Jämför pris och offerter på frånluftsvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 mars 2021

Frånluftsvärmepump minskar värmekostnaden med 50 procent

Frånluftsvärmepump_hus

Hur kan en frånluftsvärmepump minska värmekostnaden? 

Frånluftsvärmepump är bland de vanligaste typerna av värmepumpar för nybyggda hus. Ett system för frånluft kräver ett mekaniskt ventilationssystem, och fungerar därför inte i hus som enbart har ventilation genom självdrag. Å andra sidan är det relativt enkelt att installera ett mekaniskt ventilationssystem i din fastighet.

En frånluftsvärmepump återvinner inomhusluften, tar tillvara på värmen i luften, och renar denna innan den pumpas ut i huset genom fläktar placerade i rummen. Reningen av luften innebär att en frånluftsvärmepump kan minska fukt i byggnaden samt avhjälpa problem med höga radonhalter. Eftersom den återvinner inomhusluften skiljer den sig från andra luftvärmepumpar.

För uppvärmning av tappvatten kopplas frånluftsvärmepumpen till ett vattenburet system. Det gör att frånluftsvärmepumpen även fungerar som primär värmekälla i hus som endast har ett vattenburet distributionssystem med radiatorer eller golvvärme. Frånluftsvärmepumpen kan värma enbart tappvatten eller både bostad och tappvatten.

För att få bästa pris på ny frånluftsvärmepump - fyll i formuläret för att ansöka om offerter. 

Återvinning av värme innebär energibesparing med en frånluftsvärmepump

Energibesparingen med en frånluftsvärmepump beräknas till omkring 50 procent, även om tester av frånluftsvärmepumpar har uppvisat resultat på 65 procent energibesparing.

Besparingen av energi är således lägre än för exempelvis bergvärme, samtidigt ska man komma ihåg att systemen syftar till olika funktioner. Medan bergvärme utvinner energi ur befintlig lagrad solenergi, kan frånluftsvärmepumpen utvinna ytterligare energi ur befintlig inomhusluft.

Frånluftsvärmepumpen måste alltid kombineras med en elpatron, vilken många gånger är inbyggd i värmepumpen. När den varma förbrukade inomhusluften sugs in i frånluftsvärmepumpen skapas ett undertryck i huset. Detta undertryck leder till att utomhusluft sugs in i huset. Eftersom kall luft kommer in i huset via ventilerna, krävs således någon komplementär värmekälla under årets kallaste månader.

Precis som för andra typer av värmepumpar som kräver ett vattenburet distributionssystem, är en frånluftsvärmepump mest effektiv i kombination med golvvärme jämfört med radiatorer. Olika modeller har olika värmeeffekt för golvvärme respektive radiatorer, varför det är viktigt att välja den frånluftsvärmepump som fungerar bäst med din bostads distributionssystem.

Fraanluft _radiator

Hur mycket kan månadskostnaden minska med en frånluftsvärmepump?

Tekniskt sett är frånluftvärmepumpen det enklaste sortens värmepump. Den absorberar värmen i luft som annars skulle passera ut ur huset, renar luften och återför värmen in i husets vattenburna värmesystem.

Moderna frånluftsvärmepumpar har ofta en varvalsreglerad kompressor, vilket innebär att effekten anpassas efter energibehovet. För denna typ av frånluftsvärmepumpar ligger COP-värdet mellan 2,0-4,3, beroende på luftomsättning och framledningstemperatur i radiator eller golvvärme.

COP-värdet är således lägre än för brine-vätskeburna värmepumpar, såsom bergvärme eller jordvärme, men kostnaden för installation är också lägre. Energibesparingen för ett normalstort hus kan därför ligga på över 10 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 13 000 kronor, förutsatt att totalt elpris uppgår till 1,30 kronor per kWh.

Förutom de ekonomiska besparingarna med en frånluftsvärmepump, finns det även fördelar gällande boendets komfort. Frånluftsvärmepumpen återvinner inomhusluften, men renar den inte från partiklar och damm i luften. Inomhusluften blir bara så ren som utomhusluften. För bästa värmeåtervinning: Tänk på att frånluftsvärmepumpens filter ska rengöras 2-3 gånger per år, och ibland behöver de även bytas ut.

Vad är kostnaden för att konvertera från ventilation med självdrag till mekanisk ventilation med frånluftsvärmepump?

Frånluftsventilation är vanligt förekommande i hus byggda från 70-talet och framåt. Systemet återvinner värmen som finns i inomhusluften och kan därmed minska energiförbrukningen i din villa. Anledningen till att frånluftsvärmepumpar blev vanliga i småhus och hyreshus, har sina rötter i 70-talets oljekris.

När oljepriserna steg krävdes en minskad energiförbrukning, vilket delvis löstes med hjälp av förbättrad isolering. Eftersom husen tidigare haft ventilation genom självdrag - ventiler och otätheter i byggnadens klimatskal - fanns nu ett behov av att öka ventilationen, samtidigt som man ville minska värmeförlusterna. Därmed blev frånluftstekniken essentiell för nybyggnationer och renoveringar.

För att installera ett frånluftssystem krävs mekanisk ventilation, vilket innebär att ventilationsrör ska monteras i huset. Vanligen kan de placeras på vinden eller mellan våningsplanen, beroende på husets konstruktion. Standard är att ventilerna monteras i kök och våtutrymmen, men kan givetvis placeras även i övriga rum. Tänk på att huset måste ha tillräckligt med tilluft för tillförsel av friskluft.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut