Solceller i Malmö

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Malmö har över 30 solcellsanläggningar


Sveriges soltätaste stad
är devisen för Malmö som har satsat stort på solceller sedan nära tio år tillbaka. En stor satsning var byggnationen av B001-området i Västra Hamnen där bostädernas energi kommer enbart från förnybara energikällor. Stadsdelen Hyllie, Malmös största utbyggnadsområde, ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Målet är att stadsdelen ska vara självförsörjande med förnybar och återvunnen energi senast år 2020.

Om du vill installera solceller på ditt hustak ska du använda dig av formuläret till höger. Lämna samtliga uppgifter som är relevanta för installationen för att vi ska kunna matcha dig med våra leverantörer. Det ska vara enkelt att välja förnybar energi: Därför erbjuder GreenMatch upp till fyra kostnadsfria offerter på solceller i Malmö.

Idag finns det över 30 solcellsanläggningar i Malmö, och nya projekt pågår ständigt. De större anläggningarna har över 2300 m² installerat, vilket är betydligt mer än i de flesta svenska städer. Förutom satsningen i Västra Hamnen och Hyllie, finns också Skandiaviens största solcellsanläggning. Solceller täcker även taket på Tekniska Museet, Kårhuset och Mellanhedsskolan i Malmö.

Malmö - där solceller är en del av del hållbara utvecklingen

Malmö satsar inte bara på solceller, man har också satta mål vad gäller hållbara energimål för 2020:

  • Malmö stads organisation ska vara klimatneutral
  • Malmö stads verksamheter ska drivas av 100 % förnybar energi
  • Energianvändningen per person och år ska minska med 20 % jämfört med 2001


Andelen solel i staden ska år 2020 uppgå till 2 procent av den totala elproduktionen.
– Vi har nått en halv procent hittills. Kommunen bör resonera långsiktigt även om det tar 25 år innan det har betalt sig. Det är vi som ska föra utvecklingen framåt, säger Peter Lindhqvist som är utvecklingschef på Malmö Stads servicekontor.*

Även om två procent låter som en marginell skillnad, är det ett stort steg i rätt riktning mot ett hållbart Sverige. Produktionen av solel i landet uppgår idag endast till någon promille av den totala elproduktionen. Faktum är att den motsvarar en såpass liten del av Sveriges elproduktion, att Svensk Energi inte kan redovisa resultatet för produktion av solel i dagsläget.

Solceller i Malmö

Vad är priset på solceller i Malmö?

De senaste fem åren har priserna på solceller minskat drastiskt. För bara två år sedan var priset på solceller nära det dubbla jämfört med idag. Trots detta är solceller fortfarande en kostsam investering i jämförelse med el från det allmänna nätet. Idag får du räkna med att betala 20 kronor per installerad watt, ett pris som ofta minskar ju större anläggningen är.

Det statliga solcellsstödet har också en inverkan på kostnaden för solceller. Idag kan du ansöka om upp till 20 procents subventionering för dina solceller.

Detta innebär dock inte att du ska låta bli att söka solcellsbidrag för solceller i Malmö. Genom att göra en anmälan får du en köplats inför framtiden och dessutom visar kölängden att intresse för solceller finns.  Ansök om offert på GreenMatch för att jämföra pris och kvalitet på solceller i Malmö. Därefter kan du kontakta Länsstyrelsen i Skåne för att anmäla ditt intresse för solcellsstöd.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!


Läs också: Solceller i Sverige

Sege Park - en solskenshistoria för solceller i Malmö

Den största solcellsanläggningen i Malmö finner du i Sege Park, med 1250 m² solceller och 166 kW i toppeffekt. Solcellsanläggningen är utformad som vingar, vilka täcker två byggnader. Hela konstruktionen väger 154 ton, men tack vare grundliga tester av stålkonstruktionen har bygget en beräknad livslängd på 100 år. Så länge håller inte solcellerna, de beräknas ha en livslängd på mellan 20 och 30 år.

Solcellerna som använts är polykristallina, vilket innebär att de består av flertalet olika halvledarmaterial. Denna typ av solcell har en något längre verkningsgrad jämfört med monokristallina solceller, men inköpskostnaden är också lägre. När solcellsanläggningen byggdes år 2007 kostade den 15 miljoner kronor, varav två tredjedelar av kostnaden finansierades av staten.

Solcellsanläggningen är inte bara viktig ur miljösynpunkt, utan har också en viktig roll för marknadsföring av stadsdelen Sege Park i Malmö. Solcellerna ger det gamla sjukhusområdet, som numera byggs om till bostäder, ungefär 10 procent av den årliga elförbrukningen. Uppvärmningen av byggnaderna sker genom solfångare och biogas, vilket gör bostadsområdet till ett utmärkt exempel för satsningar inom förnybar energi.


* Citat från artikel om Malmös solenergi i Energi&Miljö den 21 april, 2010.