Cookie- och sekretesspolicy
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen

Cookie- och sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Maj 2022

Vänligen läs noggrant igenom vår Integritetspolicy då det beskriver vårt insamlande, användande, avslöjande, lagrande samt beskyddande av din personliga information. Vår Integritetspolicy är applicerbar på alla de webbplatser som refererar till denna policy. När du bistår oss med din personliga information på något av de föregivna tillvägagångssätt redogjorda för i avsnitt 4, accepterar du att vi har din tillåtelse att insamla, lagra, och använda den (a) för att kunna leverera de kontraktuella förpliktelser vi har gentemot dig, (b) baserat på vårt legitima intresse för behandling (d.v.s. för interna administrativa ändamål eller för upptäckt eller förebyggande brott) eller (c) baserat på ditt samtycke, vilket du alltid kan återkalla, som specificerat i vår Integritetspolicy. Du har specifika rättigheter till din personliga data, inklusive rätten att bestrida behandling baserat på legitima intressen, profilering (inklusive användande av anpassade samt liknande målgrupper), samt direktriktad marknadsföring. Du kan när som helst åberopa dina rättigheter genom att maila oss på [email protected]. För ytterligare detaljer om vår behandling samt dina rättigheter, se nedan.

(1) Vilka vi är

Vår Integritetspolicy appliceras på alla tjänster som erbjuds av Leads.io ApS, ett företag registrerat i Danmark, med organisationsnummer 35805702, registrerat på adressen Islands Brygge 41, 4 sal., 2300 København S, Danmark, och företagets partners. Produkter, applikationer och andra tjänster som har en separat Integritetspolicy är ej underkastade företagets eller dess partners Integritetspolicy.
Leads.io Aps kontrollerar den insamlade datan från ditt interagerande med www.greenmatch.se.
I den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Leads.io ApS personuppgiftsansvarig i förhållande till dina uppgifter.
För ytterligare information om vår Integritetspolicy, vår behandling av data som rör din information, hur du uppdaterar din information, hur du får åtkomst till den information vi har lagrat om dig, eller om du har frågor gällande dina lagskyddade rättigheter, kontakta oss på:

Post:
Data Protection Officer
Leads.io
Islands Brygge 41, 4 sal.
2300 København S
Danmark

Mailadress:
[email protected]

(2) Om vår webbsida

Vår webbsida kopplar samman personer som vill köpa en produkt eller tjänst (“Produkten”) med relevanta leverantörer (“Affärspartners”) som kan erbjuda offert för den valda produkten eller tjänsten.

(3) Vilken typ av data vi samlar in, och hur

I den omfattning som tillåts enligt gällande lag, samlar vi in följande information om dig när du:

 • Fyller i vårt webbaserade formulär; Detta kan till exempel innehålla ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan också be dig om information om dina produktpreferenser eller dina produktkrav.
 • Kontaktar oss via telefon, fax, SMS, e-post eller post.
 • Kontaktar oss via chattappen som finns tillgänglig på vår hemsida
 • Kontaktar oss genom andra kanaler, exempelvis sociala medier.
 • Anmäler till dig vårt nyhetsbrev.

Vi kan komma att behandla personlig data hämtad från offentliga databaser för att validera och hålla informationen uppdaterad.

Vi kan också samla data från dina enheter (exempelvis dina mobila enheter) som du använder för att få tillgång till vår webbplats (exempelvis kan vi samla in data om din enhets identifikationsnummer och modell, platsinformation och uppkopplingsinformation såsom statistik på sidvisningar, trafik till och från webbplatsen, hänvisnings-URL, annonsdata, din IP-adress, din sökhistorik och din webblogginformation). Vi kan göra detta genom att använda cookies och andra liknande teknologier som vi beskriver i avsnitt 9.

(4) Hur vi använder din data

I den omfattning som tillåts enligt gällande lag, använder vi din information på följande sätt:

För att kontakta dig för bekräfta dina uppgifter eller preferenser

Vi kan också kontakta dig på telefon, SMS, e-post eller i chatten på vår hemsida för att bekräfta vissa uppgifter eller produktpreferenser. Vi kan även kontakta dig för att fråga hur du upplever vår webbplats och vår service, samt de Affärspartners vi sammanförde dig med.

För att sammanföra dig med relevanta Affärspartners

När du anmäler dig på vår webbplats skickar vi en förfrågan till en eller flera av våra Affärspartners. Efter att du skickat in webbformuläret mottar du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar vilka Affärspartners som har mottagit din information, och som nu är tillåtna att kontakta dig. Dessa Affärspartners fungerar nu som personuppgiftsansvariga för din data, så om du vill förstå hur dessa Affärspartners kan behandla dina personuppgifter, vänligen läs igenom deras Integritetspolicy. De kan komma att kontakta dig på telefon, SMS eller e-post.

Vänligen notera att en del av våra Affärspartners använder lokala tjänsteleverantörer (“Underleverantörer”) för att genomföra specifika tjänster i ditt område, vid sådana situationer blir både Affärspartners och Underleverantörer personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter med syftet att förse er med tjänsten.

Innan vi skickar din förfrågan till någon av våra Affärspartners kan vår tjänst innebära ett inslag av automatiskt beslutsfattande. Vid vissa tillfällen kan vi automatiskt utvärdera dina produktpreferenser och skicka din förfrågan till de lämpliga Affärspartners. Du har rätt att invända mot automatiskt beslutsfattande och du kan göra det genom att maila oss på [email protected].

I vissa fall delar vi även din IP-adress med våra Affärspartners för att möjliggöra för dem att verifiera begäran.

För att maila dig om andra erbjudanden – Dock endast om du inte avanmält dig till sådana e-postmeddelanden

I samband med att du använder de tjänster som vår webbplats erbjuder, vill vi gärna maila eller SMS:a dig om liknande produkter eller tjänster du visat intresse för, och som vi tror du uppskattar.

Du kan alltid avanmäla dig från dessa e-postmeddelanden/SMS, och då kommer vi inte att kontakta dig igen.

För att skicka marknadsföringsmaterial via e-post från greenmatch – om du har anmält dig till nyhetsbrevet

När du anmäler dig till Greenmatchs nyhetsbrev får du guider, information, råd, erbjudanden och nyheter angående energilösningar och renovering av hemmet. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när du vill via länken du hittar längst ned i mejlet vi skickar. Du kan även skicka ett mejl till [email protected] med texten ”UNSUBSCRIBE”.

För att skapa anpassade och liknande publik

GreenMatch arbetar med Facebook, Google och andra plattformar (Plattformar) för att nå ut till dig genom annonser eller liknande erbjudanden eller för att skapa liknande publikgrupper eller anpassade målgrupper. Data sammanräknas samt pseudonymiseras, och du kan alltid motsätta dig denna aktivitet genom att maila oss på [email protected] eller genom att ändra dina cookiesinställningar som du finner längst ned på alla sidor på vår webbplats.

För arbete med våra partners

Vi arbetar med flera partners, som behandlar data på våra vägnar. Dessa inkluderar leverantörer av molnlagring och e-posttjänster. Vi har lämpliga avtal med dessa leverantörer för att skydda konfidentiella uppgifter.

Profilering

Vi kan komma att analysera din personliga information till att bygga individuella profiler, som också inkluderar samling och (statistisk) analys av data. Individuell profilering används för att förutspå framtida intressen och för att erbjuda dig relevanta och intressanta erbjudanden. Profileringen är baserad på den data du har gett oss genom kontaktformulär samt ditt beteende när du surfar på internet (endast om du har gett ditt samtycke). Du har rätt att invända mot profilering genom att skicka mail till [email protected].

(5) Överföring av din data

Personlig information i den Europeiska Unionen är skyddad av dataskyddsförordningen, däremot skyddar inte andra länder nödvändigtvis din personliga information på samma sätt.
Vår webbplats och några av våra tjänster, eller delar av dem, kan också vara lagrade i USA eller på annat sätt utanför EES (alla EU-länder inklusive Norge, Island och Liechtenstein) och det innebär att vi kan överföra information som lämnas in av dig via webbplatsen eller någon tjänst utanför EES till USA eller till andra territorier utanför EES. När du skickar ett mail till oss lagras det också på våra e-postservrar, som är lagrade i USA.

Vi kan komma att använda tjänsteleverantörer baserade utanför EES för att hjälpa oss att tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster till dig (exempelvis plattformsleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster eller med annonsering) och detta innebär att vi kan överföra din information till tjänsteleverantörer utanför EES för att tillhandahålla våra applikationer, marknadsföring och tjänster till dig.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att när dina uppgifter överförs utanför EES av våra tjänsteleverantörer och värdleverantörer, vidtas lämpliga åtgärder och kontroller för att skydda den informationen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd. I sådana fall görs överföringarna enligt kraven i förordningarna (EU) 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR) och kan baseras på användningen av europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av personuppgifter utanför EES.

Genom att använda vår webbplats, våra tjänster eller genom att interagera med oss på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy ger du samtycke till överföringen av din information utanför EES under de omständigheter som anges i denna Integritetspolicy. Om du inte vill att din information ska överföras utanför EES bör du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

(6) Lagring av din information

Vi har en policy för datalagring, som anger hur länge vi behåller datan.

Vi behåller din data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det, eller de, ändamål som datan samlades in för från början.

(7) Legala grunder för behandling

Denna Integritetspolicy anger (ovan) hur vi använder din data. Enligt GDPR måste personuppgiftsansvariga ha en giltig och laglig grund för varje aktivitet i behandlingen som de åtar sig. Detta avsnitt anger vår lagliga grund för varje aktivitet.

Legala grunder

AktivitetLaglig grund enligt GDPRDina rättigheter
Slutförande av vår tjänstLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Användning och delning av IP-adresserLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Att maila dig om liknande produkterLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Att skicka dig Greenmatch nyhetsbrevSamtyckeDu har rätt att ta tillbaka ditt samtycke, som vi beskrivit ovan.
Mottagande av data från tjänsteleverantörerLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Att skapa anpassad eller liknande publikLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Automatiserat beslutsfattande och profileringLegitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.
Behandling av personuppgifter för att följa reglerna i danska Bogføringsloven.Legitima intressenDu har rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen.

 

(8) Dina rättigheter

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) eller inom en annan jurisdiktion som har liknande dataskyddslagar, har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

 • rätten att veta hur vi använder din information och får tillgång till din information;
 • rätten att få din information åtgärdad eller raderad, eller sätta begränsningar för behandling av din information;
 • rätten att invända mot behandlingen av din information, till exempel för direkt marknadsföring;
 • rätten att få information som du lämnat till oss på ett automatiserat sätt returnerad till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Om detta inte går skickas det direkt till ett annat företag där detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet);
 • I fall där behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätten att återkalla ett tidigare samtycke som omfattas av lagliga eller avtalsmässiga begränsningar;
 • rätten att invända mot alla beslut som grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering; och
 • rätten att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvar för dataskyddsfrågor (i detta fall danska Datatilsynet).

Om vi ​​har någon information om dig som är felaktig eller om det finns några ändringar angående dina uppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla våra uppgifter korrekta och aktuella.

Om du återkallar ditt samtycke till användandet av din personliga information för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy kan vi inte ge dig tillgång till alla, eller delar av vår webbplats eller våra tjänster.

Vi behåller din personliga information under vår affärsrelation och därefter så länge som det är nödvändigt och relevant för våra legitima affärsändamål, i enlighet med Leads.io Data Retention Policy, eller som annars tillåts enligt gällande lagar och regler. Om vi ​​inte längre behöver din personliga information kommer vi att radera den på ett säkert sätt (utan vidare meddelande).

(9) Cookies

Cookies är små textfiler som överförs från våra webbplatser, program eller tjänster och lagras på din enhet. Vi använder cookies för att hjälpa oss att ge dig en personlig service och att hjälpa våra webbplatser och tjänster att bli bättre för dig.

Våra cookies kan vara sessionscookies (tillfälliga cookies som identifierar och spårar användare på våra webbplatser, program eller tjänster som raderas när du stänger webbläsaren eller lämnar din session i programmet eller tjänsten) eller ihållande cookies (cookies som möjliggör våra webbplatser, applikationer eller tjänster för att ”komma ihåg” vem du är och komma ihåg dina preferenser inom våra webbplatser, program eller tjänster och som kommer att ligga på din dator eller enhet när du stänger webbläsaren eller lämnar din session i programmet eller tjänsten).

Vi använder följande olika typer av cookies:

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De ställs in som svar på åtgärder som gjorts av användaren på webbplatsen och är nödvändiga för att identifiera oregelbundet beteende på webbplatsen, förhindra bedräglig verksamhet samt att förbättra säkerheten.

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Prestanda-cookies och analytiska teknologier

Dessa cookies samlar in information om hur besökare och användare använder våra webbplatser, program och tjänster, till exempel vilka funktioner besökare använder oftast, och om de får felmeddelanden från vissa områden på webbplatser, program eller tjänster. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare eller användare. All information som dessa cookies samlar är sammanställda och därför anonyma. Vi använder endast dessa cookies för att förbättra hur vår webbplats, våra applikationer och tjänster fungerar.

Vi använder oss av Google Analytics för detta ändamål, för mer information så läs deras sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=ZZ

Vi använder oss även av Hotjar, en teknologisk tjänst som ger oss en bättre förståelse om besökarnas användarupplevelse ( t.ex. Hur lång tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar/inte gillar m.m.) och ger oss möjlighet att bygga på och underhålla vår service med användarnas feedback. Hotjar använder cookies och andra teknologier för att samla in data på våra användares beteende och deras enheter (specifikt deras enhets IP adress (som är insamlad och lagrad anonymt), skärmstorlek, vilken sorts enhet (unik enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (bara land), föredraget språk som används på vår webbplats). Varken Hotjar eller vi kommer någonsin använda den här informationen för att identifiera enskilda användare eller för att koppla ihop den med annan data om en individuell användare. För mer information läs Hotjars sekretesspolicy här: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Du kan även avanmäla dig om skapandet av en användarprofil, att hotjar lagrar din data från vår webbplats och Hotjars användning av cookies här: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Funktionalitets-cookies

Dessa cookies tillåter våra webbplatser, program och tjänster att komma ihåg de val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller den region som du befinner dig i) och ge förbättrade, mer personligt anpassade funktioner. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg förändringar du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra funktioner på webbsidor som du själv kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt. Informationen som dessa cookies samlar kan vara anonymiserad och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Riktade eller reklam-cookies

Dessa cookies tillåter oss att leverera reklam som är mer intressant och relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du kan se annonsen samt för att mäta annonsens effektivitet. De placeras vanligtvis av annonseringsföretag med tillåtelse av webbplatsoperatörens tillstånd. De kommer ihåg att du besökt en webbplats och den informationen är delad med andra organisationer som annonsörer. Ganska ofta så kan riktade eller reklam-cookies även kopplas till funktioner på webbplatsen som tillhandahålls av den andra organisationen.

För mer information om hur dessa nätverk hanterar personuppgifter, gå in på länkarna till respektive företag nedan och hitta deras sekretesspolicy. Du kan också stänga hantera och automatiskt inaktivera riktade och reklam-cookies längst ned på sidan.

Facebook Advertising: https://www.facebook.com/privacy/explanation eller gå in på https://www.facebook.com/help/610457675797481/?helpref=hc_fnav för att se hur din data används på Facebook Ads.

Google Ads: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-se eller gå in på https://adssettings.google.com/authenticated för att hantera dina personanpassade annonser på andra webbplatser som använder Google ad services.

Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kenshoo: https://kenshoo.com/privacy-policy/

Taboolahttps://policies.taboola.com/en/privacy-policy/

 

Web beacons och parameterspårning

Vi använder cookies och liknande mjukvara som kallas web beacons för att räkna antalet användare som har besökt vår webbplats efter att ha klickat på en av våra annonser på andra webbplatser eller email, och samlar in uppgifter om några produkter eller tjänster som köpts. Dessa web beacons samlar in begränsad information som inte identifierar enskilda individer. Det är inte möjligt att att vägra användningen av web beacons. Men i praktiken, eftersom de används i samband med cookies kan du avaktivera dem genom att ställa in din webbläsare för att begränsa, eller blockera, cookies.

Tredjepartshemsidewidgets

Vi använder en tredjepartsomdömesplattform, Trustpilot, för att erhålla och publicera recensioner av våra tjänster. Om du ger en recension av vår hemsida publiceras den på www.trustpilot.com och kan även komma publiceras på vår hemsida samt i Googles sökresultat. För mer information, vänligen läs Tustpilots sekretesspolicy: https://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

IP-adresser och trafikdata

Vi registrerar trafikdata som automatiskt loggas av våra servrar, till exempel din Internet Protocol-adress (IP-adress), enhetsinformation, webbplatsen du besökt innan vår och webbplatsen besöker efter att ha lämnat vår webbplats. Vi samlar även in webbplats-, program- och servicestatistik som sidträffar och sidvisningar.

Hur du inaktiverar cookies

Du kan eventuellt konfigurera din webbläsare, vår webbplats eller tjänst för att begränsa cookies eller blockera alla cookies om du vill. Men om du skulle inaktivera cookies kan det hända att det påverkar din möjlighet att använda vissa delar av vår webbplats och våra tjänster. För mer information om cookies och instruktioner för hur du kan inaktiverar cookies i din webbläsare:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

(10) Ytterligare information

För mer information om vår integritetspolicy eller vår behandling av data om dig, eller om du har några frågor om dina rättigheter enligt gällande lag i din region, hur du uppdaterar dina dokument eller hur då får en kopia av den information som vi lagrat om dig, vänligen kontakta oss:

Post:
Data Protection Officer
Leads.io ApS
Islands Brygge 41, 4 sal.
2300 København S
Denmark

Online:
[email protected]

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?