Senast uppdaterad: 30. april 2019

Det gröna bladet april

April är över och våren har på riktigt anlänt i hela landet. Pollenallergiker kliar sig i ögonen och lider, soldyrkare ligger i parker och njuter, livsnjutare sitter på uteserveringar och jag sitter inne och letar miljönyheter. April har en hel del intressanta nyheter och som vanligt har jag valt ut de fem nyheter jag tycker har varit mest intressanta under månaden som gått.

Bland annat har regeringens vårbudget presenterats, Sustainable Brand Index har utgivits och International Energy Agency har publicerat sin senaste rapport om energianvändningen i världen. Som sagt har alltså flera intressanta nyheter briserat under april och nedan kan du som vanligt få en sammanfattning på nyheterna samt en länk till en artikel eller rapport där du kan fördjupa dig. Trevlig läsning!

 

Svenska EU-parlamentarikers miljöinsatser

Naturskyddsföreningen har publicerat en ny rapport vid namn Blåslampor och bromsklossar. Rapporten betygsätter bland annat EU-politkers engagemang och röster vid speciella miljöfrågor. Med andra ord behandlar den vilka svenska parlamentariker som är blåslampor, och vilka som är bromsklossar för miljön.

De miljöaspekter det främst handlar om är klimat, biologisk mångfald och kemikalier & miljögifter. De partier som gjort bäst ifrån sig under 2014-2019 är bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De partier som engagerat sig minst i miljöfrågor är Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Du kan läsa hela rapporten här:
Rapport: Blåslampor och bromsklossar

 

Sustainable Brand Index Report

Denna rapport görs årligen i bland annat Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det är Europas största studie om hållbarhet och den rankar både B2C- och B2B-varumärken. De rankas efter hur hållbara varumärken framstår hos allmänheten, varför de framstår som sådana och vad som bör göras åt det. Studien tar även upp trender och framtidsanalyser.

2019 års Sustainable Brand Index topp 3 ser ut som följande: 1. IKEA 2. Änglamark 3. Lantmännen. Tätt bakom ligger matvarukedjorna COOP och ICA, som tidigare år hamnat högt upp på listan. COOP är också det varumärke som vunnit flest gånger sedan starten 2011.
Du kan läsa hela rapporten här: 
Sustainable Brand Index 2019

 

Nya solcellsstödet på 20 %

Den nya vårbudgeten presenterades i april och bland annat har solcellsstödet sänkts från 30 % till 20 %. Däremot har budgeten också ökat med 300 miljoner kronor, så för närvarande ligger budgeten på 736 miljoner kronor. Solcellsstödet och budgeten har varit ovissa i mellanperioden från övergångsbudgeten och vårbudgeten, men nu är det alltså fastställt.

Det nya solcellsstödet gäller från och med 8 maj. De personer som ansökt om solceller innan detta datum, men inte fått något beslut, kommer alltså att få 20 % solcellsstöd på sin solcellsanläggning om beslutet sker efter 8 maj. Det är alltså beslutsdatumet som avgör solcellsstödet, inte vilket datum du skickat in ansökan. Du kan läsa mer på bland annat:
Så blir solcellsbidraget 2019
Vanliga frågor och svar om solcellsstödet

 

Sverige i framkant i energiövergången

Enligt International Energy Agency (IEA) är Sverige ett världsledande land vad gäller energiomvandling, och minskandet av kol och fossila bränslen. Sverige är det land som använder minst andel fossila bränslen till sin primära energiförsörjning. Vidare tycker IEA att Sverige har ambitiösa klimatmål och att den ambitiösa energiövergångspolitiken från fossila bränslen till förnybar energi har skapat en stark ekonomisk tillväxt. 

När det kommer till elproduktionen är den i princip helt fossilfri då Sverige satsat mycket på kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft och andra förnybara energikällor. Målet är att bli 100 % förnybara till år 2040, och med tanke på att kärnkraften lär avvecklas när reaktorerna lägger ned behöver Sverige en tydlig plan för hur de kan uppnå målet till 2040. Du kan läsa mer på IEA:s hemsida:
Senaste IEA-granskningen: Sverige ledande i energiövergången

 

Termisk solkraft kan ge energi dygnet runt

Den termiska solkraften spås bli den nya stora trenden inom förnybar energi. Genom att låta den koncentrerade solkraften från en termisk solkraftsanläggning värma upp salt till flera hundra grader kan solenergin lagras. De mest solrika länderna skulle kunna generera el dygnet runt med hjälp av denna teknik.

Termisk solkraft använder sig av exempelvis speglar för att koncentrera solljuset till en viss punkt, den går sedan via en värmemaskin och en elektrisk generator för att skapa elektricitet. Denna typ av anläggning kan producera el, värme och kyla. Du kan läsa mer om termisk solkraft här:
Termisk solkraft spås bli nästa stora trend
Termisk solkraft

_____________________________________________________________________________________

Hoppas att nyheterna behagade och att de var intressanta nog. Hör gärna av er om ni har några tips på nyheter vi kan ta upp (mh [@] awmnetwork.com).