• Solcellsstödet förändras med den nya budgeten

  17. december 2018
  Med den nya budgeten kommer solcellsstödet att minska från 30% till 15%. Stödet närmar sig nu ROT-avdraget som ligger på 9% på totalbeloppet för en solcellsanläggning. Greenmatch har rett ut hur det kan se ut i framtiden för solceller, och hur vi svenskar påverkas av detta. Allt tyder dock på att priserna för solceller sjunker, och tekniken utvecklas och blir allt mer effektiv.
 • 7 experter om förnybar energi i Sverige

  28. november 2018
  Hur kommer vår energiförbrukning se ut framöver? GreenMatch har frågat 7 experter om vad de tycker är en bra energikälla att satsa på, och vad de anser vara de största utmaningarna Sverige står inför vad gäller att bli 100% förnybara. Det absolut viktigaste är att börja energieffektivisera sitt hem, sen är det också viktigt att välja en förnybar energikälla. Några av utmaningarna vi står inför är till största delen våra invanda vanor och hur vi ska kunna förändra dem på ett så smidigt och resurseffektivt sätt som möjligt.
 • Bygglov för solceller slopas i hela landet

  03. augusti 2018
  Den 1 augusti 2018 slopades bygglovet för solceller i hela landet. Bygglovet gällde förr för alla typer av installationer med solceller. Nu behöver du alltså inte bygglov längre om du installerar solceller som följer byggnadens form. Förslaget kom från regeringen och godkändes av riksdagen i juni. Lagändringen innebär att det nu är mycket enklare att införskaffa solceller till ditt hushåll. Det är speciellt lönsamt med solceller i dessa tider då elpriset är högt på grund av varma somrar och torka.
 • Solcellsbidraget höjs betydligt 2018

  14. september 2017
  Regeringen har från och med 2018 bestämt att solcellsbidraget höjs från 20% till 30%. Budgeten för bidraget ökar också med hela 525 miljoner vilket resulterar i en årsbudget på 915 miljoner kronor.
 • Hur mycket kan du om solenergi?

  05. juli 2017
  Ta GreenMatchs quiz med 10 frågor och få reda på hur mycket kunskap du har om solenergi. Du är kanske den som kommer rädda vår planet!
 • Energibesparing med olika värmesystem

  11. mars 2016
  Värmepumpar är smarta apparater - för varje förbrukad kilowatt el producerar de flera kilowatt värmeenergi. För att minska på energiförbrukningen är det alltså en god idé att byta till en värmepump. Med solceller kan du ytterligare minska på energikostnaderna.
 • “Rot avgör inte om investeringen är lönsam”

  30. november 2015
  I regeringens budgetförslag för 2016 ingår en sänkning av rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Beslutet att sänka rot uppges ha orsakat en rush på installatörer och hantverkare inom bygg- och VVS-branschen. Vi frågade fem leverantörer inom branschen.
 • Solcellsstödet utökas med 1,4 miljarder de närmsta fyra åren

  24. september 2015
  Den höga efterfrågan på solcellsstöd har fått gehör. Under 2016-2019 kommer 1,4 miljarder kronor avsättas till utbetalningar av solcellsstöd. Redan idag står 4000 personer i kö för solcellsstöd.
 • Så påverkas du av det minskade rotavdraget

  22. september 2015
  Utnyttja rotavdrag på 50 procent: Från och med 2016 minskar rotavdraget till 30 procent. Beslutet redovisades i regeringens höstbudget för 2016. Läs mer om hur det minskade rotavdraget påverkar dig.
 • Solceller: Ansök om elcertifikat

  19. maj 2015
  Ansök om elcertifikat till din solcellsanläggning. Du kan sedan sälja elcertifikaten till elhandelsbolag. För varje 1000 kilowatt el tillhandahåller du ett elcertfikat. Läs mer om hur du ansöker om elcertifikat.
 • 3 steg till elcertifikat för solceller

  19. maj 2015
  Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som införts för att öka produktionen av förnybar el. Som privat elproducent kan du ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja till exempelvis elhandelsbolag.
 • Solcellsstödet fortsätter - 150 miljoner tillkommer 2016

  Solcellsstödet fortsätter - 150 miljoner tillkommer 2016

  30. april 2015
  Solcellsstödet fortsätter - men räcker pengarna till? Ansökningarna strömmar in från hela landet. Här kan du se hur många ansökningar som behandlats i respektive län och vad branschen tror om framtiden för solceller.
 • Solceller: Så ansöker du om bidrag

  Solceller: Så ansöker du om bidrag

  28. april 2015
  Solceller ger privatpersoner, företag och kommuner möjligheten att själva producera el. Här kan du läsa mer om hur du, steg för steg, ansöker om bidrag för installation av solceller.
 • 6 enkla steg: Så finansierar du din värmepump

  6 enkla steg: Så finansierar du din värmepump

  30. mars 2015
  Många värmepumpsleverantörer erbjuder idag fördelaktiga finansieringsalternativ till dig som kund. Vi har sammanställt en 6-stegsguide för dig som funderar på en kreditlösning för värmepump. 

 • Priset på 5 kW solceller: Omkring 100 000 kronor.

  Priset på 5 kW solceller: Omkring 100 000 kronor.

  27. mars 2015
  Allt fler privatpersoner och företag har fått upp ögonen för solcellernas positiva inverkan på klimatet, men för många handlar det lika mycket om att kunna vara självförsörjande på energi och i mindre grad drabbas av framtida höjningar av elpriset.
 • Förslag om sänkt rotavdrag påverkar branschen

  25. mars 2015
  Om du går i tankar om att renovera din fastighet bör du inte vänta för länge att döma av regeringens förslag om sänkt rotavdrag. Regeringens förslag går ut på att man i höstbudgeten vill sänka rotavdraget och att den nya gränsen på 30 procent i avdrag för utfört arbete ska träda i kraft vid årsskiftet.
 • Solceller på de svenska lantbruken

  18. februari 2015
  Lantbruk är utmärkta för elproduktion från solceller eftersom övrig infrastruktur redan finns tillgänglig. Elledningar finns dragna och på grund av hög elkonsumtion finns ofta en huvudsäkring som klarar en relativt stor produktion av solel.
 • Vad kostar solceller i Sverige?

  Vad kostar solceller i Sverige?

  29. januari 2015
  Populariteten för solceller i Sverige stiger i en ökande takt. En av anledningarna är att samhället aktivt tar ansvar, samt att den ökade efterfrågan på marknaden bidrar till fler aktörer, konkurrens och sjunkande priser.
 • Så får du de bästa offerterna på solceller

  12. december 2014
  Priserna på solceller minskar för varje år som går, men ännu får du räkna med omkring 20 000 kronor per installerad kilowatt, beroende på typ av solcell och monteringskostnader. Hur mycket el får du egentligen ut av din anläggning?
 • Sveriges första plusenergihus

  26. november 2014
  Åsaliden är långt ifrån ett vanligt hus - det är Sveriges första plusenergihus. Nu har drygt två år gått sedan projektet startades och utvärderingen av visar positiva resultat.
 • Framtiden ljusnar för solcellsstödet

  28. oktober 2014
  Budgetpropositionen för 2015 har anlänt och det finns en punkt som vi särskilt vill lyfta: Solcellsstödet ska fortsätta och dessutom höjas till 100 miljoner per år, åtminstone om regeringen får välja.
 • Gör din villa skönare med solceller

  11. september 2014
  Fördelen med solceller är att den genererar energi från en säker källa - solen. De flesta villor lämpar sig för installation av solceller, men det finns några faktorer som avgör om du bör installera solceller på din villa. Svara på frågorna i vår enkla guide för att ta reda på hur du kan göra din villa skönare - och grönare - med solceller.
 • Nya Strålen i Lund får solceller

  09. september 2014
  Onkologiska kliniken i Lund ska få solceller installerat på taket. Denna investering är en del av ett större projekt bland sjukhusbyggnader i region Skåne.
 • Den första privata solcellsparken byggs utanför Norrköping

  01. september 2014
  Entreprenören Mikael Saksi bygger med hjälp av statligt solcellsstöd Sveriges första privata solcellspark. Den privatägda solcellsparken utanför Norrköping kan vara ett viktig steg i utvecklingen av ett ökat användande av solceller i Sverige. Det behöver inte längre vara stora företag och statliga instanser som bestämmer varifrån svenskar ska köpa sin el.
 • 10 för- och nackdelar med solenergi

  27. augusti 2014
  Hur bra är solenergi? Som allt annat, har solenergi sina bättre och sämre sidor. Ännu har vi inte upptäckt den perfekta energikällan, men solenergi är ett steg i rätt riktning. Denna guide kommer att vara användbar om du planerar vara lite miljövänligare och funderar på att investera i solenergi.
 • Solceller på villan - en ljus idé

  19. augusti 2014
  Solceller är idag ett av få alternativ för mikroproduktion av elektricitet. I Sverige är det svårt att som ensam villaägare kunna producera tillräckligt med elektricitet för året-runt-förbrukning, men under sommaren kan man mycket väl uppnå ett överskott av förnybar, egen el. Väljer du att installera solceller på din villa, finns det några saker du bör ta i beaktning.
 • Antalet solceller i Sverige ökar

  Antalet solceller i Sverige ökar

  19. augusti 2014
  De senaste 20 åren har mängden installerad effekt solceller ökat med 2 500 procent - en fantastisk utveckling. Ännu är vi dock långt ifrån önskad nivå och andelen svensk energi som kommer från solenergi är minimal. Istället kommer den största delen av svenskproducerad energi från vattenkraft och kärnkraft. Fördelen med att satsa på solenergi är att det kan installeras på befintliga byggnader, till skillnad från vindkraft, vattenkraft och bioenergi vilka alla kräver stora ytor.
 • Vad är kostnaden för installation av solceller?

  18. augusti 2014
  En solcellsanläggning består av flera komponenter förutom själva solpanelen. Solcellerna ska monteras på tak eller installeras på en solföljare. Du kan även ha väggmonterade solceller, men dessa har enbart 70 procents verkningsgrad i jämförelse med strategiskt takmonterade solceller.
 • Viktig information när du ska köpa solceller

  15. augusti 2014
  Fördelarna med att välja solceller för produktion av elektricitet är flera. Solenergi kan även utnyttjas passivt, till exempel genom konstruktionen och placeringen av huset. För att optimera mängden solinstrålning på ditt tak, finns det några faktorer som avgör om det faktiskt är lämpligt att installera solceller på ditt tak. Först bör taket vara riktat mot söder, men tak mot sydväst eller sydost fungerar också. Takets lutning är en annan faktor som påverkar hur mycket av solinstrålningen som kan tillvaratas av solcellerna.
 • Prislista på solceller

  14. augusti 2014
  Genomsnittligt pris per installerad kilowatt solceller ligger idag på omkring 20 000 kronor. Ska du installera en anläggning på 7 kW motsvarar detta en kostnad på omkring 140 000 kronor. Det är inte bara själva solcellerna som kostar, utan även montagesystem, växelriktare, dragning av elsladdar och övriga elektrikeruppdrag måste inkluderas i totalpriset för solcellerna. Om du inte köper ett komplett solcellspaket från elbolagen, utan istället går direkt till en återförsäljare kan du spara tusenlappar.
 • 5 fakta om solenergi som du inte vill missa

  12. augusti 2014
  Bara i Sverige finns det nära 14 000 mil vägar, vars yta exponeras för otaliga soltimmar varje år. Inom och i anslutning till städer finns dessutom många meter med bullerplank, vilka skulle kunna förses med solceller redan idag. Tekniken finns, men för att kunna förlägga solceller på vägarna krävs en ny typ av teknik av hållbarhetsskäl. Det finns stora möjligheter för att i högre utsträckning använda solenergi framöver.
 • Samarbete ska leda till billigare solceller

  01. augusti 2014
  ENERGINYTT: Solceller är ur miljösynpunkt den absolut bästa energikällan för att generera elektricitet. Problemet ur konsumentsynpunkt är att det ännu är väldigt kostsamt att installera solceller, vilket gör att många tvekar. Därför startar nu ett samarbete mellan AkzoNobel och Seris som ska leda till billigare solceller.
 • Sälj egenproducerad el på den öppna marknaden

  22. juli 2014
  När du producerar egen el, så kan du välja att sälja överskottet till den öppna marknaden. För ekonomisk stöd kan du ansöka om elcertifikat. Förutom detta finns det även möjlighet till ursprungsmärkning av el, vilket du kan läsa mer om här.
 • Egen el - ett klimatsmart val

  21. juli 2014
  Man kan kombinera solenergi och vindenergi för att producera egen el. Fördelen med att kombinera de två systemen är att solenergi fungerar som bäst under sommaren, medan vindkraft är mest effektivt under vintern, eftersom det blåser mer då.
 • Egen el från solen & vinden

  21. juli 2014
  Det ska vara enkelt att producera egen el. Först bör du fundera på vilken typ av energikälla du ska använda. Beroende på var och hur du bor, så finns det två alternativ: Solkraft via solceller eller vindkraft genom ett minivindkraftverk.