Read this in English.

Mottagare av GreenMatchs stipendium 2018

GreenMatch vill rikta ett tack till alla studeranden som tagit sig tid att ansöka årets stipendium. Vi har mottagit många mycket intressanta ansökningar och konkurrensen har i år varit hård. Vi hoppas att alla ansökande fortsätter sitt fina arbete mot en mer hållbar värld och välkomnar alla att söka vårt stipendium nästa år igen. 

Årets stipendiat har en gedigen erfarenhet och ett driv att skapa en bättre värld. Han har redan hunnit med att starta egna projekt som jobbar mot ett mer hållbart samhälle. Han är från Nigeria men bor och studerar i Sverige för tillfället. Målet med hans pågående projekt är att utveckla en spis som använder betydligt mindre ved samt som ska underlätta livet på den Nigerianska landsbygden. 

Varma gratulationer till årets stipendiat: Kenechukwu Okoli. 

GreenMatch delar ut ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet!

GreenMatch arbetar dagligen med hållbarhet genom att hjälpa svenskar få de bästa offerterna på solceller, luftvärmepumpar och värmepumpar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna bidra till en grönare vardag genom hållbara energilösningar. Det är därför GreenMatch vill stödja dig som studerar på universitet med inriktning eller intresse för hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet kan utvecklas på flera olika sätt. Oavsett om du utbildar dig till ingenjör för att utveckla hållbara maskiner, specialiserar dig på hållbar supply chain management eller funderar på en politisk karriär, kan du bidra till ekologisk hållbarhet.

GreenMatch:s stipendium är till för dig som vill göra skillnad i den globala utvecklingen. Tveka inte att ansöka om du anser dig uppfylla kraven, så länge du motiverar varför du förtjänar stipendiet.

Så söker du GreenMatch stipendium

För att din ansökan ska vara giltig, måste ditt ansökningsbrev innehålla följande fyra delar:

 1. Kort beskrivning av dig själv.
 2. Kort beskrivning av dina studier och deras koppling till ekologisk hållbarhet.
 3. Motivera varför du är den perfekta kandidaten för GreenMatch:s stipendium.
 4. Svara på frågan:

  Vad anser du är det största utmaningen med att skapa en hållbar framtid? Hur ska vi tackla denna utmaning? Motivera ditt svar.

Din ansökan måste även innehålla:

 1. För- och efternamn, telefonnummer, e-mail och postadress.
 2. Namn på ditt universitet / högskola.
 3. Bevis på att du är aktiv student genom bild på ditt studiekort.
 4. Sökanden bör även ge sitt samtycke genom att fylla i och returnera denna blankett.

Är jag kvalificerad?

För att betraktas som giltig sökande för GreenMatch:s stipendium måste du ha aktiv studierätt på ett universitet eller högskola i Sverige. Du måste också uppfylla de ovanstående kraven.

Hur väljer GreenMatch den rätta kandidaten?

Ansökan sker genom en öppen motivering av varför just du är den bästa kandidaten för GreenMatch:s stipendium. Stipendiet går till dig som bäst motiverar varför du förtjänar stipendiet samt ger ett motiverat och bra svar på frågan som ställs ovan.

Du meddelas personligen om du har blivit utvald för vårt stipendium.
Sista ansökningsdag: 31.10.2018

ENGLISH VERSION

GreenMatch will be handing out a scholarship of 5000 SEK to a student interested in ecological sustainability!

GreenMatch is a company working with sustainable solutions for Swedish homes - offering the best quotes for solar cells and heat pumps. Our goal is to make it easy for everyone to contribute to a greener everyday life. This is why GreenMatch wants to support a university student with an interest in sustainability.

There are many ways to develop ecological sustainability. No matter if you are studying to become an engineer focusing on sustainable machines, specializing in sustainable supply chain management or considering a political career, there are still ways for you to contribute to ecological sustainability.

The GreenMatch scholarship is for those who want to make a change in the path of global development. Do not hesitate to apply for the scholarship if you think you qualify - as long as you can write a good motivation letter for why you deserve the scholarship.

4 requirements for your application letter


For your application to be valid, you have to include the following parts in your application letter:

 1. A brief description of yourself.
 2. A brief description of your field of study, with a visible connection to ecological sustainability.
 3. A motivation letter of why you would be the perfect candidate for the GreenMatch scholarship.
 4. An answer to this question:

What, in your opinion, is the greatest challenge with creating a sustainable future? How should we approach this challenge? Motivate our opinion.

Your application should also include:

 1. First name, surname, phone number, email and postal address.
 2. The name of your university.
 3. A copy of your student card or an official document stating that you are accepted at a Swedish university.
 4. Applicants are required to indicate their acceptance through the consent form and send it along with their application.

Do you qualify?

To be able to apply for the GreenMatch scholarship you have to be enrolled or be accepted to start at a university in Sweden. Of course, your application also have to meet the previously mentioned requirements.

How does GreenMatch choose the right candidate?

The application is an open motivation of why you consider yourself the best candidate for the GreenMatch scholarship. The scholarship will be given to the student who has the best motivation of why he or she deserves the scholarship. You can clearly describe how to face the challenges of creating a sustainable future.

We will contact you in person if you are chosen for the scholarship.

Last application date: 31st of October 2018