• Solceller till bostadsrättsförening

  02. september 2019
  Vill ni som bostadsrättsförening installera solceller? Vill ni få en starkare miljöårofil och spara pengar? I detta inlägg kan du läsa om viktiga aspekter vad gäller installation av solceller till bostads
 • Solceller till din husbil, husvagn och båt

  18. juni 2019
  Vill du bekvämt kunna stanna ute i naturen med din båt eller husbil och kunna använda el? Vill du slippa vara beroende av extern strömförsörjning? Solceller är svaret, med dessa kan du producera din egen el och spara energin i bodelsbatteriet. Läs mer om solceller till husbil, husvagn och båt här!
 • Så blir solcellsbidraget 2019

  11. april 2019
  Allt fler svenskar kommer att kunna nyttja solcellsbidraget då 300 miljoner kronor har lagts till i budgeten. Detta besked, samtidigt som själva bidraget från 30 % till 20 % gör att budgeten räcker längre. Läs mer om solcellsbidraget och vårbudgeten 2019 i vårt blogginlägg.
 • Rotavdrag för solceller och värmepump

  04. januari 2019
  Det finns en rad olika lagar och villkor som styr huruvida rotavdraget fungerar i förhållande till olika tjänster. I detta blogginlägg får du veta mer om hur dessa villkor ser ut, vad du bör tänka på när det kommer till renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Information om nya bestämmelser sedan 2019 står också att läsa här - vilket innefattar elektroniska betalningar.
 • 7 experter om förnybar energi i Sverige

  28. november 2018
  Hur kommer vår energiförbrukning se ut framöver? GreenMatch har frågat 7 experter om vad de tycker är en bra energikälla att satsa på, och vad de anser vara de största utmaningarna Sverige står inför vad gäller att bli 100% förnybara. Det absolut viktigaste är att börja energieffektivisera sitt hem, sen är det också viktigt att välja en förnybar energikälla. Några av utmaningarna vi står inför är till största delen våra invanda vanor och hur vi ska kunna förändra dem på ett så smidigt och resurseffektivt sätt som möjligt.
 • Bygglov för solceller slopas i hela landet

  03. augusti 2018
  Den 1 augusti 2018 slopades bygglovet för solceller i hela landet. Bygglovet gällde förr för alla typer av installationer med solceller. Nu behöver du alltså inte bygglov längre om du installerar solceller som följer byggnadens form. Förslaget kom från regeringen och godkändes av riksdagen i juni. Lagändringen innebär att det nu är mycket enklare att införskaffa solceller till ditt hushåll. Det är speciellt lönsamt med solceller i dessa tider då elpriset är högt på grund av varma somrar och torka.
 • Energibesparing med olika värmesystem

  11. mars 2016
  Värmepumpar är smarta apparater - för varje förbrukad kilowatt el producerar de flera kilowatt värmeenergi. För att minska på energiförbrukningen är det alltså en god idé att byta till en värmepump. Med solceller kan du ytterligare minska på energikostnaderna.
 • 3 steg till elcertifikat för solceller

  19. maj 2015
  Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som införts för att öka produktionen av förnybar el. Som privat elproducent kan du ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja till exempelvis elhandelsbolag.
 • Solceller: Så ansöker du om bidrag

  28. april 2015
  Solceller ger privatpersoner, företag och kommuner möjligheten att själva producera el. Här kan du läsa mer om hur du, steg för steg, ansöker om bidrag för installation av solceller.
 • 6 enkla steg: Så finansierar du din värmepump

  6 enkla steg: Så finansierar du din värmepump

  30. mars 2015
  Många värmepumpsleverantörer erbjuder idag fördelaktiga finansieringsalternativ till dig som kund. Vi har sammanställt en 6-stegsguide för dig som funderar på en kreditlösning för värmepump. 

 • Priset på 5 kW solceller: Omkring 90 000 kronor 2021

  Priset på 5 kW solceller: Omkring 90 000 kronor 2021

  27. mars 2015
  Allt fler privatpersoner och företag har fått upp ögonen för solcellernas positiva inverkan på klimatet, men för många handlar det lika mycket om att kunna vara självförsörjande på energi och i mindre grad drabbas av framtida höjningar av elpriset.
 • Solceller på de svenska lantbruken

  18. februari 2015
  Lantbruk är utmärkta för elproduktion från solceller eftersom övrig infrastruktur redan finns tillgänglig. Elledningar finns dragna och på grund av hög elkonsumtion finns ofta en huvudsäkring som klarar en relativt stor produktion av solel.
 • Så får du de bästa offerterna på solceller

  12. december 2014
  Priserna på solceller minskar för varje år som går, men ännu får du räkna med omkring 20 000 kronor per installerad kilowatt, beroende på typ av solcell och monteringskostnader. Hur mycket el får du egentligen ut av din anläggning?
 • Den första privata solcellsparken byggs utanför Norrköping

  01. september 2014
  Entreprenören Mikael Saksi bygger med hjälp av statligt solcellsstöd Sveriges första privata solcellspark. Den privatägda solcellsparken utanför Norrköping kan vara ett viktig steg i utvecklingen av ett ökat användande av solceller i Sverige. Det behöver inte längre vara stora företag och statliga instanser som bestämmer varifrån svenskar ska köpa sin el.
 • 10 för- och nackdelar med solenergi

  27. augusti 2014
  Hur bra är solenergi? Som allt annat, har solenergi sina bättre och sämre sidor. Ännu har vi inte upptäckt den perfekta energikällan, men solenergi är ett steg i rätt riktning. Denna guide kommer att vara användbar om du planerar vara lite miljövänligare och funderar på att investera i solenergi.
 • Antalet solceller i Sverige ökar

  Antalet solceller i Sverige ökar

  19. augusti 2014
  De senaste 20 åren har mängden installerad effekt solceller ökat med 2 500 procent - en fantastisk utveckling. Ännu är vi dock långt ifrån önskad nivå och andelen svensk energi som kommer från solenergi är minimal. Istället kommer den största delen av svenskproducerad energi från vattenkraft och kärnkraft. Fördelen med att satsa på solenergi är att det kan installeras på befintliga byggnader, till skillnad från vindkraft, vattenkraft och bioenergi vilka alla kräver stora ytor.
 • Vad är kostnaden för installation av solceller?

  18. augusti 2014
  En solcellsanläggning består av flera komponenter förutom själva solpanelen. Solcellerna ska monteras på tak eller installeras på en solföljare. Du kan även ha väggmonterade solceller, men dessa har enbart 70 procents verkningsgrad i jämförelse med strategiskt takmonterade solceller.
 • Viktig information när du ska köpa solceller

  15. augusti 2014
  Fördelarna med att välja solceller för produktion av elektricitet är flera. Solenergi kan även utnyttjas passivt, till exempel genom konstruktionen och placeringen av huset. För att optimera mängden solinstrålning på ditt tak, finns det några faktorer som avgör om det faktiskt är lämpligt att installera solceller på ditt tak. Först bör taket vara riktat mot söder, men tak mot sydväst eller sydost fungerar också. Takets lutning är en annan faktor som påverkar hur mycket av solinstrålningen som kan tillvaratas av solcellerna.
 • Prislista på solceller

  14. augusti 2014
  Genomsnittligt pris per installerad kilowatt solceller ligger idag på omkring 20 000 kronor. Ska du installera en anläggning på 7 kW motsvarar detta en kostnad på omkring 140 000 kronor. Det är inte bara själva solcellerna som kostar, utan även montagesystem, växelriktare, dragning av elsladdar och övriga elektrikeruppdrag måste inkluderas i totalpriset för solcellerna. Om du inte köper ett komplett solcellspaket från elbolagen, utan istället går direkt till en återförsäljare kan du spara tusenlappar.
 • 5 fakta om solenergi som du inte vill missa

  12. augusti 2014
  Bara i Sverige finns det nära 14 000 mil vägar, vars yta exponeras för otaliga soltimmar varje år. Inom och i anslutning till städer finns dessutom många meter med bullerplank, vilka skulle kunna förses med solceller redan idag. Tekniken finns, men för att kunna förlägga solceller på vägarna krävs en ny typ av teknik av hållbarhetsskäl. Det finns stora möjligheter för att i högre utsträckning använda solenergi framöver.
 • Sälj egenproducerad el på den öppna marknaden

  22. juli 2014
  När du producerar egen el, så kan du välja att sälja överskottet till den öppna marknaden. För ekonomisk stöd kan du ansöka om elcertifikat. Förutom detta finns det även möjlighet till ursprungsmärkning av el, vilket du kan läsa mer om här.
 • Egen el - ett klimatsmart val

  21. juli 2014
  Man kan kombinera solenergi och vindenergi för att producera egen el. Fördelen med att kombinera de två systemen är att solenergi fungerar som bäst under sommaren, medan vindkraft är mest effektivt under vintern, eftersom det blåser mer då.
 • Egen el från solen & vinden

  21. juli 2014
  Det ska vara enkelt att producera egen el. Först bör du fundera på vilken typ av energikälla du ska använda. Beroende på var och hur du bor, så finns det två alternativ: Solkraft via solceller eller vindkraft genom ett minivindkraftverk.