Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 17. december 2020

3 steg till elcertifikat för solceller

Därför ska du ansöka om elcertifikat

Solceller_elcertifikat
Elcertifikat för elproduktion från solceller

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som införts för att öka produktionen av förnybar el. Certifikaten kan utfärdas till elproducenter som producerar mer än 1 MWh förnybar el varje år. Elen kan komma från exempelvis solceller.

Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med en effekt på 1,5 kW eller mer. När en anläggning har godkänts för elcertifikat, har denna rätt att använda detta i upp till 15 år.

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet.

  • Kostnader för elmätare i direkt anslutning till solcellerna
  • Administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsbolag

Läs mer om hur du - steg för steg - ansöker om elcertifikat.

3 steg till elcertifikat och försäljning

Hur du ansöker om elcertifikat har förändrats under de senaste år. Nu för tiden gör det via en e-tjänst hos energimyndigheten.

1. Ansök om elcertifikat i Energimyndighetens e-tjänst

Du hittar anmälan på Energimyndighetens hemsida. Här fyller du i uppgifterna om anläggningen samt personuppgifter. Du ska då också ha ett konto i Cesar, vilket är systemet som du kontrollerar dina elcertifikat och ursprungsgarantier genom. 

2. Tilldelning av elcertifikat prövas

Elcertifikat godkänns och kan tilldelas när du lämnat i kompletta ansökan och och anläggning har börjat producera el. Elcertifikaten tilldelas ditt konto i Cesar. Elcertifikat baseras på mätningarna av elproduktionen från föregående månad. Mätningarna sker oftast av din nätägare, men du är ansvarig för att det stämmer.

3. Sälj och överför elcertifikat

Du får till sist själv komma överens med en köpare för dina elcertifikat, och föra över det till dem via Cesar. Det går att ställa in så att det automatiskt förs över till din köpare enligt ert avtal.

Elmätare i anslutning till elnätet eller solcellsanläggningen?

Elmätare i anslutning till elnätet: Överskottselen registreras.
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. 1500 kWh går ut till elnätet. Du kan få ett elcertifikat.

Elmätare i direkt anslutning till solcellerna: All producerad el registreras.
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. Med elmätare i direkt anslutning till anläggningen kan du få upp till 4 elcertifikat.

Om du väljer en elmätare i direkt anslutning till solcellerna, kostar detta mellan 6000 och 8000 kronor att installera. För närvarande finns det också elhandelsbolag som säljer egna elmätare till ett förmånligt pris både för kunder och övriga. Återbetalningstiden för detta är således väldigt lång för de solcellsägare som har en liten elproduktion.

Varför ska jag ansöka om elcertifikat?

Som elkund betalar du kostnaden för elcertifikaten. Denna kostnad ligger i snitt på 2,8 öre per kWh, motsvarande 280 kronor för 1000 kWh. Som elproducent är det därmed din rättighet att ansöka om och sälja elcertifikat.

Idag finns mellan 3000 och 4000 solcellsanläggningar av varierande storlek. Av dessa är det endast 1294 som innehar elcertifikat.

För varje 1000 kWh producerad solel kan du ansöka om ett elcertifikat, vilket du kan sälja. Medelpriset för ett elcertifikat var 182,3 kronor för perioden 12 maj 2014 till 12 maj 2015.

Läs också: Solceller: Så ansöker du om bidrag