Senast uppdaterad: 30. april 2019

Det gröna bladet mars nyheter

Tiden! Den bara flyger iväg, vi är redan inne i slutet av mars. Det första kvartalet har bara susat förbi och så mycket har redan hänt. Mars var inget undantag och flera intressanta händelser har inträffat som vi förmodligen kommer att komma ihåg när vi summerar året - men det är långt kvar och vi hoppas på fler goda nyheter!

För tredje månaden i rad har vi listat 5 nyheter som berör klimat, miljö, energi och/eller hållbarhet. Denna månad har vi ett väldigt internationellt fokus. För det är ju så viktigt att alla hjälper till, landsöverskridande samarbeten är oerhört viktigt när det kommer till att minska den globala uppvärmningen och utveckla vårt hållbarhetsarbete. Hoppas vår månatliga nyhetsuppdatering smakar. Trevlig läsning!

Global klimatstrejk

Vi har hört det förut, inför riksdagsvalet i höstas började Greta Thunberg sitta varje fredag och skolstrejka för klimatet. Hennes agerande har blivit till en rörelse och den 15 mars var den största dagen hittills för strejkandet. Strejken har nått global spridning och över 120 länder och 2000 platser deltog. 

Vår första artikel, som är från Omvärlden, blev publicerad dagen innan strejken och i den intervjuas 5 personer, stora som små, som tänkt delta. Många anser att generation Y och Z (folk födda 1980 och framåt), är en generation som faktiskt tar tag i saker andra inte gjort tidigare. Andra menar att strejk från skolan inte leder till något, och att strejkarna istället bör fokusera på annat. 

Jag tycker i alla fall att det är ett mycket bra initiativ, och det belyser de problem vi har i världen så att fler kan få upp ögonen för det. 
Omvärlden
Aftonbladet

Internationella skogsdagen

Den 21 mars inträffade den internationella skogsdagen, en dag som funnits sedan 2012 och skapades av FN. Den skapades för att skapa en ökad medvetenhet kring världens skogar. Internationella skogsdagen är en del i att uppnå mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald, som är en del av Agenda 2030. 

Skogen är en oerhört viktig del av vårt ekosystem, och brukar kallas för jordens lungor. Att vi värnar om skogarna är essentiellt för vår överlevnad i slutändan. Därför är det bra att börja nu, att inte förstöra skog utan att plantera nya träd.
Globala målen

Världen blir allt grönare

Internationella skogsdagen handlar om att värna om skogen, och det verkar som att vi faktiskt gjort detta. Denna nyhet är från februari, men det gör inte så mycket, då den är mycket aktuell, samt att den passar med ovanstående nyhet.

Jorden har alltså blivit 5% grönare under de senaste 2 decennierna, och slutsatsen är att det är vi människor som lyckats göra den grönare. Det är NASA som konkluderat detta med hjälp av sitt projekt GEDI. 

Det är främst Kina och Indien som står bakom det mesta av den nya skogen, trots att de bara har cirka 9% av all världens gröna områden. Det är imponerande, dock ser vi en avskogning i bland annat Brasilien och Indonesien som inte ser bra ut. Så även om vi ser en grönare planet är det fortfarande viktigt att skogarna är utpsridda på rätt ställen så att inte djurarter dör ut där de förr kunnat leva.
Lonely Planet (artikel på engelska)

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

I mars var det återigen dags för Fossilfritt Sverige att överlämna färdplaner till regeringen för ett klimatneutralt samhälle till 2045. Tanken med dessa färdplaner är att förklara hur respektive bransch ska bli fossilfria och i längden klimatpositiva. 

Det innebär inte bara ett sätt att rädda miljön, utan det innebär även en stor konkurrensfördel för det svenska näringslivet på den internationella marknaden. Den bransch som är mest relevant för GreenMatch i senaste överlämningen är uppvärmningsbranschen.

I färdplanen skriver de bland annat att branshcen ska vara fossilbränslefri till 2030, och klimatpositiv till 2054. Initiativet med färdplaner för ett fossilfritt samhälle är ytterst unikt i det att hela branscher utvecklar egna färdplaner, vilket inte gjorts någon annanstans i världen än. 

Det återstår att se hur effektiva dessa färdplaner faktiskt är, men det är helt klart bra att få planerna på papper, och att det finns tydliga mål. Nedan hittar du mer information om Fossifritt Sverige, konferensen och även en sammanfattning av alla branschers färdplaner.
Fossilfritt Sverige
Sammanfattning av branschernas färdplaner

Nya perovskit solceller

Vi har tidigare på vår sajt skrivit om perovskit solceller, som verkligen gör framsteg. Det är ett material som appliceras på en viss yta för att det ska kunna ta upp solenergin. Många tror att det i framtiden ska kunna ersätta kiselsolceller som idag är det vanligaste när svenskar installerar solceller

Perovskit solceller har en ljusabsorberande förmåga som är mycket hög, dock har dessa solceller i nuläget en låg livslängd. En annan nackdel för stunden är att det krävs mycket bly för att skapa dessa solceller. Så för nuvarande krävs det mer forskning för att de ska kunna ta över marknaden. En lösning i den närmsta framtiden är att kombinera kisel och perovskit solceller.

Jag kommer i alla fall att följa processen med nyfikenhet, och sen får vi hoppas på att vi någon gång i framtiden kan använda dessa perovskit solceller med högre effektivitet och lägre precis jämfört med kiselsolceller. Artikeln hittar du i länken nedan.
SVT