Jämför pris och offerter på solceller
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Antalet solceller i Sverige ökar

Dagens situation för Sveriges solceller

De senaste 20 åren har mängden installerad effekt solceller ökat med 2 500 procent – en fantastisk utveckling. Ännu är vi dock långt ifrån önskad nivå och andelen svensk energi som kommer från solenergi är minimal. Istället kommer den största delen av svenskproducerad energi från vattenkraft och kärnkraft. Något som är positivt är dock att kommuner i allt högre utsträckning satsar på förnybar energi – Malmö och Helsingborg är två kommuner som kommit långt inom det förnybara energiområdet.

Det finns en nationell plan för vindenergi, men en likvärdig plan för solenergi saknas helt på nationell nivå. Detta strider egentligen mot de EU-direktiv som säger att det måste finnas planeringsmål för att länders utvecklingsnivå ska matcha den internationella utvecklingen. Idag ligger Sverige långt efter både Danmark och Tyskland, två länder som har en jämförbar mängd solinstrålning per år.

Som synes har installationer av solceller ökat markant under de senaste åren.

Utvecklingen av solcellsanvändning i Sverige

Fördelen med att satsa på solenergi är att det kan installeras på befintliga byggnader, till skillnad från vindkraft, vattenkraft och bioenergi vilka alla kräver stora ytor. Att solceller dessutom har den högsta verkningsgraden per areaenhet verkar helt undgått Sveriges nuvarande regering. Ett problem som inte går att förbise är dock den låga verkningsgraden under vinterhalvåret.

Däremot skulle solceller för  företag och industrier, som många gånger har väldigt höga energikostnader, i framtiden kunna vara lönsamt. Med stora ytor på fabrikslokaler och Sveriges jämna solinstrålning kan man utvinna stora mängder energi under sommaren. Dessutom finns det goda exempel på företag som minskat sin elförbrukning med 30 procent samtidigt som de installerat solenergi – en vinnande kombination.

Inte bara är produktionen av solel från solceller miljövänlig, själva produkten går även till stor del att återvinna eftersom de största delkomponenterna består av glas och metall. Dessutom skulle utökad installering av solceller skapa många jobb på den lokala marknaden, både för installatörer och återförsäljare. En tredje aspekt av fördelen med solceller är att ju fler som säljs, desto lägre kommer priserna sjunka.

Solcellsstöd och offert

Påverkansfaktorer för solcellernas framtid i Sverige

För att privatpersoner, kommuner och företag i högre grad ska välja solenergi framför andra energikällor, krävs vissa incitament. Dessa kan bland annat vara:

  • Subventioneringar för installation av solceller
    Det främsta argumentet för att inte investera i solceller i Sverige, är att det är för dyrt jämfört med effekten som går att få ut. Därför kan subventioneringar i form av solcellsbidrag (avslutat 2020) och skattereduktion, på försäljning av egen förnybar energi, vara ett incitament för ökad användning av solenergi.
  • Europas 2020-mål ska ge en grönare kontinent
    EU har upprättat riktlinjer över hur mycket växthusgaser ska minska och energieffektiviteten ska öka. Denna multinationella medvetenhet och satsning på ett mer miljövänligt Europa påverkar förhoppningsvis även Sveriges riksdags ambition om klara mål för svensk solenergi.
  • Utvecklingsmöjligheter för lagring av solenergi
    Problemet med solceller i Sverige, är att de främst är lönsamma för drift under sommarhalvåret. Genom att möjliggöra lagring av solenergi skulle man kunna använda solenergi under alla dygnets timmar och kanske även året runt. Idag finns det dock inte någon etablerad teknik för detta, även om man provat att lagra solvärme i smält salt.
Profilen av en flicka med solen i ansiktet medan hon går runt på en åker

Inför valet 2014: Ska Sverige satsa på solceller?

Svensk Solenergi är en branschorganisation för solenergi, både för professionella medlemmar och forskningsorganisationer. De har skickat ett pressmeddelande till riksdagspartierna inför valet nästa månad som de kallar “Det behövs en plan”. Innehållet omfattar framför allt problematiken med att många partier inte fokuserar på vikten av förnybara energikällor såsom solenergi.

Deras utdrag från det nu styrande partiet visar följande:
Modera­terna ”vill fortsätta främja utveck­lingen av solenergi”, men om vi skriver in ”solenergi” i sökfältet på val.moderat.se, får vi upp texten: ”Det blir inga resultat för solenergi”?*
Ett faktum som kan verka något oroväckande, med tanke på det så välvilliga uttalandet.

SSE visar flera exempel på yttranden som flera partier gjort avseende utveckling av solenergi. Många partiers engagemang lyser med sin frånvaro, medan man menar att Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet faktiskt har förstått vikten av att satsa på miljövänliga energikällor.

* Citat från Svensk Solenergis artikel om riksdagspartiernas (avsaknad av) plan för solenergi.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?