Solceller i Göteborg

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solcellers potential i Göteborg

Potentialen är god för energiproduktion från solceller i Göteborg. För att utvinna så mycket solenergi som möjligt bör solcellerna dock placeras i söderläge. Det finns också flera riktlinjer som du måste ta hänsyn till vid installation av solceller inom Göteborgs stad. Dessa finner du mer information om nedan, liksom prisuppgifter och hur du kommer i kontakt med en solcellsleverantör i Göteborg.

Antalet soltimmar i Sverige under sommarhalvåret är mer än tillräckligt för att producera stora mängder elektricitet. Under vintern och vid mulet väder minskar mängden solinstrålning, men det går att utvinna en viss del solenergi även under molniga dagar. Myten om att Sverige inte har tillräckligt med soltimmar för att solceller ska löna sig, stämmer alltså inte.

En av Sveriges största solcellsanläggningar finns mitt i Göteborg. Det är på nya Ullevi som den 600 m2 stora solcellsanläggningen finns installerad. Årsproduktionen är i genomsnitt 65 000 kWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen under 35 fotbollsmatcher på Ullevi. Elproduktionen från solcellerna står alltså endast för en liten del av Ullevis elförbrukning, men det har det en stor betydelse för utvecklingen av förnybar energi i Göteborg.


Solceller i Göteborg


 

Riktlinjer för solceller i Göteborg

Beroende på hur och var någonstans i Göteborg du bor, finns det vissa riktlinjer som ska följas vid installation av solceller. Nedan följer några frågor som du bör ställa dig själv innan du monterar solceller på ditt hustak.

 • Ska solcellerna monteras på en byggnad?
  Om solcellerna ska monteras på hustaket, kan det krävas att du gör en bygganmälan. Denna ska lämnas in minst tre veckor innan planlagd installation.

 • Bor du inom planlagt område?
  Eftersom solceller förändrar takets utseende, kan detta strida mot de generella reglerna för husens estetik inom området. För att få tillstånd att installera solceller ska du därför ansöka om bygglov.

 • Ska solcellerna monteras på ett tak?
  Alla typer av solenergianläggningar ska, vid montering på hustak, i möjlig mån ha samma lutning som taket.

 • Kan blänk från solcellerna störa kringliggande byggnader?
  Innan du installerar solceller på ditt hustak bör du ta hänsyn till störande reflexer och blänk från solcellerna.


Frågorna är baserade på Göteborgs Stads riktlinjer för småskalig solenergi. Du kan läsa hela dokumentet på Göteborgs Stads hemsida.  

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Göteborgs solkarta visar var du bör placera solcellerna

Solkarta GöteborgSolkartan över Göteborg visar vilka hustak som exponeras för hög respektive låg andel globalstrålning. Kartan har sammanställts efter en metod som utvecklats av Göteborgs Universitet och WSP, och kan användas av privatpersoner och företag som vill utnyttja solenergi genom solceller och solfångare i centrala Göteborg.

Kartan täcker ett område om 36 km2. I nordöst når den upp till Gamlestaden och Kviberg, på Hisingen syns hustak i upp till Backa, Kvillebäcken och i området runt Wieselgrensplatsen. Söderut täcker solkartan Linné, Sahlgrenska, Krokslätt och Kålleredsmotet. I sydöst når kartan ut till Kålltorp. Ju rödare hustaken är på kartan, desto högre andel solinstrålning har taket.

Vad är priset för solceller i Göteborg?

Priset på solceller har minskat mycket bara under de senaste 15 åren, över 90% om vi ska vara korrekta. I kombination med det statliga solcellsstödet på 20% (2019) har detta inneburit ökat antal installation per år, både bland privatpersoner och företag. Under 2005 låg priset på 70 kronor per installerad watt, alltså 70 000 kronor för en anläggning med en effekt på 1 kW. Under 2012 var det genomsnittliga priset per installerad watt 16 kronor, 2016 var priset drygt 6 kronor. Priset för solceller har alltså minskat avsevärt bara under de senaste 10 åren.

Prisutveckling på solceller

Göteborgs Stad har satsat en hel del på investering i solceller under de senaste åren. Det är inte bara på Ullevis läktare som du finner solceller. Även Universeum, Naturhistoriska Muséet och fasaden på Göteborgs Energi har solceller installerat. Ingen av anläggningarna är tillräckligt stora för att täcka hela energibehovet för byggnaderna, utan fungerar som ett komplement till el från det allmänna elnätet.

Var hittar jag solcellsleverantörer i Göteborg?

Solceller är en stor investering och därför bör du jämföra flera offerter för att säkerställa att du får ett bra pris och hög kvalitet på dina solceller. För att få offerter på solceller i Göteborg, finns det ett enkelt tillvägagångssätt:

 1. Gå högst upp på sidan, och fyll i formuläret till höger.

 2. Klicka på: Beställ flera offerter på solceller nu!

 3. Vi kontaktar dig så snart som möjligt per telefon, innan vi kan matcha dig med våra leverantörer.

 4. Du mottar upp till fyra offerter från olika leverantörer av solceller.

Göteborg hade under 2013/2014 en något högre globalstrålning jämfört med medelvärdet under de senaste 50 åren. Soliga sommardagar har en positiv inverkan på elproduktionen för solceller och årets julimånad överträffade verkligen förväntningarna. I diagrammet nedan kan du se mängden globalstrålning över Göteborg under det senaste året, samt medelvärdet under åren 1961 till 1990.  Globalstralning _Goteborg

Beställ gratis offerter! Det tar under 1 minut!