För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 23 februari 2024

Vad kan du göra för klimatet?

37 tips.

37 tips för hur du kan leva mer hållbart

Att leva mer hållbart innebär att ändra din livsstil för att minska skadan på miljön. Detta blir allt viktigare, då vi behöver skydda vår planet från skador orsakade av människor. Det finns mycket du kan göra för att skapa hållbara förändringar och minska den skada som vårt dagliga liv vanligtvis innebär.

FNs Klimatpanel fortsätter att utfärda allvarliga varningar om att regeringar och systemen på plats misslyckas med att reagera på ett lämpligt. Det snabbt föränderliga klimatet fortsätter att slita ännu mer på de fattigaste områdena i världen, där mer än 20 miljoner människor fördrivs varje år.

Den enorma förändring som krävs för att kringgå ytterligare förvärrade effekter av klimatförändringar kräver åtgärder från individer på samhällsnivå. Detta innebär bättre energilösningar i hemmet, minskad överkonsumtion och en ökad medvetenhet. För närvarande beräknas utsläppen från konsumtion i höginkomststäder fördubblas till år 2050. Detta måste minskas med två tredjedelar till år 2030 för att säkerställa hälsa och välfärd för kommande generationer.

I vår lista går vi igenom 7 områden i din vardag där du kan ompröva din livsstil och ändra dina rutiner. Från små energieffektiva åtgärder till uppgraderingar av energisystem – och från att inse hur du själv konsumerar varor till att anta hållbara resevanor. Att bli medveten om personliga förändringar du kan göra kan bidra till systematiska förändringar, och förbättra samhället med små medel.

Lösningar i hemmet för ett miljövänligt boende
Minska koldioxidutsläpp från transport
Förbättra dina klädvanor.
Hållbara matvanor.
Öka ditt miljömedvetande vid resor.
På jobbet.
I skolan

Lösningar i hemmet för ett miljövänligt boende

Hushåll förorenar kanske inte lika mycket som företag gör, men det finns mycket du som husägare kan göra, för att göra ditt hem mer miljövänligt. Det är viktigt att göra förändringar där det är möjligt, och ditt boende är något du själv har kontroll över. Här listar vi några saker du kan göra, från förbättringar som kräver mer planering och kapital – till små, enkla förändringar som trots allt kan ha stor inverkan.

1. Förnybar energi för el

Omvandla solens energi till elektricitet, med hjälp av solceller. Detta gör att du kan generera din egen, hållbara energikälla med lågt underhåll. 

När de väl har installerats orsakar de varken utsläpp, buller eller luftföroreningar. Något som kan förbättra den lokala luftkvaliteten, vilket har fördelar för de egna luftvägarna.

Solceller kan också kombineras med värmesystemet som värmepumpar så att du kan få din värme och ditt varmvatten från förnybara källor.

Det finns just nu för privatpersoner det gröna avdraget där du sparar 15 % på totala installationen, vilket fungerar likt ROT-avdraget för grön teknik.

Ett något lättare alternativ än att installera solceller är att se över vilken elleverantör du använder - det finns många nu för tiden som erbjuder avtal med el från förnybara källor.

2. Smarta termostater

En effektiv lösning för hemmet som är lätt att implementera är  en smart termostat. Dessa wifi-aktiverade funktioner kan fjärrstyras från vilken smart enhet som helst. De kan anslutas till ditt centralvärmesystem, alla typer av värmepannor och luftkonditioneringssystemet.

Denna ständigt utvecklande teknik kommer ihåg ditt hems uppvärmningsmönster och vet när de ska värma upp eller kyla ner ditt hem baserat på utomhustemperaturen. De  kan stänga av ditt system när du lämnar huset och sätta igång det i tid så inomhusklimatet är behagligt lagom tills att du kommer hem.

Detta är användbart för att minska energibehovet från fossildrivna bränslen, vilket har stora kostnadsfördelar för dina energiräkningar. Data som samlats in från kunder som använder Googles Nest-termostat visade att brittiska hushåll sparade in på sin energianvändning med 8,4% - 16,5 % jämfört med hushåll utan smarta termostater.

3. Energieffektiv belysning

Energibesparande LED lampor håller upp till 15 gånger så länge som traditionella glödlampor, och ger samma mängd ljuskvalitet för mycket mindre energi. LED-lampor har drar upp till 90 % mindre el.

4. Uppgradera med energieffektiva hushållsapparater

När det väl är dags att byta ut din tvättmaskin, kyl och frys, ugn eller diskmaskin har nya effektivitetsåtgärder uppgraderat marknadsstandarderna så att energibesparande apparater numera är lättillgängliga till ett bredare prisspann. Du kan identifiera dess energieffektivitet genom att kontrollera energieffektivitetsmärkningen som går från A-G, där A är den mest energieffektiva, uppdaterad från den äldre skalan som även hade A med + över A.

5. Använd miljövänliga produkter

Många vanliga rengöringsprodukter som innehåller rengöringsmedel, konserveringsmedel eller skummedel är gjorda med giftiga kemikalier. De kan orsaka vattenföroreningar när de  hamnar i vattendrag och sjöar, vilket påverkar ekosystemen och kan skada den biologiska mångfalden.

Att byta till produkter som innehåller hållbara ingredienser och icke-syntetiska ämnen minskar risken för exponering av giftiga kemikalier som är skadliga för såväl människor som miljön.

Du kan också enkelt göra dina egna naturliga rengöringsmedel genom att blanda vinäger, citronsaft och bikarbonat. Detta är ett hållbart och billigare alternativ som minskar giftiga kemikalier och förpackningsavfall i ditt hem.

6. Biologiskt nedbrytbara hushållsprodukter

Även om du inte själv kan direkt  kontrollera om de produkter som du använder kommer att återvinnas eller inte, kan du köpa produkter som är gjorda av icke-syntetiska ämnen och är biologiskt nedbrytbara för att begränsa de negativa effekterna av avfallet.

Biologiskt nedbrytbara produkter löser upp sig vid kontakt med bakterier och svampar. Det betyder att om de kommer i kontakt med naturen kommer de inte att orsaka några miljöskador, då de försvinner genom naturliga processer.

Dessa produkter kan vara följande:

  • Toapapper av återvunnit material
  • Schampo med naturliga ingredienser
  • Naturlig deodorant
  • Bambu tandborste
  • Tvättlappar gjorda av hampa eller agavefibrer

 

7. Häng din tvätt istället för torkumla den

Torktumlare använder sig av el för att värma upp och torka dina kläder. Har du möjlighet att använda tvättlina är det ett mycket energieffektivare sätt. Du använder dig då direkt av den bästa förnybara energikällan som finns - solens solstrålar! 

8. Byt och låna böcker, spel & redskap

Att äga allt har blivit något av en norm, speciellt om du har hus. Men behövs det verkligen, behöver du äga en slagborr för att borra i din vägg två gånger om året. Känner du kanske någon som äger en slagborr kan du kanske istället fråga dem om att få låna istället för att köpa egen. Ju mindre vi behöver tillverka desto mindre påverkan har det på miljön. 

Liikadant med böcker - behöver vi verkligen äga dem då de ändå bara ligger på en hylla efter du läst den? Genom att låna böcker på bibblan kommer boken fortsätta att användas långt efter du är klar med den.

9. Dubbel- eller treglasfönster

Dubbelglasfönster har två skivor av glaspaneler med ett mellanrum och treglasfönster har tre skivor med två mellanrum. Mellanrummen håller luft eller gas (vanligtvis argongas) vakuumförseglade. Gasen förhindrar värme från att sippra ut eftersom den är en dålig värmeledare och på så sätt kan värmen inte försvinna genom den.

Förutom att hålla bostaden varm gör bättre fönster också att du slipper ljud utifrån på samma sätt, samtidigt som det förbättrar säkerheten.

10. Isolering av tak och vindsutrymme

För äldre hus kan 15 % av ditt hems värmeenergi går förlorad genom taket enligt energistyrelsen. Du kan förhindra att den stigande värmen strömmar ut genom tak och vind genom att använda tilläggsisolering som du kan justera för att passa mellan reglarna.

11. Tätningar

Dessa kan fästas runt fönster- och dörrkarmar som skum, metall eller plastlister. Du kan också förhindra att det drar genom din brevlåda och genom nyckelhålet. Dessa tätningar är vanligtvis billiga, lättinstallerade och kan hittas i de flesta byggvaruhus eller online.

12. Byte av fönstertätning

Du bör byta ut dina fönstertätningar vart femte till tionde år eftersom de med tiden expanderar och drar ihop sig med den ändrade temperaturen och tappar sina tätande egenskaper.

Tätning av dina fönster förhindrar värmeförlust som uppstår vid drag samt förhindrar att fukt byggs upp vilket så småningom kan leda till mögel och ytterligare skador på området runt dina fönster.

13. Värmepumpar

Värmepumpar är energieffektiva och hållbara alternativ till värmesystem som oljepannor eller direktverkande el. Det finns värmepump luft/vatten och luft-luftvärmepumpar som utvinner värme från luften. Det finns jordvärme och bergvärme som utvinner från marken och sjövärme som utvinner värmen från vattnet. Här kan du läsa om bergvärmens nackdelar: bergvärme nackdelar. De för via värmepumpen över den till din bostad. Och kan under varma sommarmånader även kyla ner ditt hus.

Värmepumpar eliminerar behovet av gasledningar och oljetankar. Och tack vare att den tar tillvara på värmeenergin från förnybara källor krävs inte lika mycket energi, och de kan därför avsevärt minska dina utsläpp  jämfört med gas-, olja  eller direktverkande el.

Minska koldioxidutsläpp från transport

Minska utsläpp med elbil.

14. Elbilar

Diesel- och bensindrivna bilar är en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen, främst på grund av mängden CO2 de släpper ut. 27 % av Storbritanniens totala utsläpp kom från transporter 2019, varav 91 % kom från vägtransportfordon.

Elfordon är det mest hållbara sättet att köra eftersom de inte använder sig av vanliga bränslen för att köra. De producerar inga luftföroreningar i form av gas, partiklar eller gifter.

Hybridbilar å andra sidan använder både de vanliga förbränningsbränslena och en elmotor som drivs av ett batteri. Laddhybrider körs i första hand på ett elbatteri tills strömmen tar slut, sedan tar den bensindrivna motorn över.

15. Börja cykla mer

Cykeln är ett självklart alternativ för att dra ner på dina utsläpp. Den enda energin du behöver är din egen! Och utöver att vara bra för miljön är det ett utmärkt sätt att få in lite vardagsmotion och slå ett slag för din hälsa. 

16. Ta offentlig transport istället för bilen

Att ta offentlig transport kräver mycket mindre resurser från miljön jämfört med att ta din egen bil. Speciellt om det är något som drivs av el istället för bensin i Sverige, tack vare vår bra energimix. Men trots det är även bensindrivna bussar bättre än om alla tar sin egen bil.

Förbättra dina klädvanor

17. Tvätta dina kläder mer sällan

Syntetmaterial orsakar mikroplaster i tvättmaskinen, vilka sedan hamnar i havet. Havsbotten har över 14 miljoner ton mikroplast och antalet ökar på grund av textilier som bidrar med 200 000 - 500 000 ton varje år. 16 % av den mikroplast som släpps ut i haven kommer från tvätt av syntetiska material. De giftiga fibrerna bryter ner ekosystemen och går så småningom över till däggdjur och människor.

För mycket tvätt av dina kläder vid höga temperaturer kommer också att påverka deras kvalitet med tiden. Det är dessutom ett stort slöseri med vatten och energi från din tvättmaskin. Se också till att endast köpa giftfria tvättmedel och undvik användning/överanvändning av torktumlare.

18. Kasta inte bort kläder

Slit och släng inom modebranschen har uppstått när klädbutiker producerar och släpper nya plagg varje dag. Dessa trender resulterar i en kultur av överkonsumtion.

Du kan sy om och själv laga dina kläder för att behålla dem längre eller för att anpassa dig till aktuella trender. Vintage och second hand-butiker erbjuder mer prisvärda alternativ, ofta baserade på samma klädesplagg.

Om du vill ha nya kläder, se till att de är av bra kvalitet så att de håller länge. Du kan också kolla upp vilka varumärken som är hållbara och begränsar sin påverkan av produktionen samtidigt som de är transparenta gällande leveranskedjorna.

Hållbara matvanor

19. Ät mindre kött

Kött och mejeriprodukter står för majoriteten av växthusgasutsläppen inom jordbruksindustrin.

Utsläpp sker från produktionsstadiet, till bearbetning, förpackning och till att slutligen levereras. Jordbruk släpper ut två kraftfulla växthusgaser: metan från boskap under matsmältningsprocessen och lustgas som en indirekt produkt av organiska och mineraliska kvävegödselmedel.

Eftersom majoriteten av utsläppen är ett resultat av produktion och beredning av kött och mejeriprodukter, skulle en mindre konsumtion av kött vara ett positivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Medan vissa väljer att drastiskt ändra sin diet till ett veganskt alternativ, kan det redan ha en stor inverkan att faktiskt bara minska ditt intag av kött.

Spara vatten genom att äta mindre kött.

20. Handla lokala produkter

Färsk mat kan transporteras långt innan det dyker upp i din lokala matbutik. Bananer till exempel kommer ofta ända från sydamerika! Dessa transporter skapar stora koldioxidutsläpp genom transport, kylning och genom produktionsprocesser.

Du kan eliminera detta genom att köpa från lokala producenter nära dig. En väletablerad lokal matekonomi stärker försörjningskedjorna, vilket innebär att det finns fler försörjningsalternativ vid livsmedelsbrist. Lokala, säsongsbetonade råvaror har också högre näringsvärde eftersom de har spenderat mindre tid i transport. Samtidigt odlas internationella produkter för att på konstgjord väg överskrida dess naturliga hållbarhet, vilket äventyrar dess näringsvärde.

21. Begränsa matsvinnet

Du kan begränsa ditt matsvinn hemma genom att portionera dina måltider rimligt, bara köpa det du behöver och använda matavfallet till kompost och gödningsmedel för jord och växter.

Öka ditt miljömedvetande vid resor

22. Begränsa flygresor

Utsläppen från flyget kan ta upp en sjättedel av koldioxidbudgeten som återstår för att begränsa 1,5 graders global uppvärmning. Inom flygindustrin är alternativen för att minska utsläppen långsamma och begränsade, därför är personlig begränsning av flygningar det bästa sättet att minska utsläppen. Detta tills hållbart flyg har blivit ett funktionellt och vanligt alternativ.

Tågresande håller snabbt på att bli ett trevligt resesätt och dessutom ett mer ekonomiskt alternativ, tack vare nya växande tågnät som utvecklas över hela Europa.

23. Undvik kryssningsresor

Kryssningssemestrar har blivit allt populärare. Men de stora fartygen bidrar stort till utsläppen av växthusgaser. Carnival Corporations flotta på 47 kryssningsfartyg släpper ut 10 gånger mer svaveloxider (SOx) än vad 100 miljoner bilar gör.

Det är viktigt att vara medveten om vad din semester sätter för avtryck på miljön och i så fall välja en mer hållbar semester när det är möjligt.

Kryssningsfartyg utsläpp.

24. Utöva hållbar turism

Efter pandemin har människor blivit mer medvetna om vilka kulturella, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser de sätter som turister. 72 % av personerna som tillfrågades av Booking.com medgav att de tycker att hållbart resande är viktigt.

Allt fler engagerar sig människor i hållbar turism som innebär att begränsa deras koldioxidavtryck när de reser. Det innebär till exempel att inte handla för mycket och samtidigt respektera miljön och omgivningarna där de befinner sig.

Detta hjälper till att förebygga överturism, vilket bidrar till överbefolkning på turistmålen. Utöver dem miljöpåverkan det har, kan för mycket turister störa den lokala livsstilen och orsakar bland annat ökade bostads- och hyreskostnader, men kan också negativt påverka de lokala traditionerna.

Föroreningar, särskilt genom överskott av avfall, leder till att naturliga eller arkeologiska platser får problem och det kan även ske en utarmning av naturresurser inklusive vatten, marknäringsämnen och biologisk mångfald.

Nedan följer några ekoturismtips att tänka på inför din nästa resa:

  1. Res under lågsäsong
  2. Välj platser med färre turister
  3. Skräpa inte ner
  4. Använd kollektivtrafiken så mycket som möjligt
  5. Håll dig till gångvägarna. Med hundratals turister som lämnar etablerade stigar kan det snabbt förstöra den naturen som finns 
  6. Använd återanvändbara behållare och flaskor istället för engångstallrikar, bestick och muggar
  7. Begränsa din energianvändning i boendet, till exempel genom att ta kortare duschar och minska användningen av luftkonditionering
  8. Gå till lokala butiker och restauranger
  9. Använd miljövänliga reseprodukter

25. Green Key-certifierat boende

När du letar efter boende utomlands är det viktigt att leta efter alternativ som uppfyller hållbarhetskraven. Att välja Green Key-certifierat boende är ett bra sätt att hitta rätt.

För att bli Green Key-certifierad finns det 13 kriterier som måste uppfyllas. Det innebär att boendet respekterar lokala kulturer och traditioner, tar hand om miljön och behandlar sina anställda rättvist.

Kriterier för green key miljömärkning

26. Dra ur kontakten innan du reser

Även om elektroniska enheter är avstängda eller i viloläge använder de fortfarande energi. Att vara borta för länge gör att onödig energi slösas. Innan du åker på semester, se till att koppla ur dina enheter från vägguttaget för att spara elektricitet.

Dra ur kontakten.

27. Packa lätt

Att flyga till utländska destinationer kommer alltid att orsaka mer utsläpp. Men om flygning är det enda alternativet kan resenärer trots allt försöka packa lättare för att kunna minimera mängden föroreningar. Ju mer bagage ett plan har med sig på sina resor, desto mer bränsle behövs.

28. Ge bort mat med kort hållbarhet innan du reser

Innan du åker på semester, se till att kontrollera om någon matvara i kylen håller på att ta slut. Om möjligt, konsumera det före utgångsdatumet, annars kan du ge det till någon som behöver det och på så sätt undvika matsvinn.

På jobbet

Att vara miljömedveten behöver inte begränsas till hemmet. Det finns många olika saker som anställda kan göra för att minimera miljöskador och göra verksamheten på sin arbetsplats mer hållbar.

29. Var uppmärksam på utskriftspapper

På många arbetsplatser skrivs det ut mycket papper, och det kan ofta vara oundvikligt. Men ibland är det kanske inte helt nödvändigt att skriva ut ett dokument.

Börja fundera på om det är absolut nödvändigt att ha ett dokument i papperskopia. Om inte så kan du överväga att skicka det i ett e-postmeddelande. Kontrakt skickas och undertecknas digitalt, vilket i vår digitala värld är lättare än någonsin.

30. Uppmuntra kollektivtrafik för anställda

Beroende på avståndet från den anställdes hem till arbetsplatsen finns det olika sätt att pendla till jobbet. Även om en bil kan verka som det enklaste och snabbaste alternativet, skulle tåget eller bussen förorena mindre. Om det finns bra cykelbanor där du bor kan du till och med välja att cykla till jobbet.

Att subventionera pendelkort är ett lite mer aggressivt alternative, men kan ses som orättvist mot de som inte har tillgång till kollektivtrafik.

31. Använd elektricitet med måtta

Kontor kräver naturligtvis el för att driva sin utrustning och faciliteter. Det är dock viktigt att vara medveten om energiförbrukningen och veta vad som krävs.

Ett sätt som kan göra ditt företag grönare är genom att koppla ur elektriska enheter när de inte används. Det är bra att vara medveten om energiförbrukningen och att göra förändringar när det verkar gå överstyr.

Dessutom använder ett ökande antal stora teknikföretag grön energi för att möta sina elbehov.

Avfallshantering.

32. Uppmuntra till "reducering, återanvändning och återvinning"

Dessa tre välkända begrepp inom avfallshantering kommer att göra arbetsplatsen mer miljövänlig.. Använd återvinningskärl för papper, plast och pantburkar istället för att slänga allt i en och samma papperskorg.

Använd återvinningsbara matbehållare för att minimera avfallet.

Erbjud de anställda återvinningsbara matbehållare så att de kan ta med sig eventuella rester hem. Detta kommer att avsevärt minska matsvinnet, något som är ett stort problem i Storbritannien.

33. Använd matlådor istället för papperspåsar

När man lagar lunch till barnen att ta med till skolan bör du som förälder investera i matlådor som är återanvändbara, istället för att ge dem mat i papperspåsar som sedan slängs. Om en matvara verkligen behöver slås in, undvik att använda plastfolie och välj mer miljövänliga förpackningsmaterial som bivax.

34. Undvik onödiga resor med videomöten

Möten på plats går inte alltid att ersätta, då många gånger är det så pass mycket effektivare än över telefon & e-post. Men, långt ifrån alla möten vi gör behövs göras på plats. Om det är något vi kan ta med oss från pandemin är hur många möten vi inte behöver resa för att ha. Att ha distansmöten sparar inte bara på miljön med minskade utsläpp från resor, utan du sparar även mycket tid. Speciellt om det handlar om andra städer eller länder!  

I skolan

Det finns mycket du som  förälder kan göra för att se till att ditt barn är mer miljövänliga i skolan. Det kan handla om att promenera med ditt barn till skolan eller se till att de använder miljövänliga skolmaterial. Att inspirera dina barn att bidra till en grönare miljö och värld är något vi alla kan och borde göra.

35. Ta dig till skolan på ett miljövänligt sätt

Eftersom bilkörning orsakar föroreningar bör föräldrar överväga alternativa sätt att ta sina barn till skolan. Det kan vara att följa dem till skolan eller få dem att använda kollektivtrafiken. Att använda bilen mindre kan göra en enorm skillnad för miljön i längden. I vissa städer som Köpenhamn och Amsterdam använder föräldrar lådcyklar för att köra sina barn till skolan, en perfekt lösning istället för att ta bilen.

36. Donera kläder

När dina barn blir äldre kommer deras kläder utan tvekan att behöva bytas ut. Istället för att slänga kläderna bör du överväga att skänka till andra föräldrar som behöver dem. Annars kan du alltid sälja dem på loppis med.

37. Använd din elektronik istället för papper

Den nya tekniken är anpassad till vårt nya, digitala liv. Även om det kan vara dyrt att investera i en bärbar dator eller surfplatta, är det både tidsbesparande för att göra anteckningar samtidigt som det hjälper till att minska papperssvinnet i skolan. Och vid det här laget har de flesta av oss gamla datorer som fortfarande fungerar utmärkt för skolarbete.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner