För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022

GreenMatch Stipendium 2019

Stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för miljö och hållbarhet

GreenMatch stipendiat 2019 är vald

För det första vill vi tacka alla deltagande för alla fina ansökningar. Det har varit mycket inspirerande att få läsa om hur ni alla jobbar på olika plan för att skapa en hållbar värld.

Vi vill gratulera årets stipendiat Erik Östling!

Motiveringen löd som följande:

I sin ansökan lyfter han fram en intressant och unik vinkel för hur du vill jobba för att skapa en hållbar framtid. Som tillägg visar han även att hur aktivt jobbar på flera fronter för att förverkliga sina visioner, både inom sina studier och utanför.

Stora gratulationer till Erik!

GreenMatch Scholarship winner for 2019 announced

First of all we would like to thank all scholarship applicants for taking their time to send us an application. It has been truly inspiring to read all of your applications.

We would like to congratulate this years scholarship winner, Erik Östling!

In his application he highlighted a unique angle to how he wants to work to create a sustainable world. Additionally he also showed how he actively works on different levels to realize his visions, both within his studies and spare time.

Congratulations to Erik!


Read in English

GreenMatch delar, för tredje året i rad, ut ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för miljö och hållbarhet!

GreenMatch arbetar dagligen med hållbarhet genom att hjälpa svenskar få de bästa offerterna på bland annat solceller, luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna bidra till en grönare vardag genom hållbara energilösningar. Det är därför GreenMatch återigen vill stödja dig som studerar på universitet med inriktning eller intresse för hållbarhet.

Hållbarhet och en förbättrad miljö kan utvecklas på flera olika sätt. Oavsett om du utbildar dig till ingenjör för att utveckla hållbara maskiner, specialiserar dig på hållbar supply chain management eller funderar på en politisk karriär, kan du bidra till hållbarhet och hjälpa miljön.

GreenMatchs stipendium är till för dig som vill göra skillnad i den hållbara globala utvecklingen. Tveka inte att ansöka om du anser dig uppfylla kraven, så länge du motiverar varför just du förtjänar stipendiet.

Så söker du GreenMatch stipendium

För att din ansökan ska vara giltig, måste ditt ansökningsbrev innehålla följande fyra delar:

 1. Kort beskrivning av dig själv.
 2. Kort beskrivning av dina studier och deras koppling till ekologisk hållbarhet.
 3. En motivering till varför du är den perfekta kandidaten för GreenMatchs stipendium.
 4. Svara på frågan:

Hur skapar vi en hållbar framtid? Motivera ditt svar.

Din ansökan måste även innehålla:

 1. För- och efternamn, telefonnummer och e-post.
 2. Namn på ditt universitet eller högskola.
 3. Bevis på att du är student genom bild på ditt studentkort eller en kopia på ditt studieintyg för HT2019.
 4. Sökanden bör även ge sitt samtycke för att vi ska kunna processa din personliga information genom att fylla i och returnera denna blankett.

OBS! Er ansökan kommer inte att behandlas utan inlämnad och underskriven blankett. Blanketten kan lämnas in elektroniskt eller inskannad per mejl.

Deadline för ansökan

Deadline för ansökan är den 31 oktober 2019 klockan 23.59. Ansökningar som mottas efter detta kommer automatiskt att diskvalificeras.

Är jag kvalificerad?

För att betraktas som giltig sökande för GreenMatchs stipendium måste du ha aktiv studierätt på ett universitet eller högskola i Sverige till och med december 2019. Som bevis för aktiv studierätt räcker kopia av studentkort eller kopia av studieintyg. Samt att du måste uppfylla de ovanstående kraven.

Hur väljer GreenMatch den rätta kandidaten?

Ansökan sker genom en öppen motivering av varför just du är den bästa kandidaten för GreenMatchs stipendium. Stipendiet går till dig som bäst motiverar varför du förtjänar stipendiet samt ger ett motiverat och bra svar på frågan som ställs ovan.

Du meddelas personligen om du har blivit utvald för vårt stipendium, senast 2:a december.

Mottagare av GreenMatchs stipendium 2018

GreenMatch vill rikta ett tack till alla studeranden som tagit sig tid att söka 2018 års stipendium. Vi har mottagit många mycket intressanta ansökningar och konkurrensen har i år varit hård. Vi hoppas att alla sökande fortsätter sitt fina arbete mot en mer hållbar värld.

2018 års stipendiat har en gedigen erfarenhet och ett driv att skapa en bättre värld. Han har redan hunnit med att starta egna projekt som jobbar mot ett mer hållbart samhälle. Han är från Nigeria men bor och studerar i Sverige för tillfället. Målet med hans pågående projekt är att utveckla en spis som använder betydligt mindre ved samt som ska underlätta livet på den Nigerianska landsbygden.

Varma gratulationer till 2018 års stipendiat: Kenechukwu Okoli.


ENGLISH VERSION

GreenMatch is, for the third consecutive year, granting a scholarship of 5000 SEK to a student interested in ecological sustainability!

GreenMatch is a company working with sustainable solutions for Swedish homes – offering quotes for solar cells and heat pumps. Our goal is to make it easier for everyone to contribute to a greener everyday life. This is why GreenMatch again wants to support a university student with an interest in sustainability.

There are many ways to develop ecological sustainability. No matter if you are studying to become an engineer focusing on sustainable machines, specializing in sustainable supply chain management or considering a political career, there are many ways for you to contribute to ecological sustainability.

The GreenMatch Scholarship is for those who want to contribute to a sustainable global development. Do not hesitate to apply for the scholarship if you think you qualify – as long as you can write a good motivation letter for why you deserve the scholarship.

4 requirements for your application letter

For your application to be valid, you have to include the following parts in your application letter:

 1. A brief description of yourself.
 2. A brief description of your field of study, with a visible connection to ecological sustainability.
 3. A motivation letter of why you would be the perfect candidate for the GreenMatch scholarship.
 4. An answer to the following question:

How do we create a sustainable future? Justify your answer.

Your application should also include:

 1. First name, surname, phone number and email.
 2. The name of your university.
 3. A copy of your student card or an official document stating that you are accepted to a Swedish university.
 4. Applicants are required to indicate their acceptance to us processing your personal data through this consent form and submit it along with their application.

N.B. Your application will not be processed without a submitted signed consent form. The consent form can be submitted as a scanned attachment per email.

Deadline

Deadline for applications is October 31st 2019 at 23.59. Applications received after that will be automatically disqualified.

Do you qualify?

To be able to apply for the GreenMatch scholarship you have to be enrolled or be accepted to start at a university in Sweden up until December 2019. Copy of your student card or student certificate are sufficient as proof. Of course, your application also have to meet the previously mentioned requirements.

How does GreenMatch choose the right candidate?

The application is an open motivation of why you consider yourself the best candidate for the GreenMatch scholarship. The scholarship will be given to the student who gives the best motivation of why he or she deserves the scholarship. You should be able to clearly describe how to face the challenges of creating a sustainable future.

We will contact you in person if you are chosen for the scholarship, at the latest December 2nd.

Recipient of the GreenMatch scholarship 2018

GreenMatch would like to thank all the students who took the time to apply for our 2018 scholarship. We received many interesting applications and the competition was tough. We hope that all applicants continue their work for a sustainable future.

The scholarship recipient of 2018 already has experience in creating a better world. He is from Nigeria but is currently studying in Sweden, while also working on his current project: creating a stove that uses less wood which would be beneficial both for people and the environment.

We would like to congratulate Kenechukwu Okoli, recipient of the GreenMatch scholarship 2018.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?