Jämför pris och offerter på bergvärme
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 9 mars 2021

Bergvärmepumpens livslängd

Bergvärme kräver en större investering än många andra uppvärmningssystem men detta kompenseras med stora energibesparingar och en lång livslängd. Nedan ser du bergvärmesystemets tre primära komponenter som har olika lång livslängd.

  • Bergvärmepump – 15 till 20 år
  • Energibrunn – obegränsad livslängd om den är rätt dimensionerad
  • Kollektorslang – cirka 100 år

För att få ett bra pris på bergvärme rekommenderas det att ta in flera offerter. Genom att fylla i formuläret uppe till höger kan du få upp till fyra offerter på bergvärme. Du kan sedan välja den offert som bäst motsvarar dina preferenser. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Livslängden för en bergvärmepump

Bergvaerme _pump

Som redan nämnt förväntas bergvärmepumpens livslängd vara upp till 20 år. Kompressorn är vanligtvis den komponent som går sönder först. Trots att livslängden beräknas ligga mellan 15 till 20 år har det förekommit fall där kompressorn slutat fungera efter drygt 10 år.

Vissa hävdar till att kompressorn slits extra mycket då bergvärmepumpen startas många gånger. Det finns dock inte något entydigt svar på om det är sant eller inte. Producenterna har dock beaktat detta genom större fokus på varvtalsreglerade värmepumpar.

De moderna varvtalsreglerade bergvärmepumparna justerar effekten automatiskt enligt värmebehovet. Detta minskar behovet av att stänga värmepumpen helt och hållet, vilket kan därmed också bidra till en ökad livslängd för kompressorn.

Ny bergvärmepump eller ny kompressor?

Om kompressorn håller upp till 15 år kan det vara värt att direkt köpa en ny bergvärmepump när den slutar fungera. Detta beror på att värmepumpen redan är så gammal och det blir därmed lönsammare att direkt köpa en ny bergvärmepump.

Att byta ut kompressorn i din bergvärmepump kan kosta kring 35 000 kronor. Nya bergvärmepumpar kostar däremot allt från 50 000 till 110 000 kronor beroende på dess effekt och märke.

Man ska även tänka på att värmepumparna kontinuerligt utvecklas och blir energisnålare. Därmed kan mervärdet av en ny bergvärmepump vara högre än att investera i en ny kompressor.

Energibrunnens livslängd

Energibrunnen är borrhålet som används för att utvinna energi. Energibrunnen har mer eller mindre oändlig livslängd, förutsatt att den är rätt dimensionerad. Under de första fem åren kommer temperaturen i energibrunnen att sjunka några grader, men stabiliseras därefter.

Det är viktigt att beakta eventuella planer gällande att utvidga huset eller något annat som ökar på husets värmebehov. På detta sätt försäkrar du att borrhålet är korrekt dimensionerad även efter att husets värmebehov har ökat.

Ett korrekt dimensionerat borrhål har ingen negativ inverkan på miljön, marken eller berggrunden. Däremot ökar ett underdimensionerat borrhål risken att det tas ut mer energi från hålet än vad som förs tillbaka. Detta kan nämligen orsaka en ökad temperaturminskning i energibrunnen.

Kollektorslangens livslängd

Kollektorslangen förs ner i energibrunnen och kopplas ihop med bergvärmepumpen. Kollektorslangens uppgift är att cirkulera kollektorvätskan mellan energibrunnen och värmepumpen.

Vanligtvis är kollektorslangen tillverkad av polyetenplast som är ett mycket hållbart och elastiskt material. Enligt Geotec beräknas kollektorslangen ha en livsläng på cirka 100 år. Om energibrunnen är korrekt dimensionerad räcker det med att kollektorslangen byts ut till en ny. Energibrunnen behöver därmed inte modifieras i framtiden, vilket gör det till en bra investering i det långa loppet.

Bergvärmepumparna slog igenom i Sverige på 1980-talet, och därmed finns det inte kollektorslangar som har varit i bruk i 100 år. Livslängden på kollektorslangen är därmed mer en teoretisk uppskattning.

Återbetalningstiden är kortare än värmepumpens livslängd

Återbetalningstiden för en bergvärmeanläggning är vanligtvis under 10 år. I normala fall har du alltså återbetalat värmesystemet innan de första komponenterna måste bytas ut. Kostnaderna för att byta ut exempelvis bergvärmepumpen är inte så höga att de skulle påverka lönsamheten för att använda bergvärme.

Räkneexempel – återbetalningstid

I beräkningen utgår vi från att en totalentreprenad för bergvärme kostar 160 000 kronor för ett hus med värmebehov på 25 000 kWh. Du får 30 procent rotavdrag på arbetskostnaden, vars schablonbelopp beräknas till 35 procent på totalkostnaden. Det verkliga kostnaden blir då:

  • 160 000 x 0,35 = 56 000 kronor schablonmässig arbetskostnad
  • 56 000 x 0,30 = 16 800 kronor rotavdrag
  • Verklig kostnad efter rotavdrag = 160 000 – 16 800 = 143 200 kronor

Det totala elpriset beräknas ligga kring 1,2 kronor per kWh. Vi utgår från att bergvärmepumpen har ett SCOP-värde på 3, vilket betyder att driftkostnaden blir en tredjedel av driftkostnaden för direktverkande el:

  • 1,2 kronor / 3 = 0,4 kronor per kWh

Med dessa uppgifter gjorde vi på GreenMatch en beräkning på hur lång återbetalningstiden blir. Vi kan se i diagrammet att grundinvesteringen är återbetalad om cirka 7 år. Vad det i verkligheten blir beror på husets värmebehov. Notera att elpriset varierar beroende på var i Sverige du bor.

Livslaengd _aaterbetalningstid _bergvaerme _770

Bergvärme är en lönsam investering

När du har återbetalat bergvärmesystemet efter drygt sju år, kommer du i fortsättningen att göra energibesparingar på 20 000 kronor varje år. Detta betyder att du kommer att ha gjort stora energibesparingar även om bergvärmepumpen måste bytas ut efter 15 till 20 år.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?