Sverige satsar inte på vindkraft
Andelen nyinstallerade vindkraftverk har minskat
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 17 maj 2024

Sverige satsar inte på vindkraft

12 vindkraftverk som står uppradade mot en mörk himmel

Bara 25 % nya vindkraftverk jämfört med 2012

Vinden har mojnat och Sveriges vilja att satsa på vindkraft har minskat. Under 2013 installerades bara en fjärdedel så många vindkraftverk som året dessförinnan. Detta visar Energimyndighetens årliga statistikrapport gällande vindkraften i Sverige. Trots detta når mängden energi som produceras av vindkraft nya rekord.

Fjolårets statistik visar att 599MW vindkraft installerades under 2013. Detta är en markant minskning jämfört med året innan, då hela 2600 MW energi tillkom i form av ny vindkraft i Sverige. Sedan fem år tillbaka så har antalet installerade vindkraftverk ökat i Sverige, men nu kommer alltså första dippen.

Det finns flera faktorer som kan förklara det minskade antalet nyinstallerade vindkraftverk under föregående år. Bland annat producerar Sverige idag mer energi än vad vi förbrukar, vilket leder till låga elpriser. Eftersom vindkraftverk är dyra i inköp gör den att köpkraften bland svenskarna inte är särskilt stark om man jämför med andra länder.

Kommunen som producerar mest vindkraft

Antalet nya vindkraftverk minskar, men historiskt sett är ändå antalet vindkraftverk på en hög nivå. Mest vindkraft producerar Ockelbo, som därmed går om den tidigare ledaren Gotland. Ockelbo har på tre år gått från noll procent vindkraft, till 89 vindsnurror som totalt producerar 687MWh varje år.

Gotland har förvisso fler vindkraftverk, men de producerar inte samma mängd energi som i Ockelbo. Andra kommuner som installerade stora mängder ny vindkraft under förra året är bland annat Laholm, Vetlanda och Borgholm. För en komplett lista med de kommuner som under 2013 installerade mest vindkraft kan du besöka NyEnergi.

Olyckligtvis minskar även mikroproduktionen av vindkraft. Definitionen av mikroproduktion för vindkraft är en energiproduktion på maximalt 100kW. Istället väljer privatpersoner solceller för att producera egen el. Det beror på att priserna på solceller är betydligt lägre än motsvarande kostnad för ett minivindkraftverk. Här kan du läsa mer om solcellspaket med batteri till villa.

7 % av Sveriges energi kommer från vindkraft

Vid årsskiftet fanns det i Sverige 2640 vindkraftverk. Dessa producerade 9,8TWh elektricitet, vilket motsvarar 7 procent av Sveriges totala energiproduktion och historiskt sett är ett nytt rekord för vindkraften. De län som procentuellt står för den största delen av vindkraftproduktionen är Västra Götaland, Västerbotten och Skåne.

Produktionen av vindkraft ökar, men i jämförelse med vårt grannland Danmark är fortfarande andelen vindkraft väldigt liten. Hela 33 procent av Danmarks energiproduktion kommer från vindkraft och deras mål är att över hälften av all producerad el inom 10 år ska komma från vindkraft. Detta mål nåddes temporärt under december 2013 när 54,8 procent av den totala elproduktionen kom från vindkraft.

Tyskland går i samma riktning och har bestämt att kärnreaktorerna ska stängas senast år 2022. Målet är att 80 procent av landets energikällor år 2050 ska vara förnyelsebara. Glädjande är beskedet att redan i maj kom första dagen då sol- och vindkraft stod för 75 procent av energibehovet. Detta sker inte varje dag, men en vanlig dag i december producerar tyska vindkraftverk 39 procent av totala elförbrukningen.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner