Senast uppdaterad: 05. november 2019

Oktober är slut och vi har redan glidit in i november, startskottet för den absoluta myssäsongen. Innan vi börjar söka efter hållbara julklappar ska vi gå igenom miljönyheterna från oktober månad.

I månadens nyhetssammanfattning har vi en fin blandning av goda och några mindre bra nyheter. Läs om varför kärnkraften inte kan rädda klimatet, den olagliga exporten av e-avfall samt koldioxidutsläppen som elsparkcyklarna bidrar med. Till sist avslutar vi med en köttduell samt goda nyheter om Sveriges kommande största solcellspark.

Trevlig läsning!

Det gröna bladet, en nyhetssammanfattning

Rapport: Kärnkraften kan inte rädda klimatet

Kärnkraft har av många institutioner setts som en nödvändighet för att kunna begränsa den globala uppvärmningen. Både den internationella Energimyndigheten och FN:s klimatpanel har förlitat sig på dess betydelse för att rädda klimatet.

I rapporten World Nuclear Industry Status Report 2019, lyfts det dock fram att vi borde fokusera mer på vind- och solkraft istället för kärnkraft. Orsaken till detta är bland annat att kärnkraften är för långsam att utveckla och bygga upp i jämförelse med de förnybara alternativen. Utöver det är det idag i genomsnitt billigare att producera vind- (29-56 dollar/megawattimme) och solkraft (36-44 dollar/megawattimme) än kärnkraft (112-189 dollar/megawattimme).

I ett pressmeddelande säger Mycle Schneider att kärnkraften har visat sig vara det dyraste och långsammaste alternativet.

Läs mer om rapporten här:

Dagens Industri

Aktuell Hållbarhet

World Nuclear Industry Status Report

 

Bilar fyllda med gammal elektronik skickas till Afrika

I mitten på oktober sändes en upplaga av Uppdrag Granskning med fokus på den olagliga exporten av e-avfall från länder i Europa till länder Afrika. Norska reportrar har följt bilar fulla med gammal elektronik från Bergen ner till Lagos. Bilen som följdes köptes för 10 000 kronor i Norge och såldes för 48 000 kronor på en marknad i Lagos Nigeria.

Denna typ av export är olaglig då den strider mot Baselkonventionen som Norge skrivit under, som förbjuder export av farligt avfall från rika till fattiga länder, med syfte att skydda människor och miljö. Problemet är att tullen inte anser sig ha tillräckligt med resurser för att stoppa exporten.

Denna export leder också till att länderna i Afrika där e-avfallet hamnar blir en sopstation, eftersom de inte har utvecklat system som kan ta emot så pass mycket avfall. En stor del av det som exporteras säljs men allt mellan en fjärdedel och en tredjedel är redan obrukbart när det anländer.

Läs mer om problematiken här:

SVT

 

Köttduellen – vilket kött är bäst för miljön och klimatet?

Vi vet alla vid det här laget att vi borde minska på vår köttkonsumtion för att hindra klimatförändringen. Men om man fortfarande vill äta kött i framtiden, vilket typ av kött kan man välja för att gynna klimatet?

SVT tog in Elin Röös, forskare i mat och klimat, för att avgöra Köttduellen. I första duellen tävlar kyckling och nötkött. Kycklingen konstateras ha en lägre klimatpåverkan eftersom den inte släpper ut metan i sin fodersmältning. Däremot går det åt mer bekämpningsmedel för att producera kyckling samtidigt som det går åt cirka 4 kilo spannmål för att producera 1 kilo kyckling, vilket är mat som människan kunde äta direkt. Jämfört med en ko som äter gräs och sådant som människan inte kan äta. Duellen slutar oavgjort.

Alla dueller slutar oavgjort och tipsen man bör följa framåt är att hålla en till grunden växtbaserad kost samt som man kan äta en mycket liten mängd naturbeteskött.

Se hela hela Köttduellen här:

SVT

 

Elsparkcyklar kan öka utsläppen av koldioxid

I SVTs artikelserie Prylarnas Pris belyste man i oktober hur elsparkcyklarna egentligen ökar utsläppen av koldioxid. De frågade 100 folk på stan vilket transportmedel de hade tagit om de inte tagit elsparkcykeln. Majoriteten hade gått om de inte tagit sparkcykeln, samt som cykel och lokaltrafik var vanliga alternativa transportmedel.

Endast 2 av 100 personer hade tagit bilen om elsparkcykeln inte funnits. Detta är intressant eftersom, endast om man tar elsparkcykeln istället för bilen så minskar man på sina koldioxidutsläpp. Väljer man elsparkcykeln framför en promenad, cykeln eller lokaltrafik så kommer man istället öka sina koldioxidutsläpp.

Läs mer om uträkningarna här:

Sveriges Radio

 

Strängnäs får Sveriges största solcellspark på 20 MW

HSB och Energiengagemang har gått ut med nyheten att under 2020 kommer de påbörja byggandet av vad som troligtvis kommer bli Sveriges största solcellspark. Solcellsparken kommer ligga längs E20 i höjd med Härad och ha en installerad effekt på 20 MW.

Bygget av första etappen beräknas vara igång i mars 2020 och väntas kunna vara i drift till sommaren. Den första etappen på 14 MW beräknas kunna producera 18 000 MWh per år. En andra etapp på 6 MW kommer senare att tilläggas.

Projektet beräknas kosta runt 100 miljoner kronor och ska finansieras med hjälp av andelsköp av HSB:s bostadsrättsföreningar i Södermanland.

Läs mer om den lysande nyheten här:

Ny Teknik