Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 13. februari 2019

Solceller: Så ansöker du om bidrag

Så går du tillväga - steg för steg

Beställ offert på solceller innan du söker bidrag

Funderar du på att investera i solceller?

Solceller ger privatpersoner, företag och kommuner möjligheten att själva producera el. Sedan 2009 finns bidrag att söka från staten. Under 2014 betalade staten ut 74,7 miljoner kronor i solcellsstöd och under 2016 har ytterligare 150 miljoner kronor budgeterats till bidrag vid installation av solceller.

Från och med 1 januari 2018 höjde regeringen bidraget från 20% till 30% och den årliga budgeten ligger på 915 miljoner per år från 2018-2020.  

  • Som privatperson kan solcellsstödet innebära ett avdrag på 30 procent.
  • Företag har samma möjligheter som privatpersoner numera, det vill säga 30 procent.

Innan du ansöker om bidrag för installationen bör du ansöka om offerter för att få så bra pris på solcellspaket som möjligt. I ansökan måste du nämligen lämna uppgifter gällande den planerade anläggningen, vilken typ av solceller som ska användas samt hur stor effekt anläggningen utgör.

En vit villa med solceller på taket

Hur ansöker jag om bidrag för solceller?

Alla som vill investera i solceller kan ansöka om solcellsstöd via Länsstyrelsen eller Boverket. Innan du ansöker om bidrag för installation av solceller finns det några uppgifter som du ska kunna besvara. Dessa kan du läsa om under stycket: Så fyller du i ansökan om solcellsstöd.

Ansök om bidrag hos Länsstyrelsen

Energimyndigheten tillhandahåller ett formulär för ansökan om solcellsstöd som du kan fylla i och skicka till länsstyrelsen i din region.

Ansök om bidrag via Boverket

Du kan också göra en digital ansökan via Boverkets E-tjänst. För att ansöka om bidrag för solceller via Boverket krävs Bank-ID eller e-legitimation.

Så fyller du i ansökan om solcellsstöd

Du kan klicka på rubriken för att komma till respektive del i ansökan. 

1. Uppgifter om projektet
2. Uppgifter om sökande
3. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt
4. Uppgifter om påbörjande och slutförande
5. Beskrivning av solcells- eller solel-/solvärmehybridsystemet
6. Beräkning av stödet
7. Kompletterande handlingar

1. Uppgifter om projektet

a) Först ska du uppge om projektet ska utföras i anslutning till bostad eller annan lokal. Det kan till exempel avse en lantbruksfastighet.

b) Därefter ska du beskriva vilken typ av uppvärmning fastigheten har. Om fastigheten primärt värms upp med direktverkande el innebär detta att en stor del av elförbrukningen sker under vinterhalvåret, medan solcellerna har högst elproduktion under sommaren.

Solcellsstoed _form1

2. Uppgifter om sökande

Det är givetvis relevant att lämna korrekta kontaktuppgifter. Likaså är det viktigt att lämna organisationsnummer om du bedriver ett företag.

Sedan den 1 januari 2018 kan både företag och privatpersoner få bidrag med upp till 30 procent av totalkostnaden för projektet.

 

3. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt

Du kan endast ansöka om bidrag för ett projekt vid ett tillfälle. Om du nu planerar att bygga ut en existerande solcellsanläggning är det viktigt att du uppger vilka bidrag som tidigare har godkänts för projektet.

Solcellsstoed _form 2-3

4. Uppgifter om påbörjande och slutförande

Datumen för påbörjat och avslutat projekt ska ses som preliminära.

 

5. Beskrivning av solcells- eller solel-/solvärmehybridsystemet

a) Solcellsmodularean avser den yta där solcellerna ska installeras.

b) Installerad toppeffekt motsvarar installerad effekt solceller.

c) Beräknad produktion på årsbasis innebär hur många kilowattimmar som solcellerna beräknas producera per år.

d) Om solcellerna ska anslutas till elnätet, kan du även sälja överskottet.

e) Kommer anläggningen omfatta både solceller och solfångare? Då ska detta uppges i ansökan.

f) Typen av solceller ska anges, varför det är viktigt att du innan ansökan skickas in valt vilken typ av solceller som ska installeras.

g) Solcellerna kan placeras på tak, vägg eller annan yta. Om de integreras i underlaget ska detta anges. Likaså ska lutning och eventuella solföljare noteras.

Beskrivning av solcells- eller solel-/solvärmehybridsystemet

6. Beräkning av stödet

Här kommer offerten väl till pass. Därför är det viktigt att offerten är uppdelad enligt följande. Kostnader för:

  • Solcellerna
  • Övrigt material
  • Arbete
  • Projektering
  • Övriga omkostnader

OBS: Beräkningen i bilagan från Energimyndigheten stämmer inte, eftersom bidrag för installation av solceller uppgår till maximalt 30 %.

Solcellsstoed _form6

Tänk på att C nuförtiden är 30% för alla som ansöker om bidrag, inget annat.

7. Kompletterande handlingar

Länsstyrelsen förbehåller dig rätten att be dig skicka in kompletterande information. Detta gäller främst för större anläggningar, samt om anläggningen finansierad av ett företag eller organisation.

Solcellsstoed _form7

Kom igång med solceller!


Bidrag _Solceller1

Finns det andra sätt att få ett lägre pris på solcellerna?

Ja, det finns det. Förutom solcellsstödet finns det också möjlighet att få ett subventionerat pris på installationen av solcellerna genom rotavdraget.

Rotavdraget ligger på 30% av arbetskostnaden, vilken brukar räknas som ett schablonbelopp som är 30% av det totala beloppet. Det går dock inte att få både rotavdrag och solcellsstöd. Däremot kan du ansöka om båda, men då kan det bli så att du tillslut blir återbetalningsskyldig.


Bidrag _Solceller2

Solcellsstöd eller rotavdrag - vilket är bäst?

För att det ska vara enklare att förstå hur de olika bidragen för solceller fungerar, har GreenMatch sammanställt tre exempel baserat på en exempelanläggning. Observera att priset för en motsvarande anläggning kan variera beroende på typen av solceller som används, monteringen samt prisskillnader mellan olika installatörer.

Anläggningens kostnad

Exemplet baseras på en anläggning med en toppeffekt på 5 kilowatt. Kostnaden beräknas uppgå till 95 000 kronor, varav arbetskostnaden beräknas uppgå till 28 500 kronor.


Infografik om solcellsstödet för solcellsanläggningar

Fördelar med solcellsstöd

Som exemplet visar, ger solcellsstödet ett större ekonomiskt bidrag än rotavdraget. Väntetiden för solcellsstödet är dock relativt lång, och det är inte alla anläggningar som beviljas solcellsstöd. Under de år som solcellsstödet har tillämpats, har 36 procent av de inkomna ansökningarna beviljats och 78 procent av de beviljade ansökningarna har blivit utbetalade.

Ansökningar för solcellsstöd under perioden juli 2009 - mars 2015

Bidrag _solceller3

Fördelar med rotavdraget

De flesta som har ett heltidsjobb och inte har utnyttjat stora delar av rotavdraget under 2015, har goda möjligheter för att få rotavdrag beviljat för installation av solceller. Tänk på att du endast har rätt till totalt 50 000 kronor i avdrag per år och person. Detta motsvarar en arbetskostnad på maximalt 100 000 kronor.

Regler för rotavdraget 

  • Du måste äga fastigheten
  • Du måste vara obegränsat skatteskyldig under skatteåret
  • Fastigheten måste vara minst 5 år gammal


Bidrag _Solceller4

Läs också: Solceller på de svenska lantbruken

 

Beställ offerter på solceller Det tar mindre än 1 minut!