I Sverige behandlades totalt 4,6 miljoner ton hushållsavfall under 2016, detta resulterar i att varje svensk producerade i medeltal 467 kg hushållsavfall per person. Men var i Sverige producerar vi mest respektive minst hushållsavfall?
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 09 mars 2021

Var i Sverige producerar vi mest och minst hushållsavfall?

Idag konsumerar vi människor mera än någonsin förr. Trots att vi i Sverige är relativt duktiga på avfallshantering och återvinning så hör Sverige till en handfull länder som har störst ekologiskt fotavtryck per capita räknat enligt konsumtion. Skulle alla länder i världen ta efter vår konsumtion skulle vi behöva 4,2 jordklot att leva på enligt WWF:s rapport från 2016. Detta är en ökning från år 2014 då vi konsumerade för 3,7 planeter.

Förutom att överkonsumtionen utnyttjar mera resurser än planeten har att erbjuda ger det också upphov till en hel del avfall. I Sverige behandlades 4,6 miljoner ton hushållsavfall under 2016 enligt Avfall Sverige, detta resulterar i att varje svensk producerade i medeltal 467 kg hushållsavfall per person. Men faktum är att vi producerar olika mängder avfall, vissa av oss konsumerar mera och vissa mindre.

Vi på Greenmatch tyckte därför det skulle vara intressant att ta oss an frågan: Var i Sverige producerar vi mest, respektive minst hushållsavfall? För att besvara frågan har vi fokuserat på de 25 kommuner som samlat in mest och de 25 kommuner som samlat in minst hushållsavfall. I artikeln hittar du bland annat:

Studien bygger på insamlad mängd hushållsavfall i Avfall Sveriges rapport Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2016 som publicerats i augusti 2017. Bemärk att endast kommuner med tillräcklig data har inkluderats. För att läsa mer om hur studien har sammanställts kan du klicka här.

Sveriges 25 största och 25 minsta producenter av hushållsavfall

På den interaktiva kartan nedan kan du se de 50 kommuner vi identifierat, och om din kommun är bland dem. Genom att klicka på ikonerna kan du se vilken rankning aktuell kommun har i vår lista och hur mycket hushållsavfall som producerats per capita.

25 Mest Producerande 25 Minst Producerande
25 mest producerande kommuner 25 minst producerande kommuner
1. En komplett lista över kommunerna på kartan
Producerat Mest  Producerat Minst 
 1. Strömstad - 900 kg/person  1. Kinda - 293 kg/person
 2. Sölvesborg - 747 kg/person  2. Färgelanda - 334 kg/person
 3. Markaryd - 745 kg/person  3. Krokom - 338 kg/person
 4. Sotenäs - 729 kg/person  4. Piteå - 339 kg/person
 5. Laholm - 717 kg/person  5. Sundbyberg - 342 kg/person
 6. Olofström 705 kg /person  6. Malå - 347 kg /person
 7. Staffanstorp - 696 kg/person  7. Ulricehamn - 351 kg/person
 8. Simrishamn - 691 kg/person  8. Solna - 358 kg/person
 9. Alvesta - 685 kg/person  9. Berg - 372 kg/person
 10. Kristinehamn - 674 kg/person  10. Älvdalen - 373 kg/person
 11. Vellinge - 673 kg/person  11. Ovanåker 378 kg/person
 12. Söderköping - 669 kg/person  12. Sävsjö - 379 kg/person
 13. Höör - 668 kg/person  12. Göteborg - 379 kg/person
 14. Ljungby - 655 kg/person  13. Haparanda - 385 kg/person
 14. Söderhamn - 655 kg/person  14. Nacka - 386 kg/person
 15. Heby - 654 kg/person  14. Malung-Sälen - 386 kg/person
 15. Perstorp - 654 kg/person  15. Södertälje/Nykvarn - 395 kg/person
 16. Halstahammar - 650 kg/person  16. Timrå - 398 kg/person
 17. Örkelljunga - 648 kg/person  17. Eda - 402 kg/person
 18. Hörby - 641 kg/person  18. Lindesberg - 403 kg/person
 19. Ödeshög - 640 kg/person  19. Järfella - 406 kg/person
 20. Skurup - 639 kg/person  20. Danderyd - 407 kg/person
 21. Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
- 635 kg/person
 20. Bjuv - 407 kg/person
 21. Tomelilla - 635 kg/person  21. Malmö - 411 kg/person
 22. KSRR (kommunalförbund som består
 av Kalmar, Mörbylånga, Nybro,
 Oskarshamn och Torsås)
 - 631 kg/person
 22. Mellerud - 415 kg/person

Svealand och Götaland producerar mera avfall än Norrland

På kartan kan vi se att de kommuner som producerat mest avfall per person är koncentrerade till Svealand och Götaland, medan de som producerat minst har en relativt jämn spridning över hela riket.

Bemärk att några kommuner har en lika stor mängd producerat avfall vilket resulterar i att vissa positioner i rankningen delas mellan kommuner.

Det är ganska starka kontraster mellan de kommuner som producerar mest och de som producerar minst. Den kommun som producerade mest hushållsavfall i Sverige är Strömstad, med 900 kg per person. Kinda däremot, som producerar minst, producerar 293 kg per person. Strömstad producerade således 3 gånger mera än Kinda under 2016.

Bemärk att några av kommunerna rapporterar insamlad mängd avfall tillsammans och har därför betraktats som en kommun. Du kan läsa mer om detta här.

De 25 kommuner som producerat mest hushållsavfall

Diagram över de 25 kommuner som samlat in mest hushållsavfall i Sverige 2016

Bland de 25 mest producerande kommunerna samlades det in 681,44 kg hushållsavfall i medeltal. Kommunerna skiljer i regel med högst ett tiotal kilogram från varandra, förutom om vi ser på den klara ledaren, Strömstads kommun. Kommunen samlade in 153 kg mera än Sölvesborgs kommun som kom på plats nummer 2. Detta är cirka 52 % av Kindas (kommunen som producerade minst) totala avfallsproduktion under hela året.

De 25 kommuner som producerar minst hushållsavfall

Diagram över de 25 kommuner som samlat in minst hushållsavfall i Sverige 2016

Bland de 25 minst producerande var det också en stor skillnad mellan första och andra plats i proportion till de övriga 23 kommunerna på listan. Kinda producerade 41 kilogram mera än Färgelandas kommun och var således klar etta på listan för de kommuner som producerade minst. Dessa hade ett medeltal på 375,36 kg per person, 306,08 kg mindre än de mest producerande kommunernas medeltal.

Vilken typ av hushållsavfall är vanligast i dessa kommuner?

För att se om det finns stora skillnader i typ av hushållsavfall mellan de två grupperna kan vi se på genomsnittlig insamling per kategori. Hushållsavfall delas vanligen in i följande kategorier:

 • Mat- och restavfall - Brännbart restavfall (hushållssopor) och matavfall
 • Grovavfall - Trädgårdsavfall, utsorterat trä, övrigt brännbart, wellpapp, metallskrot, gips, planglas, kommunplast, deponirest samt övrigt grovavfall
 • Förpackningar och returpapper - Returpapper och förpackningar av papper, plast, glas och metall
 • Farligt avfall - Småkemikalier, vattenbaserad färg, lösningsmedelsbaserad färg, oljehaltigt
  avfall, impregnerat trä, asbest samt annat farligt avfall som inte passar in i andra poster.
 • Elavfall - Kylskåp och frysar, vitvaror, TV, mobiltelefoner, glödlampor, lågenergilampor och batterier.

I diagrammet nedan kan vi se hur dessa kategorier avviker från varandra mellan de kommuner som producerade minst hushållsavfall och de kommuner som producerade mest hushållsavfall genom att se på kommunernas genomsnittligt insamlade avfall per kategori.

Diagram över insamlat hushållsavfall i genomsnitt per kategori

Det är tydligt att bland de minst producerande är mat- och restavfall den största kategorin, medan bland de mest producerande är grovavfall den största avfallskategorin. Grovavfall är den kategori som bidrar till att de 25 mest producerande faktiskt är de mest producerande kommunerna i Sverige, enligt rapporten. Detta eftersom de andra kategorierna är i relativt naturlig proportion med varandra för de två grupperna.

Varför just grovavfall är den största kategorin kan diskuteras. Den största troliga orsaken är förmodligen att det finns skillnader i hur avfall rapporteras mellan kommunerna, d.v.s. vad som rapporteras till vilken kategori.

Många kommuner har svårt att särskilja grovavfall från hushåll och verksamheter. Därför ingår i vissa fall grovavfall från verksamheter i mängderna som redovisas i kolumnen. - Avfall Sverige 2017 (s. 34).

Men även med skillnader i rapportering är denna data ändå i linje med data över insamlat avfall i hela riket. Mat- och restavfall står nämligen för störst andel avfall med 2 240 690 ton insamlat under 2016, medan grovavfall är den näst största kategorin med 1 725 670 ton, enligt Avfall Sveriges statistik.

Insamlat hushållsavfall per kommun indelat enligt kategori

Nedan kan du se data för varje kommun som är med på listan, och insamlat hushållsavfall i kg per person enligt ovannämnda kategorier. Kommunerna är indelade i samma gruppering som tidigare.

25 kommuner med mest insamlat hushållsavfall
Rankning Kommun Totalt Mat- och restavfall Varav matvafall Grovavfall Förpacknigar och returpapper Farligt avfall under kommunalt ansvar Elavfall, inkl. batterier
1 Strömstad 900 398 0 386 71 28 16,6
2 Sölvesborg 747 210 71 422 92 10 13,7
3 Markaryd 745 219 0 434 74 2,9 14,8
4 Sotenäs 729 342 0 219 126 16 27,3
5 Laholm 717 266 9,1 352 69 13 16,7
6 Olofström 705 205 51 409 73 7,1 11,1
7 Staffanstorp 696 228 0 387 60 3,8 17,7
8 Simrishamn 691 272 58 304 88 3,7 23
9 Alvesta 685 210 5,3 389 67 2,4 16,4
10 Kristinehamn 674 228 41 292 130 8,6 16
11 Vellinge 673 258 51 326 77 2,2 10,6
12 Söderköping 669 244 0 333 81 1,9 9,1
13 Höör 668 184 72 367 85 13 19,2
14 Ljungby 655 242 0 320 73 4,6 15,1
14 Söderhamn 655 263 29 318 39 12 23
15 Heby 654 202 34 323 83 15 30,4
15 Perstorp 654 212 67 335 79 7,1 20,6
16 Hallstahammar 650 222 55 300 84 18 24,6
17 Örkelljunga 648 210 66 332 78 7,2 20,4
18 Hörby 641 183 71 337 88 12 20,4
19 Ödeshög 640 202 0 353 61 5,9 18,3
20 Skurup 639 193 40 344 78 3,7 19,9
21 LSR AB 635 232 43 336 46 7,6 13,3
21 Tomelilla 635 202 45 346 68 2,3 17,4
22 KSRR (kommunal-förbund: Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås) 631 281 38 221 105 9,2 14,9
25 kommuner med minst insamlat hushållsavfall
Rankning Kommun Totalt Mat- och restavfall Varav matvafall Grovavfall Förpacknigar och returpapper Farligt avfall under kommunalt ansvar Elavfall, inkl. batterier
1 Kinda 293 170 0 51 49 5,9 17,3
2 Färgelanda 334 160 50 94 64 4 12,3
3 Krokom 338 187 0 84 46 4,5 15,4
4 Piteå 339 181 61 77 60 5,2 15,9
5 Sundbyberg 342 217 34 54 61 2 7,5
6 Malå 347 213 0 48 56 3,5 27
7 Ulricehamn 351 143 0 110 77 8,7 12,3
8 Solna 358 254 26 51 48 1,6 4,1
9 Berg 372 168 0 122 63 2,8 16,6
10 Älvdalen 373 176 26 107 73 7,6 9,2
11 Ovanåker 378 223 0 89 52 5,7 8,5
12 Sävsjö 379 201 55 94 70 4,6 9,3
12 Göteborg 379 226 38 81 58 6 8,8
13 Haparanda 385 200 34 80 92 3,6 11,1
14 Nacka 386 212 19 104 56 4,5 8,2
14 Malung-Sälen 386 137 24 195 36 5,8 12
15 Södertälje / Nykvarn 395 205 50 121 53 7,7 10
16 Timrå 398 207 0 101 72 1,5 17,7
17 Eda 402 152 0 185 47 10 7,8
18 Lindesberg 403 175 37 147 60 4,7 15,4
19 Järfälla 406 211 21 121 59 5,3 9,4
20 Danderyd 407 188 34 127 79 5,6 7,2
20 Bjuv 407 173 59 132 93 2,1 6,1
21 Malmö 411 242 38 105 56 0,9 7,5
22 Mellerud 415 203 72 119 69 10 14,2

Källa: Avfall Sverige (2017): Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2016.

Kronobergs län toppar listan för mest producerande län

Som sagt så är de 25 kommuner som producerar mest hushållsavfall belägna i Svealand och Götaland. Detta indikerar att länen belägna i dessa landskap troligen har störst produktion av hushållsavfall. Diagrammet nedan visar totalt insamlat avfall i kg per capita för varje län i Sverige, Gotland är inkluderat i Kalmar län.

Diagram över de insamlat hushållsavfall enligt län i Sverige 2016

Källa: Avfall Sverige (2017): Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2016.

Vi kan se att Götaland och Svealand dominerar de högsta positionerna på länsnivå. Kronobergs län toppar listan med 632 kg per person medan det första norrländska länet är Västerbotten på plats nummer 8 med 494 kg insamlat avfall, 138 kg mindre än Kronoberg.

Att förebygga avfall är det första steget i minskad klimatpåverkan

I princip kan vi inte dra några direkta slutsatser från denna studie eftersom studiens mål är att informera om hushållsavfallets läge i Sverige, baserat på Avfall Sveriges rapport. Men vi kan konstatera att om vi minskar på vår konsumtion, minskar vi även mängden avfall.

Genom avfallshantering och återvinning bekämpar vi problemen som vår konsumtion åstadkommer. Detta är naturligtvis en positiv sak för Sverige och miljön, men genom att fokusera på att konsumera mindre och att återanvända minskar vi även behovet för avfallshantering och således de resurser som krävs.

2016 minskade Sveriges behandlande avfallsmängd med 0.8 % från året innan och vår totala mängd behandlat hushållsavfall per capita är 10 kg mindre än EU-ländernas genomsnitt. Trots detta är det evident att konsumtionen i Sverige är på en oerhört hög nivå på en internationell skala.

Studiens sammanställning

Studien bygger på senaste data från Avfall Sveriges årligt utkommande rapport Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2016. Rapporten är sammanställd från rapporterade mängder avfall till Avfall Sveriges webbportal, Avfall Web. Studien fokuserar på insamlad mängd hushållsavfall per kommun och län ur denna rapport. I detta inkluderas inte matavfall via matkvarn och hemkompostering.

Endast kommuner som rapporterat totalt insamlat avfall och avfall för de definierade kategorierna har inkluderats.

Vissa kommuner utnyttjar kommunalförbund eller privata bolag för insamling och rapportering av avfall. I denna studie inkluderas två av dessa:

 • KSRR – Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare består av Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
 • LSR – Landskrona Svalövs Renhållnings AB består av Landskrona och Svalöv.

Dessutom rapporterar Södertälje och Nykvarns kommun gemensamt insamlat avfall eftersom de har svårt att särskilja uppgifterna.

Begränsningar

Eftersom kommunerna rapporterar sin avfallsstatistik själva till Avfall Sverige, skapas vissa begränsningar, bland annat:

 • Alla kommuner rapporterar inte till Avfall Web.
 • Alla kommuner kvalitetsgranskar inte sina uppgifter.
 • Det finns olika tolkningar om vad som ska rapporteras och hur.

Den största begränsningen är den sistnämnda, eftersom det finns skillnader i tolkning kan vissa kommuners avfallsmängder vara större eller mindre än andras eftersom de rapporterar antingen mera eller mindre avfall till Avfall Web. Detta ger upphov till att det är svårt att med säkerhet säga vilka kommuner som i faktiska tal producerar mest och vilka som producerar minst.

För ytterligare information om insamling samt begränsningar och data för alla Sveriges kommuner, se Avfall Sveriges officiella rapport.