Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 8 juni 2021

Bäst i test: Luft-vattenvärmepumpar i olika prisklasser

Bäst i test: Vilken luft-vattenvärmepump ska jag välja?

En luft-vattenvärmepump passar bäst för hus med ett årligt värmebehov under 25 000 kWh. Om uppvärmningen sker genom olja eller el idag, så kan du spara upp till 60 procent energi med en luft-vattenvärmepump. Innan du bestämmer dig för att köpa denna luftvärmepump ska du försäkra dig om att detta är ett optimalt uppvärmningssystem för ditt hus.

En bra luft-vattenvärmepump:

 • Passar till hus med ett årligt värmebehov på 25 000 kWh
 • Står för 70 procent av husets värmebehov
 • Genererar upp till 60 procent energibesparingar

En luft-vattenvärmepump kopplas till det vattenburna distributionssystemet vilket möjliggör en jämn värmefördelning i ditt hus. Värmesystemet värmer även tappvattnet och du behöver därmed inte köpa ett separat system för uppvärmning vattnet. Om du bor i syd- eller mellansverige är detta ett mycket bra uppvärmningsalternativ för ditt hus.

Läs också: Så får du de bästa offerterna på luft vatten värmepumpar

Fyll i formuläret så matchar vi dig med våra samarbetspartners i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

3 luft-vattenvärmepumpar testade

I detta bäst i test har vi fokuserat på tre luft-vattenvärmepumpar som testades av Energimyndigheten år 2013. Dessa är de nyaste resultaten som har publicerats av Energimyndigheten, som verkar som en oberoende myndighet i testet. Du kan även besöka vårt uppdaterade inlägg där vi presenterar alla 13 testade luft-vattenvärmepumpar från år 2011 till år 2013.

De testade luft-vattenvärmepumparna är från tillverkarna Mitsubishi, Energy Save och In-Vest. De testade värmepumparna har följande specifikationer:

Luftvärmepump monterad på väggen
 1. Mitsubishi (11,1 kW)
  Utomhusdel: PUHZ-SW75VHA
  Inomhusdel: EHST20C-YM9B
 2. Energy Save (8,4 kW)
  Utomhusdel: Energy Save AW 24.4-IOU-QC
  Inomhusdel: AW 24.4-IIU-QC/MWT300.3-3 kW
 3. In-Vest (8,2 kW)
  Utomhusdel: In-Vest LVE-09
  Inomhusdel: TKT-300L

För att få jämförbara resultat har vi fokuserat på pris, effekt och besparingar för luft vatten värmepumparna. Testet utreder om det faktiskt föreligger ett samband mellan pris och prestanda för respektive produkt.

Notera att produkturvalet inte motsvarar utbudet hos GreenMatch. Testresultaten är tagna från Energimyndighetens test om luft-vattenvärmepumpar. Läs vidare eller ta en kort paus och lär dig mer om luft-vattenvärmepumpar i videon nedan.

Pris på luft-vattenvärmepump

Priset på en luftvattenvärmepump kan ligga på mellan 30 000 kronor till 100 000 kronor. Luftvattenvärmepumparna i testet har relativt stora prisskillnader. I denna undersökning vill vi utreda vilka skillnader som föreligger mellan luftvattenvärmepumpar.

Testet strävar att utreda om pris och prestanda har ett starkt samband, samt undersöka hur stora skillnaderna är mellan de testade luftvattenvärmepumparna.

Den dyraste luftvattenvärmepumpen är av tillverkaren Mitsubishi, som kostar 90 000 kronor. Det näst dyraste alternativet är av tillverkaren Energy Save och kostar 60 700 kronor. Den billigaste luft vatten värmepumpen i testet är av märket In-Vest, och kostar 49 995 kronor.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Bästa energibesparing

Diagrammet nedan illustrerar den beräknade energibesparingen för hus med ett energibehov på 15 000, 25 000 och 35 000 kWh/år. Y-axeln beskriver besparingarna i antalet kronor, medan från x-axeln framgår för vilken produkt resultatet gäller.

Besparingar i kWh

I testet framgår att Mitsubishi har högre energibesparing jämfört med de två andra modellerna i testet. Sämsta resultatet beräknades för Energy Save. För att tydliggöra detta kan vi jämföra skillnaden mellan extremvärdena i ett hus med årligt energibehov på 15 000 kWh, samt ett hus med ett årligt energibehov på 35 000 kWh.

I ett hus med ett energibehov på 15 000 kWh/år är skillnaden mellan den bästa och sämsta luft-vattenvärmepumpen följande:

 • 8 700 kWh – 7 200 kWh = 1 500 kWh

I ett hus med ett energibehov på 35000 kWh/år är skillnaden mellan den bästa och sämsta luft-vattenvärmepumpen följande:

 • 19 500 kWh – 15 000 kWh = 4 500 kWh

Resultaten indikerar att skillnaden på hur stora energibesparingar du kan uppnå med respektive luft-vattenvärmepump är ganska stor. I detta fall kan vi även se att variablerna pris och besparingar inte har ett direkt samband, eftersom testets billigaste luft-vattenvärmepump av tillverkaren In-Vest hade högre besparingar än Energy Save.

SCOP-värde på luft-vatten värmepump

Energibesparingen beräknas med hjälp av SCOP-värdet. COP (Coefficient of Performance) är den värmefaktor som används för att mäta värmepumpens effektivitet. I sin enkelhet beskriver COP hur mycket energi värmepumpen producerar per förbrukad kWh.

Problemet med COP-värdet är att den mäter värmepumpens prestanda endast inom ett givet förhållande. Därför lönar det sig att använda SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance), som till skillnad från COP mäter värmepumpens effektivitet under ett helt år, och därför bidrar till en mer realistisk bild om värmepumpens effektivitet.

Energibesparing och värmefaktor
Husets årliga energibehovSpecifikationerMitsubishiEnergy SaveIn-vest
15 000 kWhEnergibesparing8 700 kWh/år7 200 kWh/år7 900 kWh/år
 SCOP2,41,92,1
25 000 kWhEnergibesparing14 500 kWh/år11 700 kWh/år12 300 kWh/år
 SCOP2,41,92,0
35 000 kWhEnergibesparing19 500 kWh/år15 000 kWh/år15 400 kWh/år
 SCOP2,31,81,8

Man måste även komma ihåg att resultaten varierar beroende på under vilka förhållanden som testet har utförts. Därför lönar det sig att fokusera på tester som har utförts i liknande klimatförhållanden som i din hemkommun.

Energimyndighetens test är utfört i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är +6 grader. Det vattenburna värmesystemet i testhuset är anslutet till radiatorer. Luft-vattenvärmepumpar brukar ha ett större SCOP-värde då de kombineras med golvvärme, eftersom den oftast inte kräver lika hög framledningstemperatur som radiatorer. Detta är värt att beakta om du har golvvärme i ditt hushåll.

Varmvattenberedning viktigt att ta i beaktning

En viktig faktor som måste beaktas då du jämför luft-vattenvärmepumpar är hur mycket energi de använder för tappvattnets uppvärmning. Det kan nämligen ske stora energiförluster vid uppvärmningen av vattnet. Förlusterna kan dels bero på hur bra varmvattenberedaren är värmeisolerad, men även hur energisnål värmepumpen är vid uppvärmningen av vattnet.

Med förluster menas antal kWh som går åt till uppvärmning av varmvattnet, då man inte förbrukar något varmvatten. De förluster som representeras är med andra ord den mängd energi som går åt för att bibehålla värmen i varmvattenberedaren.

Stora skillnader i förluster

Förluster från de olika varumärkena

I testet kan vi identifiera stora skillnader i förlusterna. Tabellen till höger illustrerar skillnaden på förlusterna mellan de tre luft-vattenvärmepumparna som jämfördes i testet. De minsta förlusterna mättes för Mitsubishis värmepump, vars förluster var 482 kWh/år.

In-Vest placerades på sista plats med över dubbelt så stora förluster jämfört med Mitsubishi. Energy Save hamnade i mitten med en årlig förlust på 790 kWh.

I detta fall kan vi se ett klart samband mellan pris och förluster. Den dyraste luft-vattenvärmepumpen av Mitsubishi hade minsta årliga förluster, medan In-Vest hade största förlusterna.

Man kan även se stora skillnader i hur mycket 40-gradigt vatten värmepumpen kan producera. Dessa resultat antar att ingen eltillsats utnyttjas vid uppvärmningen av vattnet. Mitsubishi toppade med 305 liter, In-Vest klarade av 133 liter och Energy Save kom sist med 108 liter. En sammanfattning på dessa tal hittas i figuren nedan.

Bäst i test: Varumärke
Specifikationer MitsubishiIn-vestEnergy Save
Förluster482 kWh/år1000 kWh/år790 kWh/år
COP2,82,82,7
Mängd varmvatten305 liter133 liter108 liter
Temperatur i tanken52 grader51 grader49 grader
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?