Jämför pris och offerter på solceller
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Solceller på de svenska lantbruken

Solceller_lantbruk

Lantbruk och solceller – en vinnande kombination 

Lantbruk har i allmänhet stora byggnader med plana tak utan fönster och skorstenar. Maskinhallar, stall och ladugårdar med tak mot söder ger en god solinstrålning och har kapacitet att generera stora mängder solel varje år. Dessutom innebär en investering av solceller att lantbruket blir i lägre grad bunden till elhandelsbolagen.

Förutsättningen för en välpresterande solcellsanläggning är att lantbruket har åtminstone en byggnad vars tak har mellan 20 och 45 graders lutning i söderläge. Med optimal lutning i söderläge kan anläggningen producerar 150 kWh solel per kvadratmeter och år. En solcellsanläggning på upp till 300 m² klarar sig vanligen med en huvudsäkring på 63 ampere.

Lantbruk är utmärkta för elproduktion från solceller eftersom övrig infrastruktur redan finns tillgänglig. Elledningar finns dragna och på grund av hög elkonsumtion finns ofta en huvudsäkring som klarar en relativt stor produktion av solel. Under vintern kan inköp av el från det allmänna elnätet vara nödvändigt, medan sommarmånaderna kan ge möjlighet till försäljning av överproduktionen.

Vad är priset på solceller för lantbruk?

De senaste 10 åren har priserna på solceller sjunkit med närmare 80 procent. Detta gör det möjligt för privatpersoner och företag att investera i större solcellsanläggningar än vad som var ekonomiskt hållbart för några år sedan.

Allt fler lantbrukare intresserar sig för att producera egen el och blir därmed mer självförsörjande. Det finns idag gårdar som producerar över 90 procent av sin egen elförbrukning. Eftersom elkostnaden vanligen är en stor andel av utgifterna för lantbruket finns således stora fördelar med att ha kontroll på utgifter för elen.

Fördelen med att en större solcellsanläggning på exempelvis ett lantbruk är att kostnaden per installerad kilowatt är lägre ju större anläggningen är. För anläggningar med över 10 kW installerad effekt uppgår priset vanligen runt 10 000 kronor exklusive moms per installerad kW. 

Solceller _lantbruk _20kW

5 frågor om solceller för lantbruk

Kan jag installera solceller på djurstallar?

Det går utmärkt att installera solceller på byggnader med jämnt tak som har en lutning mellan 20 och 45 grader. Om solcellerna monteras på aluminiumställningar, i anslutning till ventil från djurstallarna, kan ammoniak i luften påverka aluminiumet. Detta problem förekommer i mycket låg grad, men är en anledning till att inte placera solcellerna för nära ventilationen.

Är solcellerna för tunga för taket?

Räkna med att solceller av kiseltyp väger omkring 14 kilo per kvadratmeter. Då försäkringspremien påverkas av solcellerna eftersom byggnadens värde höjs, är det av högsta vikt att göra en byggnadssäker och hållbar installation.

Måste jag söka bygglov för solcellerna?

Det finns ingen lag som säger att man måste ansöka om bygglov vid installation av solceller. Däremot kan det vara lämpligt att kontakta byggnadskontoret i din kommun för att höra vad de rekommenderar. Samma sak gäller för grannar – prata med dem och berätta att du planerar att installera solceller och vilken byggnad eller område det rör sig om.

Markplacerade eller takmonterade solceller – vad är bäst?

Fördelen med många lantbruk är att det ofta finns stora byggnader med plana takytor. Om takytan inte ligger i söderläge eller du av någon annan anledning inte vill placera solcellerna på taket, fungerar markmonterade solceller lika bra. Faktum är att montering, skötsel och underhåll blir enklare. Se bara till att inga växter eller byggnader skuggar solcellerna.

Räknas lantbruket som mikroproducent av solel?

Alla som överför el från egen produktion och har en säkring under 63 ampere, räknas som mikroproducenter. En säkring på 63A motsvarar ungefär en installerad effekt på 43,5 kilowatt eller cirka 290 kvadratmeter solpaneler. Få anläggningar överstiger denna storlek, men om så är fallet tillkommer anslutnings-, abonnemangs- och distributionskostnader.

Läs på LRF:s hemsida

Finansiering av solceller för lantbruk

Banklån

Flera svenska banker är positiva till att gynna miljövänliga investeringar, såsom solceller på ett lantbruk. För att ett banklån ska vara möjligt ses dock främst lantbrukets återbetalningsförmåga som den avgörande faktorn vid finansiering av solceller. Många leverantörer av solceller är också måna om att erbjuda finansieringsalternativ för privatpersoner och företag.

Rotavdrag

Du kan utnyttja rotavdraget i den mån du inte redan utnyttjat avdraget under året. Rotavdraget beräknas till 30 procent av arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per år och person.

Sälj överskottet

Du vet väl att du kan sälja elöverskottet till det allmänna elnätet? För att göra detta ska du vara momsregistrerad. Förutsatt att du inte säljer stora mängder el, behöver du inte tänka på inkomstskatt eller energiskatt. Om du säljer el för mer än 30 000 kronor per år ska du betala energiskatt. Överstiger inkomsten för elen 40 000 kronor per år måste du betala inkomstskatt. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om försäljning av överskottsel.

Skattereduktion

Från den 1 januari 2015 kan du få skattereduktion på överskottselen som överförs till det allmänna elnätet. Ersättningen uppgår till 60 öre per kWh, med ett maxtak på 18 000 kronor per år eller 30 000 kWh per år.

  • Huvudsäkringen får uppgå till högst 100 ampere.
  • Korrekt anslutningspunkt, där ingående och utgående el registreras, krävs.
  • Skattereduktionen gäller oavsett om du får ersättning av elhandelsbolaget för producerad överskottsel.

Återbetalningstid

Större solcellsanläggningar har vanligen en återbetalningstid på 10-20 år. Med hjälp av subventioner och avdrag kan du minska återbetalningstiden på solcellerna till ditt lantbruk. De senaste 20 åren har elpriserna ökat med cirka 5 procent, och ytterligare stigande priser är att förvänta. Därför kan det vara både en miljömässig och ekonomiskt långsiktig investering att investera i solceller.

För att veta vad en solcellsinstallation kan kosta för ditt lantbruk ska du ta in flera offerter för jämförelse. Det kan du enkelt göra med GreenMatch enkla tjänst. Fyll i formuläret längst upp, så kontaktas du snarast möjligt för att matchas med leverantörer i ditt område.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?