Pris för jordvärme

Prisuppgifter på installation, grävning, med mera.

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Jordvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Pris för att installera jordvärme

Priset för att installera jordvärme styrs framförallt av modellen och effekten på värmepumpen. Arbetskostnader för nergrävning av kollektorslangen tillhör den andra stora kostnaden. Att installera jordvärme är en stor investering, vanligtvis landar slutpriset någonstans mellan 80 000 till 130 000 kronor. Därför har GreenMatch sammanställt en översikt med information och ungefärliga prisuppgifter på jordvärme. 

Kostnader för grävning

Till skillnad från installation av bergvärme behövs inget certifikat för att utföra grävningsarbetet av jordvärme. Om du har tillgång till en grävmaskin och planerar att genomföra grävningen på egen hand bör du ändå kontakta kommunen och försäkra dig om att det inte finns några nergrävda ledningar på din tomt.

Om du inte har tillgång till en grävmaskin behöver du anlita en grävfirma. I normala fall uppgår arbetskostnaden från grävfirman på cirka 1000 kronor per timme. Räkna att nergrävning av kollektorslangarna tar en till två arbetsdagar och att det behövs ungefär lika lång tid att återställa tomten efter grävningen. Vid installation av jordvärme kan du utnyttja rot-avdraget för att göra avdrag på arbetskostnaderna.

Värmepumpens pris

För jordvärme används samma typ av värmepump som vid sjövärme och bergvärme. Det finns ett stort utbud av varumärken och priset varierar mellan 60 000 och 120 000 kronor. Prislappen avgörs främst av pumpens dimension. Ju större värmebehovet i hushållet är, desto större och dyrare måste värmepumpen vara.

Välj rätt dimensioner på värmepumpen

För att ta reda på vilka dimensioner som är lämpliga görs en beräkning av värmepumpens COP-värde. COP står för coefficient of performance och mäter hur många kilowatt jordvärmepumpen kan generera i förhållande till hur många kilowatt som förbrukas vid driften av pumpen.

Ett COP-värde på 4 anger följaktligen att värmepumpen kan generera 4 kWh per förbrukad kWh. Om värmepumpen är överdimensionerad blir skillnaden mellan antalet genererade kW och förbrukade kW mindre, vilket leder till ett lägre COP-värde och en mindre energibesparing.

Beräkna värmepumpens energibesparing

Sedan 2013 måste värmepumpstillverkarna enligt lag ange värmepumpens så kallade SCOP-värde, som står för seasonal coefficient of performance. SCOP-värdet anger ett årligt genomsnitt vilket ger en mer rättvisande bild eftersom pumpens effektivitet skiljer sig under sommar- och vinterhalvåret.

Eftersom att SCOP-värdet tas fram i laboratoriemiljö så är det inte säkert att det angivna värdet stämmer överens med pumpens effektivitet när den är installerad i din fastighet. Kontrollera därför om beräkningarna för SCOP-värdet är baserade på uträkningar gjorda i ett klimat som matchar regionen som du bor i. Kontrollera även om mätningen har inkluderat förbrukningen av så kallad "spetsenergi", det vill säga den energi som måste tillföras under årets kallaste vinterdagar.

Finansiera din jordvärmepump

SCOP-värdet kan ge en indikation på hur lång tid det kommer ta att tjäna in den initiala kostnaden för värmepumpen. Ett högt SCOP-värde ger högre energibesparing, vilket förkortar återbetalningstiden. Flera av GreenMatch:s samarbetspartners erbjuder finaniseringslösningar där kostnaden för värmepumpen kan fördelas månadsvis. På så vis kan värmepumpens månatliga energibesparing vägas mot eventuella räntekostnader.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Totalkostnaden för installation av jordvärme

Den slutgiltiga kostnaden för jordvärme beror i huvudsak på värmepumpens pris samt kostnaderna för grävningsarbetet. Dessa kostnader är i sin tur beroende på ditt värmebehov samt förutsättningarna för att gräva ner kollektorslang på din tomt. I nedanstående tabell ges en fingervisning om vad de totala kostnaderna kan komma att bli.

Jordvärme priser i tabell

Månadskostnaden styrs av elpriset 

Värmepumpen kräver energi för för egen drift. Därför kommer månadskostnaden påverkas av priserna på den svenska elmarknaden. Om du har installerat en jordvärmepump med ett SCOP-värde på 3,0 och har en årlig energiförbrukning på 22 000 kWh så hamnar den månatliga kostnaden för jordvärmepumpen på knappa 800 kronor. I denna beräkning ingår dock inte spetsenergi, som kan tillkomma om värme behöver tillföras under kalla vinterdagar.

Beräkna återbetalningstiden

 Att installera jordvärmesystem är en stor investering vars syfte är att bli lönsamt på längre sikt, därför är det relevant att räkna på återbetalningstiden vid uträkning av investeringens lönsamhet. I genomsnitt sparar en villa med jordvärme mellan 10 000 och 14 000 kWh per år. Vid en installationskostnad på 100 000 kronor innebär detta en återbetalningstid på cirka 8 år. I följande beräkning har återbetalningstiden beräknats i jämförelse med direktverkande el som alternativ kostnad.

Jordvarme _pris

 

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!