Jämför priser på bergvärme
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Installation av bergvärme i Stockholm

GreenMatch ger dig tips om vad du bör tänka på innan du påbörjar installation av bergvärmepump

Bergvärme som värmekälla i Stockholm

Bergvärme är ett av de miljövänligare energikällorna och har ökat sin popularitet under de senaste årtionden. Försäljningen av bergvärmepumpar har ökat med cirka 35 procent under de senaste 20 åren. En bergvärmepump är en bra investering för hushåll eftersom den kan generera stora energibesparingar. Samtidigt är det en bra investering på lång sikt, eftersom ett rätt dimensionerat borrhål har så gott som obegränsad livslängd.

Stockholm är byggt på gammalt urberg. Berggrunden består huvudsakligen av gnejs som har bra värmeledningsförmåga, och är därmed lämplig för bergvärme. Eftersom Stockholm är väldigt tätbebyggt finns det strikta regleringar om hur och var man får borra, för att energiutvinningen från energibrunnarna inte ska försämras.

Faktum är att installation av bergvärme är dyrt i Stockholm, eftersom efterfrågan är stor. Däremot kan man även se detta som en fördel då du kan konkurrensutsätta installatörer och jämföra erbjudanden från flera installatörer. GreenMatch hjälper dig gärna att ta in offerter på bergvärmepumpar.

Fyll i formuläret uppe till höger så matchar vi dig med våra samarbetspartners i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Ansök om tillstånd för bergvärme

Kom ihåg att ansöka om tillstånd för installation av bergvärme. Ansökan sker via den lokala miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen fakturerar för alla tillståndsansökningar, men priset beror på var i Sverige du bor. Det finns inget standardpris på ansökan, utan varje kommun har fastställt egna ansökningspriser.

I Stockholm är avgiften för tillståndsansökan 5 550 kronor för en värmepump upp till 20 kW. De flesta kan göra ansökan om tillstånd direkt via webben, men i vissa fall måste man göra en skriftlig ansökan. Skriftlig ansökan måste göras bland annat då värmepumpanläggningen är större än 20 kW eller om ansökningen gäller flera fastigheter. Specifika kriterier är utnämnda på Stockholms kommuns webbplats.

Var noggrann med ansökningen

Checklist 2darkturquoiseKom ihåg att lämna in endast fullständiga ansökningar till kommunen. Kommunen fakturerar 1 110 kronor i timmen för den handläggningstid som går åt på ofullständiga ansökningar. Kom även ihåg alla ansökningar är bindande, vilket innebär att oavsett om du får tillstånd eller inte, så måste du betala avgiften då du ansöker om tillstånd.

Det är viktigt att påbörja planeringen i god tid, eftersom mängden ansökningar påverkar kötiden. Faktum är att arbetet inte får påbörjas innan du har blivit beviljad tillstånd för borrning. Om du påbörjar arbetet utan beviljat tillstånd, måste du betala miljösanktionsavgift på 3000 kronor samt kostnaden för handläggning av ärendet.

Om du beviljas tillstånd för att installera bergvärmepump, måste du borra på exakt den plats som du har fått tillstånd för. Om du i efterhand vill byta plats, måste du göra en ny ansökan.

Placering av borrhål

Det gäller att noggrant utreda var borrhålet ska placeras. Miljöförvaltningen ställer vissa krav på placeringen av borrhålet. Begränsningar gäller bland annat avstånd till grannhus och andra energibrunnar, men även eventuella underjordiska el-, vatten- och fjärrvärmeledningar måste beaktas vid placeringen av energibrunnen. Från ledningskollen kan du kontrollera om det finns eventuella ledningar i området där du vill borra.

Grannarnas åsikter kan påverka placeringen av borrhålet. I slutänden är det dock miljöförvaltningen som bestämmer och kan bevilja tillstånd för borrning om alla kriterier uppfylls. Grannens åsikt kan dock vara avgörande om miljöförvaltningens rekommendationer inte efterföljs.

Därför är det viktigt att följa miljöförvaltningens rekommendationer om placering av borrhålet. Allmänna rekommendationer finns fastlagda i Normbrunn -16. Till dessa rekommendationer hör bland annat att energibrunnen inte borras närmare än fyra meter från husvägg. Enligt miljöförvaltningens bestämmelser i Stockholm måste man ha grannens medgivande om borrhålet placeras närmare än 4 meter till grannens husvägg.

Vad kostar installation av bergvärmepump?

Total kostnad för att installera bergvärme till ditt hushåll kan kosta allt mellan 100 000 och 250 000 kronor. Det beror på vilken värmepump du väljer och hur djupt energibrunnen måste borras. Man ska också komma ihåg att priserna är högre i Stockholm än generellt i landet, eftersom det finns så stor efterfrågan på bergvärmepumpar.

Procentuell kostnad för respektive utgifter kan uppskattas enligt:

  • Utgifter Bergvärme Procent _360pxBergvärmepump: 45 procent
  • Borrning: 45 procent
  • Installation: 10 procent

Bergvärmepumpen

I normala fall kostar bergvärmepumpen kring 60 000 till 100 000 kronor. Oftast brukar de dyrare bergvärmepumparna generera större energibesparingar. Därför lönar det sig att noggrant utvärdera vilken bergvärmepump som är optimal för hushållets energibehov.

Exempelvis Energimyndighetens test på bergvärmepumpar, som omfattar en relativt liten prisvariation (prisklass: 71 900 kr - 87 000 kr) mellan de testade värmepumparna, identifierade stora skillnader i effektivitet. Bland de testade produkterna var SCOP-värdet som högst 5,0 och som lägst 2,8. Även de årliga förlusterna för varmvattenberedning varierade mellan 1 050 och 290 kWh bland de testade produkterna.

Läs mer: Bäst i test: 9 bergvärmepumpar som kan spara dig över 20 000 kronor per år

Borrdjup med foderrörBorrning

Generellt brukar man utgå ifrån att borrning av energibrunn kostar 300 kronor per meter. Vanligtvis brukar hålen vara mellan 100 till 200 meter. Djupet påverkas av flera faktorer, såsom husets energibehov och berggrundens värmeledningsförmåga.

Själva installationen brukar ta 1-3 dagar och måste utföras av certifierade brunnsborrare. Notera också att installationskostnaderna är unika för varje specifik installation. Detta beror på att det kan uppkomma extra kostnader, bland annat om det måste installeras extra mycket foderrör eller om det måste borras djupare än normalt.

Foderrör måste installeras för den del som är ovanför berggrunden och den måste fortsätta två meter ner i berggrunden. Foderrörets huvudsakliga uppgift är att isolera röret och hindra andra ämnen från att tränga sig in i röret. Enligt regleringarna för Normbrunn -16 måste det installeras minst 6 meter foderrör.

Kom ihåg att ansöka om rotavdrag

Genom att utnyttja rotavdraget kan du halvera arbetskostnaderna för installationen. Skatteverkets fastställda schablonbelopp på arbetskostnaden är 35 procent på totalkostnaden. Om arbetskostnaden överstiger 35 procent måste installatören kunna bevisa detta. Rotavdraget kan vara maximalt 50 000 kronor per person, men det är dock osannolikt att arbetskostnaden skulle bli så stor att denna summa skulle överstigas.

Läs också: Guiden till Rotavdrag 2016