Jämför pris och offerter på solceller
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 16 juni 2022

Billiga solceller: Är det värt det?

Vad är billiga solceller?

Det finns flera sätt att gå tillväga för att köpa solceller billigare. Du kan anlita ett solcellsföretag som erbjuder låga priser för solceller inklusive installation. Det dock viktigt att vara försiktig. Om priset ligger långt under marknadspriset på 18 200 kronor per installerad kW, finns det anledning att vara kritisk till företaget. Säkerställ alltid att installationen kommer att bli korrekt utförd av ett certifierat elinstallationsföretag och att solpanelerna är godkända.

För att ge dig en fingervisning presenteras i tabellen nedan billigaste, högsta och typiska noterade priset för 300 W solpanel under de senaste 3 åren. Priserna har samlats in av solcellsföretag i Sverige och är inklusive moms. 

Billiga, höga och typiska priser för solpaneler
ÅrLägsta pris Typiska prisHögsta pris
20171 538 kr1 988 kr2 475 kr
20181 200 kr1 988 kr2 475 kr
2019825 kr1 538 kr2 025 kr

*Prisstatistiken är hämtad från National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019.

Hittar du inget solcellsföretag med billiga priser kan du välja att vända dig till en grossist och göra både projektering och delar av monteringen på egen hand. I jämförelse med att köpa ett komplett solcellspaket från ett seriöst företag kan kostnaden då bli något lägre. Men du kommer också att behöva lägga ner mer mycket mer tid på ett arbete som i slutändan kan vara av lägre kvalitet. Tänk på att solceller håller i 30 år, och det borde även installationen göra.

Oavsett vilken prisklass du söker på dina solceller, rekommenderar vi att du tar in flera offerter för att jämföra både pris och kvalitet. Vill du göra det enkelt för dig är du välkommen att använda vår kostnadsfria offerttjänst! Vi samarbetar med solcellsinstallatörer runtom i hela Sverige och ser till att du får upp till 4 offerter från installatörer nära dig!

Så fungerar GreenMatch offerttjänst

Fyll i vårt formulär för att beställa offerter

1. Du fyller i formuläret med dina önskningar och kontaktuppgifter.

Kundtjänst kontaktar dig för att säkerställa krav

2. Vår kundtjänst kontaktar dig för att säkerställa dina krav.

Få dina offerter från leverantören

3. Leverantörerna lägger fram en offert tillsammans med dig.

Jämföra offerter.

4. Du kan i lugn och ro jämföra offerterna och välja den lösning som passar dig bäst.

Dyra vs. billiga solpaneler: vad är skillnaden?

Eftersom kostnaderna för solceller kan upplevas som höga är det vanligt att försöka leta efter så billiga solceller som möjligt, men det är inte alltid lönsamt att stirra sig blind på priset. Riktigt billiga solpaneler kan vara av lägre kvalitet och därför vara mindre lönsamma i längden jämfört med en dyrare modell. Å andra sidan behöver den dyraste modellen inte vara av bäst kvalitet. 

Skillnaden mellan dyra och billiga solpaneler ligger i effektivitet (verkningsgrad), effekt, garanti, solcellsteknik och pris förstås. För att hitta en lösning som är prisvärd för just dig är det därför viktigt att jämföra alla dessa. I tabellen nedan har vi samlat information om dessa värden för sex olika solpanelsmoduler, tre monokristallina modeller och tre polykristallina modeller. 

Jämförelse av solpanelsmoduler
MärkeModellnamnEffektVerkningsgradEffektgaranti efter 25 årProduktgarantiPrisnivå
LGNeON2 LG360N1C-N5, Mono360W20.80%90.08%25 årHög
SoliTekStandard Mono310W18.90%80.00%20 årMedium
Trina SolarHBH Honey, Mono335W19.70%80.00%10 årMedium
WindonPremium 285+, Poly285W19.34%85.00%15 årHög
LuxorEco Line Half Cells P120, Poly285W17.54%85.00%15 årLåg
Trina SolarTSM-PE06H, Poly290W17.00%80.00%10 årLåg

*Prisnivån är estimerad på basen av priser från svenska solcellsgrossister. Resterande information kommer från tillverkarnas datablad. 

För att jämföra kan vi ta LGs monokristallina solpanel i jämförelse med Trina Solars polykristallina solpanel. Priset för LGs modell är mycket högre men har för det första en högre effekt vilket innebär att du behöver färre paneler för att nå samma installerade toppeffekt. Utöver det har LGs modell även en högre verkningsgrad, vilket innebär att den kommer omvandla mer av solenergin till elektricitet jämfört med Trina Solars polykristallina solpanel. Garantierna för LG modellen är dessutom längre vilket ger dig en långsiktig säkerhet. 

Det betyder dock inte att Trina Solars polykristallina modell är dålig. Den har ett lägre pris och har en standard verkningsgrad. Du hamnar därför att själv väga fördelarna och nackdelarna för modellen för att hitta den modell som är mest prisvärd för dig.

Kan man använda sig av billiga 12V solpaneler?

Visst kan du använda 12 Volts solceller, men dessa kan vanligtvis inte användas för produktion av hushållsel till en normalstor villa. Enkelt förklarat kan man säga att det absolut är fullt möjligt, men dessa genererar relativt lite energi, och lämpar sig därför till mindre användningsområden som husbilar, båtar eller till stugan. Sådana lösningar kan du bra köpa billigt i vanliga teknikaffärer.

Hur ska jag utvärdera kvaliteten på billiga solceller?

När du väljer solpaneler och vill komma undan så billigt som möjligt är det viktigt att veta vilka parametrar du ska jämföra. Du behöver veta vad det är som du ska titta på och hur du ska jämföra de olika produkterna mot varandra. Vi rekommenderar att du jämför bland annat effektivitet, effekt och garanti.

Verkningsgraden påvisar solpanelens effektivitet

Solpanelernas effektivitet kan du jämföra genom att titta på verkningsgraden. Verkningsgraden visar hur mycket av solenergin som solcellerna kan omvandla till elektricitet. Ju högre verkningsgrad solcellerna har desto mer el kommer de kunna producera, vilket gör dem mer lönsamma. Kiselbaserade solpaneler har idag vanligtvis en verkningsgrad på 17-19 procent.

Notera! Om du söker billiga solpaneler är det viktigt att jämföra solpanelernas verkningsgrad. Om verkningsgraden är låg kommer du producera mindre el och ha en längre återbetalningstid för investeringen.

Effekt: ett stabilt jämförelsetal

Solpanelernas märkeffekt anges i Watt. Märkeffekten anger hur mycket el solpanelen kan producera per sekund under perfekta förhållanden. Alltså kan en panel producera mer el desto högre effekt (W) den har. Idag är det normalt för solpaneler att ligga på runt 300 W.

Solcellsanläggningens totala effekt anges vanligtvis i kW och räknas enkelt genom att multiplicera totala antalet solpaneler med effekten. Anläggningens kW hjälper dig uppskatta hur mycket el den kan producera.

Beräkning för total installerad effekt för solcellsanläggning

Effekten är bra att använda som jämförelsetal för solcellspaket eftersom att mängden el 1 kW solceller producerar inte skiljer sig märkbart mellan olika fabrikat.

Garanti skiljer leverantörer emellan

För att säkerställa att du gör ett bra köp behöver du titta på både effektgaranti och produktgaranti samt garanti för växelriktare. Effektgaranti täcker solpanelernas förmåga att producera el men en viss effektivitet efter en viss tid. Med en lång effektgaranti säkerställer installatören att solcellerna inte degraderas allt för mycket under deras livslängd.

Räkna förväntad elproduktion på egen hand

Tar du in offerter på solceller kan leverantörer ofta inkludera en förväntad årlig elproduktion för anläggningen. Var försiktig att jämföra denna siffra rakt av leverantörer emellan. Det finns idag inget standardiserat sätt att räkna ut förväntad elproduktion, därför kan beräkningarna kasta mycket beroende på vilka parametrar (t.ex. lutning på panelerna, riktning på hustak, skuggningsförluster) just det företaget använt.

Vill du jämföra förväntad årlig elproduktion rekommenderar vi att ni använder en tredje parts solcellskalkylator var ni själv kan lägga bestämma vilka parametrar ni vill använda.

Är det möjligt att själv importera billiga solceller?

Det är vanligt att tänka att man köpa billiga solceller från Kina eller Tyskland, och visst kan man det. Men kom ihåg att majoriteten av solceller tillverkas i Kina, Tyskland och Italien. Både de av hög och låg kvalitet, billiga som dyra. Så visst kan du beställa billiga solpaneler från Tyskland eller Kina istället för att köpa från en svensk återförsäljare. Men observera att priserna kommer variera oavsett vilket land du beställer från.

Problemet med att själv importera är att du behöver säkerställa vilka krav som gäller för solpaneler som installeras i Sverige. Innan du beställer från utlandet måste du säkerställa att panelerna lämpar sig för Sveriges klimat samt kontrollera vilka garantitider och säkerhetskrav som gäller. Observera att länder utanför EU inte behöver följa den konsumentköplag som du har tillgång till i Sverige eller annat närliggande land.

Fördelar & nackdelar: Köpa billiga solceller från grossist

Som tidigare nämnt finns det sätt att göra installationen av solpaneler lite billigare. Istället för att köpa en paketlösning från ett solcellsföretag kan du vända dig direkt till en grossist, och på så sätt sänka dina kostnader för inköp av paneler och material.

Det har förstås sina fördelar men även en del nackdelar. Nedan listar vi fördelarna och nackdelarna med det tillvägagångssättet.

Fördelar med att köpa solpaneler från grossist

Fördelar
  • Fler valmöjligheter
  • Pressa priser
  • Minskade arbetskostnader

Vi kan inte förneka att det har sina fördelar att köpa solceller direkt från en grossist. Till att börja med har du större möjligheter att välja olika märken och modeller, och är därmed inte låst till en viss modell av solpaneler. Vilket också ger dig större möjlighet att pressa priserna och välja en billigare modell.

Du kan dessutom välja att, i vissa fall, montera dina fästelement eller stativ själv, vilket minskar arbetskostnaderna. Notera dock att montering av vissa fästelement och stativ kan räknas som elinstallationsarbete och bör göras av ett elinstallationsföretag.

Om du väljer att delvis montera själv måste du ha tillräcklig kunskap för det. Solceller har en livslängd på runt 30 år, monteringen måste därför vara korrekt för att hålla under en så lång tid. Observera också att installation av själva solcellerna, enligt lag, måste ske av en certifierad elektriker.

Nackdelar med att köpa solpaneler från grossist

Nackdelar
  • Tidskrävande
  • Kräver kunskap inom ämnet
  • Risk för felmontering
  • Sämre garantier

Att köpa billiga solpaneler från grossist är inte bara frid och fröjd. Det har sina nackdelar som är viktiga att vara medveten om.

För det första kommer processen att vara mycket mer tidskrävande än om du köper ett solcellspaket inklusive installation från ett solcellsföretag. Du måste själv se till att skaffa alla delar till solcellsanläggningen, inklusive solpaneler, fästelement, kablar, växelriktare. Låter detta som ett spännande projekt, så är det bara att börja på, men låter det krångligt kan ett solcellspaket vara ett bättre alternativ för dig.

Notera! När du själv hanterar sammansättningen av en solcellsanläggning är det viktigt att se tills så att alla komponenter är kompatibla med varandra.

Risken med att köpa delar till solcellsanläggningen skilt är också att du inte kan räkna med att få lika bra garantitider. Ett seriöst solcellsföretag ger vanligtvis långa garantier på både produkter och installation. Väljer du att handla från en grossist kan garantin vara kortare samtidigt som att du bör hantera garantiförfarande med varje enskild producent och inte ett och samma företag.

Låter det krångligt och tidskrävande att själv köpa in solpaneler? Ta in offerter på solcellspaket enkelt och kostnadsfritt via GreenMatch. Via vår offerttjänst kan du utan förpliktelser beställa upp till 4 offerter från solcellsinstallatörer nära dig! Fyll i formuläret så kontaktar vår kundtjänst dig för att godkänna din förfrågan och förmedla dina offerter.

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Sara Hemming
Skriven av Sara Hemming, Skribent

Sara Hemming är skribent på Greenmatch.se. Hon har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och grön energi. Efter flera kundbesök och gjorda energibesparingskalkyler känner hon väl till resan mot grön energi. Innehåll som skrivits av Sara i samarbete med kollegor har blivit omnämnt på bland annat Expressen och SVD.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?