Greenmatch presenterar stolt Sveriges mest inspirerande organisationer inom hållabarhet
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 maj 2021

Sveriges 30 mest inspirerande organisationer för hållbarhet 2017!

Greenmatch presenterar stolt organisationer som inspirerar, utbildar och informerar om hållbarhet!

På Greenmatch vill vi uppmärksamma aktörer som jobbar för en grönare framtid. Tre år i rad har vi presenterat 30 inspiratörer för hållbar livsstil, där både privata bloggar och företag belönats. För denna lista har vi skiftat fokus och lägger specifikt organisationer i rampljuset.

Med organisationer menar vi företag, föreningar, icke vinstdrivande organisationer, bolag m.m. som bör hyllas för deras verksamhet och kommunikation angående någon form av hållbarhet, såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet har beaktats. Alla organisationer listade här har ett intressant innehåll med respektive fördelar på sin webbplats. Alla är värda ett besök och därför är listan inte rangordnad. Kriterierna för tävlingen hittar ni längre ner på denna sida.

I listan har vi inkluderat de 30 organisationer som vi anser bäst möter kriterierna för tävlingen. Bland vinnarna hittar du information om bl.a. elbilar, sortering och nedskräpning, innovationer inom hållbarhet och politiska frågor med mycket, mycket mer!

Under processen har Greenmatch varit i kontakt med vinnarna och vissa har valt att svara på frågan: Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid? Svaren finns listade under respektive vinnare.

GreenMatch, som ligger bakom denna lista, är en hemsida som vill hjälpa dig med en grönare livsstil. På vår blogg hittar du all sorters inlägg för ett grönare liv. Men, vår huvudsakliga syssla är att informera om gröna investeringar i hemmet, och att hjälpa dig komma i kontakt med lokala leverantörer för att få offertunderlag. Du kan hitta information om investeringar i hemmet som solceller, kostnaden för bergvärme, jordvärme och laddboxar.


NCC

BEYONDCONSTRUCTION.SE

NCC logga

Via sin blogg, Beyond Construction, visar NCC tydligt att hållbarhet är en av grundpelarna i deras verksamhet. På bloggen kan du läsa om, och få insikt i drivande faktorer för hållbarhet inom byggindustrin genom informativa och personliga inlägg. Inläggen behandlar allt från hur vattensystem i städer relaterar till hållbarhet och vad byggindustrin, hållbarhet och rally har att göra med varandra.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Att vi i samarbete med våra kunder kan bidra till att leverera ett inkluderande samhälle där människor trivs och känner sig fyllda av glädje och framtidstro! Viktigast blir här att skapa delaktighet när vi designar nya hållbara områden, bra hållbar infrastruktur och attraktiva mötesplatser med bostäder alla har råd att bo i. -Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube


Avfall Sverige, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Naturvårdsverket och Recipo

Sopor.nu logga

SOPOR.NU

Dessa fem organisationer är alla delägare i portalen sopor.nu. Här kan du läsa allt om avfallshantering och hur du ska sortera dina sopor. Du hittar både information om skillnaderna mellan olika sorters avfall och var du kan sortera. Det finns också en del som har matig fakta om sopor, som t.ex. vad som händer med ditt avfall efter att det sorterats och också vanliga frågor kring avfall och dess hantering.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Vi måste alla reflektera över hur vi hanterar vår planet och dess resurser och hjälpas åt att hitta vägar till ett bra liv som inte förstör möjligheterna för framtida generationer att också kunna leva väl. Alla kan bidra till detta genom att äta upp maten, genom att laga, låna och återanvända och sortera det som inte längre kan användas så att det istället kan återvinnas. Många bra och hållbara tips kan man få via Avfall Sveriges kampanj Miljönärvänlig, se miljönär.se. Bara producenterna kan dock se till att tillverka varor som inte innehåller farliga ämnen och som är enkla att reparera eller återvinna. -Karin Jönsson, redaktör för Avfall och Miljö, sopor.nu.


IBM

IBM logga

ENSMARTAREPLANET.SE

IBM är ett av världens ledande företag inom teknologi och som en marknadsledare är hållbarhet naturligt en viktig del av deras verksamhet. På företagets blogg ensmartareplanet.se kan du läsa om hur man kombinerar hållbarhet och IT, och om många andra ämnen inom hållbarhet, både på en internationell och en nationell nivå. Inläggen är väldigt informativa och har en trevlig personlig ton. Förutom teknik diskuteras bl.a. utbildning, arbetslöshet och miljö.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

För att skapa en hållbar framtid måste man först se och inse problemen. Med hjälp av avancerad analys kan man förstå alla sorters data och se var brister finns, oavsett om det handlar om utsläpp, om barn som riskerar att hamna snett, eller hur man kan odla grödor med mindre bekämpningsmedel. Vi tror att kognitiva datasystem, som har kapacitet att analysera data, se mönster och ge råd, är en av nycklarna till en hållbar framtid. Men den tekniken kan inte lösa något i sig självt. Den kräver att kloka människor agerar och säkerställer att beteenden och verksamheter ändras och ställer om. Teknik kan vara ett starkt stöd i den processen. -Susanna Salwén, Corporate Citizenship and Corporate Affairs Manager, University Relations Manager, IBM.

Följ på sociala medier: Twitter, LinkedIn, YouTube


Solvatten

Solvatten logga

SOLVATTEN.ORG

Solvattens verksamhet är unik, och så är även deras hållbarhetskommunikation. Det prisbelönta företaget som uppfunnit en ny teknik för att rengöra vatten med solljus berättar om sina inspirerande äventyr världen över på sin webbplats. Här kan du läsa om hur rent vatten är ett problem på många ställen i världen och hur Solvatten med andra aktörer bekämpar detta problem.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Minska lidandet i världen! Det behövs ett politiskt ledarskap och någon sorts kontroll och ansvar som begränsar de negativa effekterna som överflödssamhället skapar. Till exempel behöver man reglera vad ett ton koldioxidutsläpp kostar. Vi måste vara progressiva och våga tänka både nytt och långsiktigt för att kunna säkerställa en hållbar framtid. Och det är bara genom att samarbeta som det kan ske. -David Wadström, Kommunikationsansvarig, Solvatten.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram


U & We

UandWe logga

UANDWE.SE

U & We är ett konsultföretag som specialiserar sig på att koppla samman god lönsamhet med hållbara lösningar. Deras webbplats är speciellt intressant för dig som är en företagsledare eller jobbar i ett företag som bör beakta hållbarhet i sin verksamhet. Men de har också matiga artiklar angående hållbarhetsfrågor på en individuell nivå. På deras väluppdaterade blogg finner du bl.a. tips för hur hållbarhet bör behandlas inom företag och hur våra personliga matval påverkar miljön.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Vi vill leverera Planetnytta – för näringslivet handlar det om att ”Nära jorden – inte tära”.
Som katalysatorer för goda affärer vill vi inspirera andra att begå stordåd! -Ellinor Eke, VD, U & We.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedInYouTube


Avfall Sverige

Avfall Sveriges logga

MILJÖNÄR.SE

Avfall Sverige driver många kampanjer varav en är Miljönärvänlig. Kampanjen delar ut En Miljönär-märkningen till verksamheter som bidrar till att förebygga avfall och öka återanvändningen och därmed till ett mer hållbart samhälle. På miljönär.se kan du finna listan på dessa företag. Om du t.ex. vill hitta en hållbar elektronikaffär eller en second hand butik är detta ett perfekt ställe. Du finner också många tips för hur du kan återanvända ett och annat i ditt hem samt hur återanvändning bidrar till ett hållbart samhälle.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Vi vill minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Miljöfrågan är en global fråga. Ser vi utanför Sveriges gränser visar prognoser fram till 2025, att avfallsmängderna i världen kan ha ökat med så mycket som 72 procent, räknat på 2010 års avfallsmängd. I Sverige är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men att undvika att producera något ger en mycket, mycket större miljövinst än en produkt som återvinns efter användandet. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår. Men hushållen behöver också bidra genom en mer hållbar konsumtion. Att återanvända mer och planera inköp bättre är ganska enkla åtgärder som kan få stort resultat. -Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef, Avfall Sverige.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter


Hagainitiativet

Hagainitiativet logga

HAGAINITIATIVET.SE

Företagsnätverket Hagainitiativet arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan genom att sporra företag till att ta större klimatansvar. Här kan du läsa om hur olika företag och branscher arbetar med miljöfrågor och vad som görs för att minska klimatpåverkan. Det finns intressanta intervjuer med olika påverkare såsom företagsledare, professorer och politiker, men du kan också läsa om relevanta framsteg som t.ex. Siemens och Airbus planer för att utveckla det först eldrivna flygplanet till 2030.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Att vi får alla företag att bestämma när det ska vara fossilfria i sina verksamheter, företagen i Haga har sagt att det ska försöka uppnå det år 2030. Det är också viktigt att börja jobba med hela sin värdekedja, för att på så sätt öka sin påverkan uppströms och nedströms. Vi ser att de flesta åtgärder är lönsamma för företagen, vi försöker därför få fler företag att se lönsamheten i omställningen och dessutom påverka så klimatpolitiken blir än mer ambitiös så tempot mot nollutsläpp kan påskyndas. -Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube


Bioteria Technologies AB

Bioteria logga

BIOTERIA.COM

Bioteria är ett bioteknikföretag som jobbar med ett intressant miljöproblem, nämligen fettproblemet. Fettproblemet är något som vi alla kanske inte hört om eller tänkt på ur en miljösynvinkel men Bioteria är här för att utbilda oss. Fett bidrar både till naturförorening och en ökad användning av kemikalier i samhället. På Bioterias webbsida kan du lära dig mera om fettproblemet och på deras blogg kan du läsa om både avfallshantering och avloppsvattenbehandling.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Vi tror att en hållbar framtid blir möjlig när effektiv grön miljöteknik ersätter resursslöseri och traditionella miljöbelastande lösningar. Medvetenheten finns redan. Viljan också. I många fall finns även den nya tekniken. Det viktigaste är att goda intentioner, gröna visioner och miljövänliga innovationer verkligen omsätts i praktisk handling och vardaglig verklighet. -Karin Wååg, Market Creator, Bioteria.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube


Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna logga

RECYCLING.SE

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag. På deras webbsida kan du tal del av informativa debattartiklar angående återvinning där både företagsfrågor och politiska frågor tas upp. De publicerar också informativa nyheter relaterade till återvinning som t.ex. studier och rapporter angående olika materials miljöpåverkan och ekonomiska problem i hållbarhetsfrågor. Under “Klimatnytta” kan du lära dig hur materialåtervinning bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära. Om fler produkter får cirkulera från råvara till produkt och till återvunnen råvara igen kan vi kraftigt minska koldioxidutsläppen och bevara jordens resurser. -Ellen Einebrant, Kommunikationschef, Återvinningsindustrierna.

Följ på sociala medier: Twitter


Fores

Fores logga

KLIMATFORHANDLING.SE

De pågående internationella klimatförhandlingarna mellan länder är en av de viktigaste faktorerna som kan säkerställa en hållbarare framtid för vår planet. På Fores webbsida klimatforhandling.se kan du läsa om senaste nytt från olika klimatmöten. Du kan också lära dig om begrepp och viktiga aktörer inom dessa förhandlingar, även Sveriges roll förtydligas. Det är en mycket bra och lättförståelig guide för dig att förstå vad som egentligen pågår inom den politiska beslutfattningen för miljöfrågor.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Mod, uthållighet och brobyggande! Mod till risktagande, innovation och att våga gå före. Uthållighet i satsningar på många parallella områden, omställning tar tid och kräver investeringar i hela samhället. Brobyggande mellan politiker, civilsamhället, forskare och näringslivet. Möten ger frön till nytänk, förankring och deltagande. Fores bidrar genom att skapa ett forum för gränsöverskridande möten om reformer och entreprenörskap för hållbar utveckling. -Mathias Fridahl, Climate Policy Analyst, Fores.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, YouTube


Telge Energi

Telge Energi logga

TELGEENERGI.SE

På Telge Energis webbplats diskuteras närmast miljöfrågor ur ett energiperspektiv. Samtidigt som de har informativa nyheter om energiläget på en global skala har de också relevant information om Sveriges situation inom energisektorn. Du hittar också roliga blogginlägg som t.ex. tips för hur du kan fira en klimatsmart påsk!

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Klimathotet är vår tids största samhällsutmaning och vi har ont om tid att lösa problemen. De tekniska lösningarna finns dock redan på plats och nu krävs bara motivation och vilja. På Telge Energi var vi bland de första elbolagen att satsa på 100% förnybart – en vision som ansågs radikal för fem år sedan, men som nu är ett nationellt mål för hela energisektorn. Då krävs inte bara att alla byter till förnybar el i hemmen utan att hela transportsektorn och industrin följer efter. Och betydligt fler länder behöver göra samma resa som vi här i Sverige. -Jonna Holmgren, PR-ansvarig, Telge Energi.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube


Statens Centrum för Arkitektur och Design (ArkDes)

Hållbar Stads logga

HALLBARSTAD.SE

ArkDes har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket upprättat den unika webbsidan hallbarstad.se. Via hallbarstad.se arbetar dessa sex myndigheter för hållbar stadsutveckling genom att öka kunskapsutbyte och samverkan mellan städer, organisationer och akademi. På webbplatsen bloggar en mängd organisationer, bland andra KTH, WWF och Malmö Stad, om hur hållbarhet påverkar stadsmiljön och vice versa. Du kan läsa om både social och ekologisk hållbarhet genom mycket intressanta och ytterst informativa inlägg.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo


Örebro Kommun

KLIMATSMART VARDAG

Örebro Kommun logga

Örebro Kommun har upprättat en väldigt informativ webbplats som heter Klimatsmart vardag. Här finns en massa klimatsmarta tips som du själv kan utnyttja i din vardag. Det finns tips om såväl resor och energi som mat, ekonomi och avfall. Bland tipsen kan du t.ex. hitta recept eller sorteringstips och allt möjligt annat nyttigt för klimatvänliga val. Om du dessutom bor i Örebro Kommun har du då och då chansen att delta i roliga utmaningar! Ett exempel är deras senaste utmaning var du som bilist kan få möjligheten att ersätta din bil med en elcykel i en vecka.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Lagar och regler som helt enkelt ”försvårar” ett ohållbart beteende och tvärtom uppmuntrar ”ett hållbart” beteende. Ofta knyter man detta till någon typ av ekonomisk konsekvens.
Här har politiken en mycket viktig roll.

Fortsätta informera, uppmuntra, inspirera, medvetandegöra begreppet ”hållbar framtid”. Varför och vad just jag kan bidra med. Lätt att få med de redan frälsta men den stora utmaningen är att nå den stora grupp som ännu står utanför. Här tror vi att en viktigt framgångsfaktor är att hitta win/win-koncept d.v.s vad vinner jag på att bry/engagera mig.
Vi ska kunna svara på frågan: Varför ska jag bry mig ??? Svaret kan vara olika för olika personer, företag och organisationer. -Thomas Giege, Energi- och klimatrådgivare, Örebro kommun.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram


Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens logga

NATURSKYDDSFORENINGEN.SE

På naturskyddsföreningens webbplats kan du läsa allt om miljövänlighet och hållbarhet. Du kan läsa om naturskyddsföreningens värdefulla arbete och på så sätt utbilda dig om miljöfrågor. Utöver sin egen verksamhet publicerar de relevanta artiklar om nyheter som på sätt eller annat påverkar miljön. Du kan också läsa om hur du själva kan vara grön, t.ex. genom deras “Grön guide” som innehåller massor med matiga tips om hur du bl.a. kan vara grönare med kläderna du använder och hur du kan vara grönare på jobbet.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, YouTube


Myrorna

Myrorna logga

MYRORNA.SE

Myrorna är en kedja av second hand butiker och insamlingsplatser för både kläder och övriga prylar. Företaget har ingen försäljning på sin webbplats men istället mycket rolig och intressant information angående återanvändning. Det finns både modetips och gör-det-själv artiklar om kläder och inredning. Exempel på intressant information är bl.a. hur dina jeans påverkar miljön, hur du kan skapa en stilig bokhylla av ett gammalt dockhus och hur second hand påverkar miljön på en bredare skala.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest


Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent logga

HSR.SE

Hsr.se är en vädligt extensiv portal med mycket information om nedskräpning var du kan lära dig allt om skräp och miljö. Här finns allt från hur du själv kan motverka nedskräpning till hur de 1 miljard fimpar som varje år slängs på gatan i Sverige påverkar vår miljö. Det finns också tips om återvinning och inspirerande filmer som ger insikt i hur skräp påverkar våra hav. På Håll Sverige Rents blogg kan du ta del av bl.a. hur nedskräpning bekämpas världen över och hur detta problem attackeras inom politiken.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter


Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenters logga

STILMEDVETEN

Sveriges Konsumenter driver webbplatsen Stilmedveten som fokuserar på att kombinera mode och hållbarhet. Här kan du lära dig hur du får dina skor att hålla längre, vilka textilmaterial som är skadliga för miljön, hur den cirkulära ekonomin påverkar vår garderob och mycket, mycket mer. Det finns också en behändig lista om vad olika textila märkningar (Fairtrade, Bra Miljöval o.s.v.) betyder i praktiken. Ifall du vill få en rejäl dos av de problem som vår klädkonsumtion åstadkommer kan du kolla var och när Stilmedveten håller sin nästa utställning som belyser just dessa problem.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Köp färre kläder! Jorden har inte oändliga resurser och det råder ingen brist på kläder i vår värld. Ändå fortsätter vi handla som att det inte finns en morgondag. Det bästa plagget hänger redan i din garderob.
-Erika Granstrand, Projektkommunikatör, Sveriges Konsumenter.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter


Supermiljöbloggen

Supermiljöbloggen logga

SUPERMILJOBLOGGEN.SE

På Supermiljöbloggen kan du läsa om aktuella nyheter inom miljö och klimat. Här diskuteras både politiska frågor och exempel från olika industrier samt ögonöppnande nyheter om hur global uppvärmning, övrig miljöförstörelse och förorening skadar naturen och djuren. Förutom viktiga men allvarliga nyheter finns det också en trevlig sida med hållbara recept var du kan prova nya varianter av t.ex. smörrebröd eller ärtbiffar.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube


Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen logga

KEMI.SE

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Deras webbplats har tack vare sin specifika verksamhet unik information om hållbarhet och kemikalier som är väldigt nyttigt för oss som läsare. De publicerar väldigt detaljerad statistik om kemikalieanvändning i Sverige och bl.a. vilka material som används i olika varor. Du kan t.ex. granska innehållet av allt från kontorsstolar till matolja. Du kan också läsa om hur kemikalier används i vårt samhälle och vad olika märknings och farosymboler betyder.


ABB

ABB logga

ABB.COM

ABB är en av världens största leverantörer av motorer och drivsystem inom elkraft och automationsteknik. Företaget har en ledande roll inom teknik för energiproduktion och på deras webbsida kan du läsa om hur hållbarhet och CSR relaterar till denna typ av verksamhet. De publicerar intressant information om olika hållbarhetsprojekt runtom i världen och Sverige. De skriver också om aktuella och intressanta ämnen angående elektricitet och hållbarhet, såsom elbilar, solenergi och robotik vilket gör deras hemsida till en bra källa för dig som är intresserad av hur teknik och innovation relaterar till hållbarhet.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google Plus


Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Förpacknings och tidningsinsamlingen logga

FTIAB.SE

FTI är ett återvinningsföretag som specialiserar sig på återvinning av just förpackningar och tidningar. På deras webbsida kan du granska hur du sorterar olika avfall och genom deras extensiva sorteringsguide kan du kolla hur du sorterar specifika produkter som t.ex. en bag-in-box eller en tablettask. Du kan också hitta insamlingsplatser och statistik om hur mycket kilogram avfall som samlats in. Utöver detta kan du också se filmer som förklarar hur sorteringsprocesser för olika material går till.

Följ på sociala medier: Twitter


Effektmagasin

Effektmagasin logga

EFFEKTMAGASIN.SE

Effekt är ett samhällsmagasin som utkommer fyra gånger per år och specialiserar sig på klimat, miljö och hållbarhet. På deras webbsida kan du gratis läsa massvis med artiklar om dessa ämnen uppdelat på flera kategorier som t.ex. ekonomi, forskning och mat. De publicerar regelbundet så du kan läsa allt senaste nytt om hållbarhet. Artiklarna omfattar både nationella och internationella nyheter och garanterar en omfattande bild av hållbarhet som helhet.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter


Power Circle

Power Circle logga

POWERCIRCLE.SE, LADDINFRA.SE, ELBILSSTATISTIK.SE, EMOBILITY.SE

Powercircle är elkraftbranschens intresseorganisation som jobbar för att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Organisationen har fyra webbplatser; powercircle.se, laddinfra.se, elbilsstatistik.se och emobility.se. På dessa sidor kan du läsa om elens roll inom hållbarhet och speciellt intressant är deras matiga information om elbilar, laddinfrastruktur och e-mobility. På t.ex. emobility.se kan du ta reda på var i Sverige du kan hitta en laddstation och en komplett FAQ om just e-mobility och elbilar.

Följ på sociala medier: Twitter, LinkedIn


Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland logga

CLEANTECHOSTERGOTLAND.SE

Cleantech Östergötland har ett brett sortiment av informativa artiklar angående hållbarhet. Utöver föreningens profilering som en ideell förening för specifikt miljöteknikföretag erbjuder de relevant innehåll om mycket annat än enbart miljöteknik. Utöver miljöteknik kan du t.ex läsa om konsumtion och förorening. Det djupa innehållet är utbildande men tack vare en trevlig och personlig ton är det också trevlig läsning.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Mänskligheten har mycket kort om tid att stoppa den globala uppvärmningen och undvika en katastrofal utveckling för planeten. Den goda nyheten är att vi redan idag har tillgång till majoriteten av de tekniska lösningar som behövs. Omställningen medför dessutom många positiva effekter i form av nya affärsmöjligheter samt bättre hälsa och välmående för människor. Det viktiga nu är att vi alla väljer att visa mod och ledarskap för att omställningen till en bättre värld ska gå fortare och ha så få negativa konsekvenser som möjligt! -Malin Forsgren, Verksamhetsansvarig, Cleantech Östergötland.

Följ på sociala medier: Twitter


United Nations Development Program (UNDP)

UNDP logga

GLOBALAMALEN.SE

UNDP Sverige har lagt upp en webbplats för de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har tagit fram som en del av Agenda 2030. På webbplatsen globalamalen.se kan du läsa om dessa mål som omfattar alla dimensioner inom hållbar utveckling, d.v.s. ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Förutom att bekanta dig med själva målen hittar du beskrivande grafer om utvecklingen i världen och nyheter om det värdefulla arbete som pågår samt informativa inlägg som t.ex. “Den lata personens guide till att rädda världen”.

Följ på sociala medier: Facebook (UNDP), Facebook (Globala Målen), Twitter, Instagram, Flickr


Energiforsk

Energiforsk logga

ENERGIFORSK.SE

Energiforsk är ett företag som utför forskning inom energi för att bidra till framtidens energisystem. På deras hemsida kan du läsa om forskning för olika typer av energikällor, du kan också ta fram officiella rapporter ur deras extensiva databas. På deras väl uppdaterade nyhetssida hittar du också allt det senaste inom energiforskning och ifall du vill vara riktigt uppdaterad kan du prenumerera på deras nyhetsbrev!

Följ på sociala medier: Twitter, LinkedIn


Konsumentverket

Konsumentverkets logga

HALLAKONSUMENT.SE

På konsumentverkets webbplats hallakonsument.se kan du som konsument läsa om bl.a. dina rättigheter och om olika tips för att hjälpa dig på traven i diverse konsumentrelaterade situationer. Konsumentverket har en hel kategori om miljö och hållbarhet där du får relevanta råd för hur du t.ex. kan handla eller köra hållbarare. Ett exempel på en ett bra tips är hur du kan giftsäkra barnrummet där hemma. Som helhet är det en mycket bra guide där du hittar det mesta angående hållbarhet och konsumtion.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube


Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige logga

GREENCHARGE.SE, ENERGIKOMPENSATION.SE

Miljöfordon Sverige är en förening som arbetar med projekt inom hållbar utveckling, främst inom ramen för miljöfordon. Av dessa projekt är greencharge.se och energikompensation.se de mest framstående på webben. På dessa sajter kan du lära dig mycket om miljöfordon och elbilar samt hur du kan kompensera ditt miljöfordon med grön energi. Du kan läsa de senaste uppdateringarna om miljöfordons framfart på marknaden, både om nya innovationer med fordonen i sig och hur infrastrukturen för dessa utvecklas i världen. Ifall du redan äger, funderar på att skaffa eller bara annars er intresserad av miljöfördon är speciellt greencharge.se en sajt du bör kolla upp!

Följ på sociala medier: Facebook, YouTube


Axfood

Axfood logga

AXFOOD.SE

Axfood fokuserar på att producera prisvärd, bra och hållbar mat för det svenska folket med ett extra starkt fokus på hållbarhet. Företaget siktar bl.a. på att vara klimatneutrala år 2020 och redan under andra kvartalet av 2017 har de lyckats öka sin vegoförsäljning med 25%. På deras webbsida kan du läsa många intressanta artiklar om hållbarhet inom livsmedelsindustrin med teman som t.ex. plastbärkassar, matsvinn och koldioxidutsläpp. Axfood driver också en blogg som sköts av hållbarhetschef Åsa Domeij. Bloggen har relevanta, informativa artiklar och Åsas tankar kring hållbarhet, som en veteran inom miljöfrågor, är mycket upplysande.

Vad tycker ni är viktigast för att säkerställa en hållbar framtid?

Den viktigaste frågan för att säkerställa en hållbar framtid är ett ledarskap som seriöst och entusiasmerande lyckas med att få stöd för långsiktiga beslut. -Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood.

Följ på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube


Pfizer

Pfizer logga

ANSVARSBLOGG.SE

Bengt Mattson som är CSR- och miljöchef på Pfizer driver ansvarsblogg.se. Bloggen behandlar hållbarhet inom läkemedelsindustrin och har därför mycket unikt material som ger en god insikt i hur dessa två relaterar till varandra. Bengt skriver om både ekologisk och social hållbarhet inom läkemedelsindustrin i Sverige och övriga världen. På bloggen kan du följa Bengts arbete och äventyr inom hållbarhet genom många inspirerande inlägg med unika perspektiv och berättelser.


Kriterier för tävlingen

Förutsättningarna för alla organisationer som nominerades var att de idkar någon form av hållbarhetsarbete inom antingen ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet, och att de kommunicerar detta arbete genom en eller flera webbplatser.

Det finns garanterat fler organisationer som uppfyller kriteriet ovan, och därför fastställdes ytterligare kriterier för att få fram de 30 mest inspirerande organisationerna i Sverige.

De slutliga vinnarna värderades enligt följande kriterier:

Inspirerande

  • Inspirerar läsare till hållbarhet genom värdefullt material.

Informerande

  • Informerar om sin nisch inom hållbarhet på ett lättförståeligt sätt.

Utbildande

  • Har material som utbildar läsare om hållbarhet.

Uppdaterad

  • Uppdaterar kontinuerligt sin webbplats med relevant information

Vinnarna måste inte nödvändigtvis uppfylla alla dessa kriterier eftersom olika webbplatser har olika ändamål, men ett minimum på två kriterier har beaktats.

Vi på GreenMatch hoppas att du blev inspirerad av årets lista på mest inspirerande organisationer i Sverige! Om du vill ha mera inspiration kan du också läsa Greenmatch andra lista 40 inspiratörer för hållbar livsstil.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?