Vi tar endast emot inlägg från skribenter som är experter inom sina områden och som har något betydelsefullt att tillföra våra läsare. Vi letar efter gästskribenter inom områden som förnybar energi och teknologi, hållbarhet och klimatförändringar.

Vänligen läs våra riktlinjer för gästskribenter innan du kontaktar oss:

  • Texten måste vara originell, och exklusivt skriven för GreenMatch, samt som att artikeln ska vara analytisk och djupgående. Ämnet ska vara relaterat till den typen av innehåll vi vanligtvis publicerar på GreenMatch. Vi kan också hjälpa till med att välja ut ämnen våra läsare är ute efter.
  • Vi accepterar inte kommersiella, vinklade eller marknadsföringsinlägg. Vårt mål med att släppa in gästskribenter att skriva för GreenMatch är att dela vår plattform med skribenter som har ett viktigt budskap att framföra samt erbjuda värdefull och användbar information till våra läsare.
  • Normalt publicerar vi artiklar som är runt 1 000 - 2 000 ord.
  • Artikeln får inte innehålla kommersiella länkar. Som gästskribent kommer du stå som författare, och bli listad på vår sida med skribenter och experter, med länk till din hemsida och/eller sociala medier.
  • Du bör även skicka med en unik bio om dig själv på 2-3 meningar, samt ett svartvitt foto med dimensionerna 120x120 px.
  • Vi reserverar oss rätten att redigera och anpassa din artikel utifrån GreenMatchs standard.

Skicka ditt förslag på artikel till redaktionen@greenmatch.se, tillsammans med 2-3 tidigare skrivna artiklar, så att vi kan utvärdera ditt arbete.

Vi försöker att alltid svara på förfrågningar inom 2 veckor.