För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2021

Så mycket kostade EM-äventyret för miljön

EM äventyret blev tyvärr kortvarigt för Sverige denna gången. Men hur stort avtryck hade egentligen vårt resande för att följa blågult under mästerskapet? GreenMatch ger dig svaret. 

Nedan kan du ta del av uträkningar som visar hur olika transportmedel har inverkat på din och dina vänners klimatpåverkan – allt redovisat i koldioxidutsläpp.

Vi tipsar även om de enklaste sätten att klimatkompensera!

Infografik om hur mycket fotbolls VM 2018 påverkade miljön

Klimatkompensation

Fler och fler flygbolag erbjuder nu klimatkompensation. Dessvärre görs detta sällan i samband med försäljning av biljetten.

Du kan även klimatkompensera genom bland annat Swedavia som driver flertalet flygplatser i Sverige däribland Arlanda och Landvetter.

Klimatkompensation innebär alltså att man betalar en extra avgift som går till olika projekt vilka ska minska utsläppen av koldioxid motsvarande de utsläpp som exempelvis flygresan har orsakat.

Studiens metodik

Utsläppsnivån för flygresor är baserad på uppgifter från International Civil Aviation Organization. Anledningen till att utsläppen kan vara högre mellan orter som rent geografiskt ligger närmare varandra (se exempelvis Göteborg – Paris kontra Stockholm Paris) beror på vilka flygplan som trafikerar dessa rutter.

Utsläppsnivåerna för tågtrafik är framtagna med uppgifter från det statliga franksa tågbolaget SNCF. Inga exakta siffror för utsläpp kan säkerställas när det kommer till tågtrafiken i Frankrike utan detta kan variera något beroende på antalet tågbyten som krävs och vilken tågtyp som används för rutten. Detta har vi tagit i beaktning vid kalkylering av de svenska fansens klimatpåverkan. 

Buss- respektive biltrafikens koldioxidutsläpp är framtagna med hjälp av koldioxidkalkulatorer från Carbon Footprint Ltd respektive Utsläppsrätt.se.

Undersökningen baseras på antagandet att samtliga svenska fans som tagit sig ner till Frankrike har gjort så med flyg. Ytterligare ett antagande är att fansen som stannat kvar i landet efter matcherna bott och rest till och från Camp Sweden på den franska medelhavskusten.

Andelen fans som beräknas stanna kvar i landet, och rest vidare efter varje match, är sjuttiofem procent medan återstående tjugofem beräknas ha återvänt till Sverige från samma flygplats som de anlänt till. De fans som stannat kvar har antingen rest vidare med tåg, buss eller bil, och vi har antagit att fansens resor fördelats jämnt mellan dessa respektive transportsätt.

Antagandena är förenklingar av de verkliga förhållandena och slutresultatet ska däför inte ses som någon exakt siffra för hur mycket koldioxid som släppts ut. Resultatet är alltså endast en uppskattning som kan fungera väl för att bilda sig en uppfattning om vilka kvantiteter det rör sig om.

Fotnoner:

För alla transportmedel där utsläppsnivåerna beräknas variera något beroende på ovanstående redovisade faktorer har vi använt oss av medelvärdet av dess beräknade utsläpp.

Mängden koldioxid som går åt vid tillverkningen av en baguette har undersökts av Grenobles handelskammare för hantverk (la Chambre de métiers et de l’artisanat de Grenoble).

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?