För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen

Inflationen i Europa driver ett skifte mot förnybar energi

Inflationen i eurozonen har stigit i takter som inte setts sedan 80-talet, och nådde 7,4 % i april 2022. Energiprisernas ökningar har stått för det värsta av inflationen, och visar på vikten av självförsörjning.

Vi förväntas leva med inflationen, i och med att ekonomier anpassar sig till den gröna omställningen och den utbud & efterfrågan dynamik det medför. Det kan resultera i prisökningar över flera sektorer av varor. 

Kostnaden för den gröna omställningen i sig medföra ekonomiska utmaningar, vilket kan öka inflationen i en ganska snar framtid, enligt Europas Centralbank. Eurozonen behöver därför motståndskraftig energiinfrastruktur som är mindre känslig för variationer på marknaden.

Om du vill använda denna graf på din hemsida, använd koden nedan:

KPIF högsta på 30 år i Sverige

KPIF nådde 6,4 % i april 2022 jämfört med april 2021, vilket är det högsta sedan 1991. Kollar du på KPFI-ex, vilket är räknat utan energi, låg inflationen på 4,5 % jämfört med föregående år. Det syns tydligt att en stor del av inflationen även i Sverige drivs på av energipriserna. Inflationstakten på energi har i sig har under april dock sjunkit jämfört med mars – även om inflationen fortsatt går uppåt. 

Inverkan av energiinflationen i euro-zonen

Faktorer som påverkar inflationen i Euro-zonen.

Ett beroende av fossila bränslen har direkt påverkat den nuvarande inflationskrisen. Den ledande faktorn för Euro-zonens inflation var just energi-inflationen. Inflationen på energi var över 40 % i mars jämfört med föregående år i Eurozonen.

USA, Storbritannien och EU har alla meddelat att de ska reducera importen av rysk naturgas med två tredjedelar till slutet 2022, som svar på Rysslands krig i Ukraina. 

Efterfrågan på Naturgas tändstickan som starar en kris

Naturgas står för 25 % av Eurozonens energianvändning, vilket gör det till den näst störst efter olja. 2019 importerades 90 % av naturgasen som euro-zonen använde. Tillsammans med olja utgör det 64 % av totala energiimporten till euro-zonen.

Konsumtionen av naturgas ökade i europa med 25 % under andra kvartalet i 2021 jämfört med föregående år, den största årliga ökningen sedan 1985. Det var ett resultat av bland annat låga temperaturer i April, något som förlängde uppvärmningssäsongen för hushållen. Efterfrågan ökade ytterligare tack vare att globala ekonomiska aktiviter ökat, tänka till nivåer innan pandemi i varu- och tjänstesektorerna. 

Kraven från industrin och för uppvärmning har även lett till ökad efterfrågan på el. Elförsörjningen lutar sig tillbaka mot flexibiliteten från naturgasverk för att klara av plötsliga uppgångar i efterfrågan. Elproduktion från naturgas ökade 25 %  i Juni 2021, med en topp på 65 % tack vare ökade efterfrågande av uppvärmning.

Inflationen för elektricitet är direkt kopplade till olje- och naturgaspriserna, då de står för 22 % av elproduktionen. I mars 2022, hade priset för naturgas och el stigit med 65 %  och 30 % respektive, jämfört med föregående år. 

Lagring av olja.

Global efterfrågan för laster med flytande naturgas 

Efterfrågande på flytande naturgas skenade i och med ökad produktion och uppvärmningsbehov i Asien och Europa. Denna ökning i global konkurrens var huvudsakliga orsaken till skenade spotpris för transportering via skepp, vilket nådde rekordhöga nivåer i början av 2021

De vanliga leveranserna av flytande naturgas till europa blev åtstramade på grund av extrem kyla i Texas. Något som ytterligare ökade konkurrensen med de asiatiska marknaderna. 

Leveranserna var fortsatt åtstramade under sommarmånaderna, då torka i Sydamerika ledde till minskad energiproduktion från vattenkraft. Vilket även det ytterligare minskade leveranserna av flytande naturgas till Europa under en tid av värmeböljor, något som ökade efterfrågan för luftkonditionering på den globala marknaden. 

Lite vind och förminskad vattenkraft även i Europa såg till att efterfrågan på fossilt bränsle ökade. Det här var fallet i speciellt Nederländerna och Tyskland, där vindkraft står för en femtedel av deras energianvändning. Dessa säsonger av ineffektivitet från förnybar energi stärkte fossila bränslens grepp, vilket ansträngde förhållanden mellan efterfrågan och utbud, vilket blev en ledande faktor i nuvarande krisen. 

Bensinpump.

Planen för REPowerEU 

Efter Rysslands avskyvärda invasion av Ukraina, meddelade EU ambitionen med REPowerEU. REPowerEU är en serie av EU-omfattande och nationella åtgärder, som siktar på att transformera energimarknaden. De vill skapa en säker försörjning av energi, som är både förnybar och något hushåll har råd med. 

Ryssland är världens största exportör av naturgas, och den näst största exportören av råolja. Under 2021 importerade EU 45 % av sin naturgas, och 27 % av sin olja från Ryssland. Sen kriget startade har europa mottagit 71 % av Rysslands exporter av fossila bränslen, vilket direkt stöttat Kremlins krigsmaskin.

Global tillgång av Ryska och Ukrainska matexporter som vete, majs och solrosfrön har drastiskt minskat. Det tillsammans med andra exporter som metal och jordbruksprodukter driver fortsatt upp priset av handelsvaror världen över.

REPowerEUs förslag adresserar höga priser på energimarknaden, och låga lagersaldon på naturgas, genom att byta till ett så gott som självförsörjande energisystem för hela EU. Med det i målet planerar de att göra sig fria från rysk gas i god tid innan 2030

Lagring av naturgas

Suboptimal energiinfrastruktur ökar instabiliteten i marknaden och är inflationsdrivande. Speciellt i skiftet till förnybar energi vilket förlitar sig på alternativa energikällor när produktionen är låg.

I EU står naturgaslagren normalt för 25 till 30 % av den totala konsumtionen av naturgas. Under 2021 föll EUs lager av naturgas till de lägsta nivåerna hittills. Ett annat problem är att många EU länder lutar sig mot en enda källa för naturgas. Något som kan riskera en stadig tillgång av naturgas vid eventuella avbrott. 

Det poängterar vikten av pålitlig infrastruktur för att möta efterfrågan på gas. Det kan äventyra hur snabbt vi kan ställa om till grön energi, och hotar en säker tillgång till energi. 

I och med den nuvarande krisen av tillgång har en eu-kommission föreslagit nya riktlinjer som ska hjälpa eu länder att dela på bördan. 

Förslaget sätter också ett minimum på lagring av naturgas på 80 % av kapaciteten till och med den 1 november 2022, och en årlig minimum på 90 % av kapaciteten till 1 oktober de följande åren. 13 EU länder möter nuvarande dessa krav.

Transformeringen av Europas elmarknad

Genom att etablera de nödvändiga åtgärderna och investeringar i medellång sikt reducerads återbetalningstiden och det kan snabbare minska elräkningarna. En nyckel till att REPowerEUs ambitioner är att optimera elmarknaden för att kunna producera förnybar el till de lägsta möjliga kostnaderna och skydda hushåll från höga elpriser

Dessa åtgärder kan vara att ge incitament effektivitet genom statligt finansierade lån på 0 % för renoveringar, och minskad moms på energieffektiva produkter. Snabba, kortsiktigt effektiva åtgärder som att isolera tak och vind är även rekommenderade

Kortsiktiga akuta åtgärder som att tillfälligt reglera priset för konsumenter, och likviditetsstöd för företag i energikrävande industrier kan vara en nödvändig lättnad under krisen. Men, dessa subventioner ökar EU’s beroende av utomstående energiproducenter. Åtgärderna behöver därför vara tidsbegränsade.

Luftvärmepump utedel.

Förbättra effektivitet

Medlagsstiftare till REPowerEU har rekommenderat renovationer för de mest utsatta byggnaderna i EU. Detta med mål att etablera en standard för energiprestanda som omfattar hela EU. Det skulle påverka 40 miljoner byggnader, nuvarande ambitioner kräver bara att de uppgraderas till energiklass E i och med 2033. 

Efter utspridda installationer av värmepumpar, för att försäkra maximal effektivitet, har European Insulation Manufacturing Association (Eurima) klargjort att alla lågpresterande byggnader, F & G klass, kräver mer ingående renovationer för att nå klass C till 2030. 

Genom att renovera Europas byggnader med energiklass F/G till B/C kan importen av naturgas från Ryssland reduceras med 45 %.

Finansiella stöd som subventioner behöver täcka det mesta, om inte allt, av renoveringen för utsatta hus

Det kan finansieras genom skatt på plötsliga vinster, vilket IEA estimerar kan skydda mot energipriser genom att få in 200 miljarder euro i 2022. Ytterliga finansiering kan dras från EUs handel för utsläppsrätter, vilket genererade 30 miljarder euro i Februari 2022, från januari föregående år.

REPowerEU i ett nötskal

Planen kommer delvis från att diversifiera naturgas och pipeline importen till källor andra än Ryssland. Det skulle innebära ytterligare  50 miljarder kubikmeter av flytande naturgas måste tas från den globala marknaden varje år. 

Biometangas som produceras från förnybara källor ska öka till 30 miljarder kubikmeter per år, och fossilfri vätgas ska öka med 20 miljoner ton, genom både import och produktion inom EU. Vätgas skulle kunna ersätta 25-50 miljoner kubikmeter av rysk naturgas till 2030.

För att stödja vätgasmarknaden ska EU kommisionen ta fram ett regelvärk som för att integrera vätgas i den existerande infrastrukturen för naturgas.

REPowerEU siktar även på att dubbla kapaciteten för solceller och vindkraftverk till 2025, och trippla dem till 2030. Det skulle dra ner 170 miljoner kubikmeter i årlig konsumtion av naturgas innan slutet av årtiondet. Det kräver utveckling över hela kedjan för dessa teknologier, och prioritera framväxande teknologier med finansiella stöd.

Det blir kritiskt att säkerställa snabbare tillståndsprocesser och utbilda den arbetsstyrkan för att implementera dessa teknologier. 

EU planerar att implementera dessa ambitioner till sommaren 2022. Det skulle minska EUs konsumtion av gas med 30 % till slutet av årtiondet. Tillsammans ska dessa åtgärder motsvara energi från minst 155 miljoner kubikmeter av rysk gas. 

Att motarbeta den “nya eran av energiinflation” kräver snabba framsteg mot en mer fossilfri Euro-zon. Utöver ambitioner kräver det radikala policyer och att konsumenterna stärks. Svepande effektivitetsåtgärder, alternativa tillgångar och bred elektrifiering kommer stärka EU’s energinätverk och minimera de värsta effekterna på utsatta hushåll.

Artikeln var ursprungligen skriven på engelska för GreenMatch.co.uk.

 

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?