidrar med upp till 80 procent i energibesparing om din uppvärmning sker med el eller olja idag. Nedan kan du se vilken nytta du har av en bergvärmepump.

Thumbsup3 fördelar med en bergvärmepump

  • Spara upp till 80 procent energi
  • Du behöver inte oroa dig över väderförhållanden
  • Återbetalningstiden är vanligtvis kring 8 år

Bergvärme kostar vanligtvis mellan 110 000 och 160 000 kronor. Bästa priset får du genom att ta in flera offerter så kan du jämföra både pris och kvalitet. Du gör det enkelt genom att fylla i formuläret uppe till höger så matchar vi dig med våra samarbetspartners.

8 tips på hur du väljer den bästa bergvärmepumpen

Nedan finner du GreenMatch:s tips på hur du väljer den bästa bergvärmepumpen för ditt hus. I texten hänvisar vi till Energimyndighetens test på bergvärmepumpar.

1. Jämför pris

Det finns många bergvärmepumpar på marknaden från olika leverantörer. Priset ökar inte nödvändigtvis parallellt med bergvärmepumpens prestanda. Därmed lönar det sig att noggrant jämföra kvalitet, prestanda och pris på de olika bergvärmepumparna. Du kan jämföra bergvärmepumpar i vår jämförelse på 9 bergvärmepumpar som kan spara dig över 20 000 kronor.

2. Jämför energibesparing

När du jämför bergvärmepumpar ska du jämföra deras årsvärmefaktorn SCOP. Den anger hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt. Ett SCOP-värde på 3,8 betyder därmed att värmepumpen producerar 3,8 kWh värmeenergi för varje producerad kWh el. SCOP-värdet är definitivt värt att kolla eftersom det förekommer stora skillnader mellan olika bergvärmepumpar.

COPSCOP

3. Vad är husets värmebehov

Kom ihåg att även husets värmebehov påverkar valet. En större effekt på värmepumpen betyder nödvändigtvis inte att det är bättre alternativ för dig. Värmepumpen ska vara dimensionerad enligt husets värmebehov. På detta sätt finner du den bergvärmepump som är tillräckligt effektiv för ditt hushåll.

Energimyndighetens test på värmepumpar är ett gott exempel om detta. De testade värmepumparna är nämligen överdimensionerade för huset med ett värmebehov på 24 200 kWh per år. Detta leder till att SCOP-värdet för de testade bergvärmepumparna blir lägre för huset med lågt värmebehov.

4. Varvtalsreglering på bergvärmepumpen

En bra idé vid val av bergvärmepump är att välja en varvtalsreglerad bergvärmepump. Varvtalsreglering innebär att bergvärmepumpen anpassar effekten enligt behov, vilket kan ha en stor inverkan på bergvärmepumpens effekt. De testade bergvärmepumparna med varvtalsreglering visade mycket bra resultat i förhållande till de andra bergvärmepumparna.

Från en praktisk synvinkel är en varvtalsreglerad värmepump ett bättre alternativ eftersom den bygger på automatik. Med dessa behöver inte själv tänka på när du borde stänga av värmepumpen under de varma månaderna.

Många hävdar även att om värmepumpen stängs av och sätts på många gånger kommer den att slitas snabbare. En varvtalsreglerad bergvärmepump behöver inte stängas av eftersom den reglerar effekten enligt värmebehovet.

5. Golvvärme eller radiatorer?

SCOP-värdet och energibesparingen för respektive bergvärmepump varierar även beroende på om huset har golvvärme eller radiatorer. Generellt sett är energibesparingen högre då det vattenburna värmen förs via golvvärme.

I testet kan man även identifiera fall där vissa bergvärmepumpar har nästan samma SCOP-värde då de kopplas i radiatorer, men när värmen förs via golvvärme ökar skillnaden mellan värmepumparnas SCOP-värde. Därmed lönar det sig att kolla in hur stor energibesparing bergvärmepumpen kan generera med den värmedistribution som du har.

6. Förluster i varmvattenberedning

Bergvaerme _MarkvarmepumpKom ihåg att jämföra energiförluster som uppkommer vid produktion av varmvatten. Med förluster menas alltså den energi som förbrukas vid uppvärmning av vattnet då varken duschar eller kranar används. Testet visar att det kan finnas stora skillnader i hur mycket energi går till spillo vid uppvärmning av varmvattnet. Skillnaden i förluster kan vara till och med tre gånger högre mellan den sämsta och bästa värmepumpen.

7. Bullernivå

Beroende på var bergvärmepumpen placeras kan även ljudnivån vara värt att tänka på. Testet visade skillnaden i ljudnivå mellan den mest högljudda och den tystaste bergvärmepumpen var 12 decibel. Det sägs att för människan upplevs en ökning på 10 decibel som en fördubbling i ljudnivå. Oavsett om bergvärmepumpen har låg eller hög ljudnivå rekommenderas att bergvärmepumpen inte placeras bredvid tysta utrymmen, som exempelvis sovrum.

8. Observera energimärkning

År 2015 beslutade EU om ekodesignkrav och energimärkning för värmepumpar. Detta betyder att det blir lättare för dig att jämföra de olika bergvärmepumparnas energieffektivitet, även om du inte förstår den på tekniska delen. Detta innebär också att värmepumpar som inte uppfyller ekodesignkraven får inte säljas.

Läs också: Bergvärme i Sverige

Övriga tips inför installation

För att värmepumpen ska fungera optimalt måste borrhålet dimensioneras korrekt för husets värmebehov. Borrdjupet beror främst på husets värmebehov samt och var i Sverige du bor. Bästa sättet att hitta den perfekta bergvärmepumpen med installation är att anlita en installatör. Installatören hjälper dig med:

  • Checklist 2greenVal av bergvärmepump
  • Dimensionering av borrhål
  • Borrhålets placering
  • Tillståndsansökan

Installatören är bäst på att värdera hurdan bergvärmeanläggning passar ditt hus. Därmed är första steget att du ska anlita en installatör som vägleder dig genom processen. För att hitta den bästa installatören lönar det sig att jämföra flera offerter på bergvärme. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret ovan, så matchar vi dig med flera leverantörer.