För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2021

Två elvägar mot framtiden

Två projekt – ett mål

I Projekt Elväg E16, drivet av Region Gävleborg, utvecklas ett system där en påbyggnad på fordonet kopplar samman el-hybridfordonet med en luftledning.

Alternativet, Projekt eRoad Arlanda utvecklar ett system där en elskena i vägbanan ska ge fordonet energi. Fordonet kopplas samman med skenan med hjälp av en rörlig arm på dess undersida.

Nedan kan du få en inblick i hur morgondagens transport kan komma att se ut.

Infografik om två elvägar mot framtiden

Sverige världsledande

Fördelen med de två teknikerna som alltså utvecklas med stöd av bland annat Trafikverket är att de använder det befintliga vägnätet och således inte kräver investeringar i helt ny infrastruktur.

Enligt Trafikverket är koncepten med elvägar nu så pass mogna att de är redo att implementeras i den verkliga världen inom de närmaste åren.

Den 22 juni i år var Projekt Elväg 16 först ut med just detta då de invigde sin teststräcka på allmän väg.

Sverige blev därmed först i världen med en allmän elväg.

Projekten i detalj

I Projekt Elväg E16s system är endast det ena körfältet på sträckan som är försedd med luftledningar och omkörningar är fortsatt möjliga. Övrig trafik på vägen ska inte heller påverkas av systemet.

Det enda som skiljer lastbilen från en “vanlig lastbil” är att den kompletterats med en påbyggnad och en elmotor.

Lastbilen kopplas till de 5,4 meter höga luftledningarna när fordonet är under ledningen och matar 750 volt likström till lastbilens hybridsystem. Denna till- och frånkoppling från luftledningen kan göras i en hastighet upp till 90 km/h.

Projekt eRoad Arlanda arbetar fortsatt på en särskild testbana men det är tänkt att tekniken ska testas i verklig trafik redan nästa år enligt Energimyndigheten.

Med deras lösning förs alltså energi från en skena i vägbanan till fordonet via en rörlig arm försedd med en kontakt. Så länge fordonet befinner sig över skenan är armen nerfäld och ett batteri kopplat till elmotorn kan laddas.

När det är dags för omkörning fälls armen automatiskt upp.

Skenan i sig är uppdelad i sektioner och el tillförs endast till en sektion när ett fordon befinner sig ovanför skenan.

På eRoad Arlanda anser de att matning underifrån i form av en skena har störst potential att lyckas då det fungerar för alla typer av trafikslag. Detta då avståndet mellan fordon och
kontakt blir mindre än vid matning ovanifrån i form av luftledningar.

Fossiloberoende 2030, utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

I regeringens proposition “En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik” från 2008 står det att läsa att Sverige år 2030 bör ha en fossiloberoende fordonsflotta.

Detta ska ses som ett steg på vägen mot visionen för år 2050 då Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning med ett nettoutsläpp utav noll växthusgaser i atmosfären.

Tidvis har målet om en fossiloberoende fordonsflotta misstolkats som att fordonsflottan detta år ska vara helt fossilfri. Då en bil i Sverige ofta körs i längre än 15 år skulle detta innebära att alla sålda bilar i Sverige redan idag var elbilar, något som inte är fallet.

För att få till en omställning till en fossiloberoende fordonsflotta kommer vi troligen istället behöva förlita oss på miljövänligare bränslen som är kompatibla med befintliga fordon.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?