Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022

Installation av luft-vattenvärmepump

Relativt låg kostnad för installation av luft-vattenvärmepump

Kostnaderna för installationen varierar mycket mellan de olika värmesystemen. Bergvärme och jordvärme är exempel på värmesystem som kräver antingen borrning eller grävning, vilket leder till en högre arbetskostnad. Detta är orsaken till att grundinvesteringen för dessa värmesystem är betydligt högre än för luft-vattenvärmepump.

Installation av en luft-vattenvärmepump kräver inga ingrepp i berggrunden, vilket ger en lägre installationskostnad. Luft-vattenvärmepump kan vara ett bra alternativ för dig, om din årliga värmeförbrukning är upp till 25 000 kWh.

Fyll i formuläret högst upp till höger så matchar vi dig med våra samarbetspartners i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Luft-vattenvärmepump – ett av de billigaste värmesystemen

Det finns många olika värmesystem i marknaden, varav varje system ämnar sig bra för olika hustyper. Energimyndighetens kostnadsjämförelse mellan olika värmesystem för privata bostäder i Sverige, visade att luft-vattenvärmepump och bergvärme var de billigaste uppvärmningsalternativen. Val av rätt värmesystem kan medföra stora besparingar på lång sikt.

Luft-vattenvärmepump är ett kostnadseffektivt alternativ om ditt hushåll inte har alltför högt värmebehov. Därför kan denna typ av värmepump i allmänhet rekommenderas för hushåll i Syd- och Mellansverige, där medeltemperaturen är drygt 5 grader högre än i norra Sverige. Exempelvis Malmö har en medeltemperatur på 7,3 grader medan Kiruna har en medeltemperatur på -0,7 grader.

Allt fler installerar luft-vattenvärmepump

Svenska kyl & värmepumpsföreningens statistik visar att det har skett en ökning i luft-vattenvärmepumpsförsäljningen, då man jämför de två första kvartalen år 2016 och 2017. Energimyndighetens test gällande luft-vattenvärmepumpar visar att hushåll i södra Sverige kan spara mellan 45 till 60 procent i jämförelse med vattenburen el eller oljepanna. Således är det ingen förvåning att luft-vattenvärmepumpar har ökat i popularitet.

Kan jag installera luft-vattenvärmepumpen på egen hand?

Många funderar på att vad man möjligtvis kunde göra själv för att minska på installationskostnaderna. En stor del av arbetet måste skötas av certifierade installatörer, men vissa arbetsskeden kan möjligtvis göras på egen hand. Bland annat kan förberedande arbeten, såsom markarbeten, ibland utföras på egen hand.

Risken med detta är att installatören gör en annan bedömning av vad som borde ha gjorts, vilket kan leda till att arbetet måste göras om. Därför är det viktigt att möjliga arbeten som du kan göra på egen hand planeras noggrant med installatören, för att undvika fel som kan uppstå. I slutänden finns det vissa regleringar för vad som får utföras av någon som inte är utbildad. Grävning och markarbete kan utföras, men rördragning, allt som omfattar hantering av vatten, samt elarbete, ska utföras av en person med utbildning inom detta område.

Installation av luftvärmepump

Installation av luft-vattenvärmepumpen kräver certifierade installatörer

Installationen görs av experter eftersom

  • Arbetet innebär hantering av miljöfarliga ämnen
  • Arbetet innebär hantering av elkopplingar
  • Garantier gäller endast ifall lagkraven uppfylls

Köldmedium är ett miljöfarligt ämne och måste därför enligt lag installeras av en certifierad kyltekniker. Om arbetet sköts av certifierade installatörer är du fullständigt försäkrad om luft-värmepumpen inte fungerar som den ska. Garantier och försäkringar gäller alltså endast om värmesystemet är installerat enligt lagkraven.

Vissa arbetsskeden innebär hantering av elkopplingar och måste därför skötas av en utbildad elektriker.

Installation av en luft-vattenvärmepump kräver specialkunskaper och en certifierad installatör. Detta minskar friheten att på egen hand installera värmepumpen.

7 saker du bör tänka på vid installation av luft-vattenvärmepump

Har du ett vattenburet system?

Om du överväger att installera en luft-vattenvärmepump måste du försäkra att ditt hushåll har ett vattenburet uppvärmningssystem. Ifall huset inte har ett vattenburet värmesystem lönar det sig att överväga andra uppvärmningsalternativ, till exempel en luft-luftvärmepump. Vissa modeller går att montera ihop med gamla el- och förbränningspannor, vilket är värt att tänka på vid anskaffning av ny luft-vattenvärmepump. Kom ihåg att diskutera de olika alternativen med installatören.

Var i Sverige bor du?

Som redan nämnt, kan dina besparingar vara upp till 60 procent. Hushåll i kallare orter har dock ett större energibehov och drar ner på luft-vattenvärmepumpens effekt, vilket minskar på besparingarna. I norra Sverige kan bland annat bergvärme, som har en något större investeringskostnade, bidra till större besparingar i det långa loppet. Moderna luft-vattenvärmepumpar fungerar bra då hushållets värmeförbrukning är upp till 25 000 kWh per år.

Rotavdrag

Rotavdrag innebär att du får göra avdrag för de arbetskostnader som uppstår vid bland annat reparation och underhåll av ditt hushåll. Därmed är det viktigt att komma ihåg att begära rotavdrag då man monterar ny värmepump. Genom att utnyttja rotavdraget kan du spara 30 procent av arbetskostnaderna som installationen medför. Skatteverket har även fastställt ett schablonbelopp för att underlätta beräkningen av arbetskostnaderna. För värmepumpar utgör arbetskostnaderna för installation 30 procent av totala kostnaden.

Placering

Moderna värmepumpar har en låg ljudnivå jämfört med äldre värmepumpar, men vissa kan ändå uppleva bullret som oljud. Tänk därför på vart du placerar luft-vattenvärmepumpen. Genom att beakta placeringen kommer varken du eller dina grannar uppleva bullret som störande. Vårt råd är alltså att inte placera värmepumpen i närheten av till exempel sovrum, arbetsrum eller tätt intill grannen, där oljudet kan upplevas som störande.

Finns det andra värmesystem i din fastighet?

Om du planerar att ansluta luft-vattenvärmepumpen till andra värmesystem, måste du försäkra dig att den modell du köper kan anslutas till andra värmesystem. Vissa värmepumpar kan anslutas med till exempel solfångare eller fjärrvärme.

Eventuella tillstånd

Installation av luft-vattenvärmepump brukar inte kräva separata tillstånd. Det kan dock vara bra att försäkra sig om eventuella tillstånd krävs i din kommun genom att kontakta ditt lokala miljökontor.

Offerter

Det finns flera återförsäljare av värmepumpar i Sverige vilket bidrar till en hård konkurrens. Därför ska du jämföra olika offerter för att hitta den offert som passar dig bäst. Fyll i formuläret högst upp till höger så hjälper vi dig att ta in offerter, gratis och utan förpliktelser.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?