GreenMatch Stipendium 2017

Read this in English.

GreenMatch delar ut ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.

GreenMatch arbetar dagligen med hållbarhet genom att hjälpa svenskar att få de bästa offerterna för solceller och värmepumpar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna bidra till en grönare vardag. Det är därför GreenMatch vill stödja dig som studerar på universitet med inriktning och intresse för hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet kan utvecklas på flera sätt. Oavsett om du utbildar dig till ingenjör för att utveckla hållbara maskiner, specialiserar dig på hållbar supply chain management eller funderar på en politisk karriär, kan du bidra till ekologisk hållbarhet.

GreenMatch:s stipendium är till för dig som vill göra skillnad i den globala utvecklingen. Tveka inte att ansöka om du anser dig uppfylla kraven, så länge du motiverar varför du förtjänar stipendiet.

4 krav på din ansökan

För att din ansökan ska vara giltig, måste du uppfylla följande fyra krav:

 1. Kort beskrivning av dig själv.
 2. Kort beskrivning av dina studier, med tydlig koppling till ekologisk hållbarhet.
 3. Motivera varför du är den perfekta kandidaten för GreenMatch:s stipendium.
 4. Svara på frågan:

  Vilket problem anser du vara det mest avgörande för att vända utvecklingen för ekologisk hållbarhet? Motivera med ett konkret förslag på en lösning.

Din ansökan måste även innehålla:

 • För- och efternamn, telefonnummer, e-mail och postadress.
 • Namn på ditt universitet / högskola.
 • Bevis på att du är aktiv student genom bild på ditt studiekort.

Ansökan (max 2 sidor) skickas till info@greenmatch.se, senast 01. November 2017. Skriv “GreenMatch Stipendium” i ämnesraden. 

Är jag kvalificerad?

För att betraktas som giltig sökande för GreenMatch:s stipendium måste du ha aktiv studierätt på ett universitet eller högskola i Sverige. Du måste också uppfylla de ovanstående kraven.

Hur väljer GreenMatch den rätta kandidaten?

Ansökan sker genom en öppen motivering av varför just du är den bästa kandidaten för GreenMatch:s stipendium. Stipendiet går till dig som bäst motiverar varför du förtjänar stipendiet. Du förklarar tydligt hur man bäst säkerställer en hållbar utveckling.

Du meddelas personligen om du har blivit utvald för vårt stipendium.

 

Sista ansökningsdag: 01.11.2017
Stipendiet delas ut: 01.12.2017

 

Kontaktinformation
Hemsida: www.greenmatch.se
E-mail: info@greenmatch.se
Telefon: 010-884 81 79

 

ENGLISH VERSION

GreenMatch will be handing out a scholarship of 5000 SEK to a student interested in ecological sustainability

GreenMatch is a company working with sustainable solutions for swedish homes - offering the best quotes for solar cells and heat pumps. Our goal is to make it easy for everyone to contribute to a greener everyday life. This is why GreenMatch wants to support a university student with interest in sustainability.

There are many ways to develop ecological sustainability. No matter if you are studying to become an engineer focusing on sustainable machines, specializing in sustainable supply chain management or considering a political career, there are still ways for you to contribute to ecological sustainability.

The GreenMatch scholarship is for those who want to make a change in the path of global development. Do not hesitate to apply for the scholarship if you think you qualify - as long as you can write a good motivation letter for why you deserve the scholarship.

4 requirements for your application

For your application to be valid, you have to meet the following requirements:

 1. A brief description of yourself.
 2. A brief description of your field of study, with a visible connection to ecological sustainability.
 3. A motivation letter of why you would be the perfect candidate for the GreenMatch scholarship.
 4. An answer to this question:

  What is the most crucial problem to change the development of ecological sustainability?
  Give us a concrete example of a solution.

Your application should also include:

 • First name, surname, phone number, email and postal address.
 • The name of your university.
 • A copy of your student card or an official document stating that you are accepted at a Swedish university.

The application (maximum of 2 pages) can be sent to info@greenmatch.se, no later than the 1st of November 2017. Write “GreenMatch Scholarship” in the subject field.

Do you qualify?

To be able to apply for the GreenMatch scholarship you have to be enrolled or be accepted to start at a university in Sweden. Of course, you also have to meet the previously mentioned requirements.

How does GreenMatch choose the right candidate?

The application is an open motivation of why you consider yourself the best candidate for the GreenMatch scholarship. The scholarship will be given to the student who has the best motivation of why he or she deserves the scholarship. You can clearly describe how to secure sustainable development in the best way possible.

We will contact you in person if you are chosen for the scholarship.

 

Last application date: 1st of November 2017
Date for handing out the scholarship: 1st of december 2017

 

Contact information
Webpage: www.greenmatch.se
Email: info@greenmatch.se
Telephone: 010-884 81 79