Jämför pris och offerter på laddboxar
Laddbox - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/4
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 9 mars 2021

Hur grön är din elbil?

Elbilar och elproduktion är inte något som alla automatiskt kopplar ihop med varandra. Allmän konsensus tenderar vara att elbilar är miljövänliga eftersom de inte producerar några direkta koldioxidutsläpp. Kritiker brukar dock diskutera att de CO2-utsläpp (kemisk beteckning för koldioxid) som uppstår av elbilens produktion och framförallt elproduktionen avgör hur gröna de är.

När man diskuterar miljövänlighet inom elbilsproduktion är det oftast batteriproduktionen som får mest kritik. Det stämmer att batteriet är den “smutsigaste” delen av en elbil. Men om man vill jämföra elbilar med bensin- och dieselbilar är det också värt att nämna att endast 20% av den olja som pumpas upp ur ursprungskällan når bensinstationen, resten omvandlas till koldioxidutsläpp i förädlingsprocessen.

Bortsett från produktionen av själva elbilen är de utsläpp som uppstår från elproduktionen där du laddar bilen ifrån avgörande. Detta innebär alltså de utsläpp som uppstår från produktionen av den el som bilen kör på, det vill säga de indirekta koldioxidutsläppen. Greenmatch har illustrerat detta i grafiken nedan:

Infografik om hur gröna elbilar är

If you would like to use this infographic on your website, use the embed code below:

Om du vill minska på dina koldioxidutsläpp är alltså elproduktion något som du bör beakta när du tänker köpa elbil.

Inom elproduktion uppstår olika mängd utsläpp beroende på vilken energikälla som används. De primära källorna för elproduktion är kol, olja, naturgas, vattenkraft, förnybara källor och kärnkraft. Av dessa är förbränningen av fossila bränslen (kol, olja och naturgas) de som bidrar till mest CO2-utsläpp. Världen över används de olika energikällorna i olika utsträckning.

I tabellen nedan kan vi se statistik från International Energy Agency över global användning av energikällor inom elproduktion:

KolOljaNaturgasVattenkraftFörnybaraKärnkraft
40,8%4,3%21,6%16,4%6,3%10,6%

Olika länder använder en eller flera av dessa energikällor i olika utsträckning. Blandningen av energikällor som används kallas för energimix och varje land i världen har en egen. Det betyder att el som du tankar i din bil i land A kan vara miljövänligare än den el du tankar i land B.

Detta kan till och med variera mellan kommuner och områden inom ett och samma land. Så beroende på var du tankar din elbil kan den på ett ställe vara grön medan den på ett annat kan vara mer eller mindre koldriven.

Om målet med din elbil är att värna om miljön, tänk på var elen du kör på kommer ifrån istället för att fokusera på att bilen inte har några direkta koldioxidutsläpp.

Statistiken i infografiken uppnår inte 100% för alla länder. Detta på grund av att Världsbanken inte har kunnat inkludera exakt all data för olika energikällor i hela världen. Datat är baserat på International Energy Agencies statistik. Based on IEA Statistics © OECD/IEA 2014, www.iea.org/statistics and IEA data from Key world energy statistics © OECD/IEA 2016, www.iea.org/publications. 

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?