Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 12. december 2018

3 steg till elcertifikat för solceller

Därför ska du ansöka om elcertifikat

Solceller_elcertifikat
Elcertifikat för elproduktion från solceller

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som införts för att öka produktionen av förnybar el. Certifikaten kan utfärdas till elproducenter som producerar mer än 1 MWh förnybar el varje år. Elen kan komma från exempelvis solceller.

Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med en effekt på 1,5 kW eller mer. När en anläggning har godkänts för elcertifikat, har denna rätt att använda detta i upp till 15 år.

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet.

  • Kostnader för elmätare i direkt anslutning till solcellerna
  • Administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsbolag

Läs mer om hur du - steg för steg - ansöker om elcertifikat.

3 steg till elcertifikat

För att din anläggning ska beviljas med ett eller flera elcertfikat, ska du följa dessa tre steg: 

1. Ansökan om elcertifikat, bilaga A1

Här fyller du i grunduppgifterna om anläggningen samt personuppgifter som används vid registrering och kontakt med Energimyndigheten. 

2. Ansökan om elcertifikat, bilaga B1

Kompletterande uppgifter gällande anläggningen, samt när anläggningen togs i drift. Bilaga B1 ska bifogas när en ny anläggning registreras för elcertifikat. Om anläggningen redan är registrerad, men har genomgått en produktionsökning, ska bilaga B3 bifogas. På Energimyndigheten finner du alla formulär för elcertifikat och beskrivningar till dessa. 

3. Skapa ett certifikatkonto

På kontot registreras den producerade mängden el. Det är utifrån uppgifterna på detta konto som du kan tilldelas elcertifikat. 

Verkar det komplicerat? Ta gärna hjälp av GreenMatch:s guide till hur du ansöker om elcertifikat. Här får du också reda på hur du samtidigt ansöker om ursprungsgarantier för din produktion av solel. 

Solceller _elcertifikat

Elmätare i anslutning till elnätet eller solcellsanläggningen?

Elmätare i anslutning till elnätet: Överskottselen registreras.
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. 1500 kWh går ut till elnätet. Du kan få ett elcertifikat.

Elmätare i direkt anslutning till solcellerna: All producerad el registreras.
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. Med elmätare i direkt anslutning till anläggningen kan du få upp till 4 elcertifikat.

Om du väljer en elmätare i direkt anslutning till solcellerna, kostar detta mellan 6000 och 8000 kronor att installera. För närvarande finns det också elhandelsbolag som säljer egna elmätare till ett förmånligt pris både för kunder och övriga. Återbetalningstiden för detta är således väldigt lång för de solcellsägare som har en liten elproduktion.

Varför ska jag ansöka om elcertifikat?

Som elkund betalar du kostnaden för elcertifikaten. Denna kostnad ligger i snitt på 2,8 öre per kWh, motsvarande 280 kronor för 1000 kWh. Som elproducent är det därmed din rättighet att ansöka om och sälja elcertifikat.

Idag finns mellan 3000 och4000 solcellsanläggningar av varierande storlek. Av dessa är det endast 1294 som innehar elcertifikat.

För varje 1000 kWh producerad solel kan du ansöka om ett elcertifikat, vilket du kan sälja. Medelpriset för ett elcertifikat var 182,3 kronor för perioden 12 maj 2014 till 12 maj 2015.

Läs också: Solceller: Så ansöker du om bidrag