• Energibesparing med olika värmesystem

  11. mars 2016
  Värmepumpar är smarta apparater - för varje förbrukad kilowatt el producerar de flera kilowatt värmeenergi. För att minska på energiförbrukningen är det alltså en god idé att byta till en värmepump. Med solceller kan du ytterligare minska på energikostnaderna.
 • Billig luftvärmepump - mindre elkostnad

  22. februari 2016
  Luftvärmepumpar är billiga jämfört med andra uppvärmningssystem. Pris på luftvärmepumpar ligger allt mellan 15 000 och 120 000 kronor, beroende på system och anläggningens storlek. Läs mer!
 • Frånluftsvärme eller bergvärme?

  17. februari 2016
  Frånluftsvärmepumpen och bergvärmepumpen har både för- och nackdelar. Vilken av dem passar bättre för ditt hus. Läs detta inlägg och gör ett smartare köpbeslut!
 • Vad kostar en luft-luftvärmepump?

  11. februari 2016
  Luft-luftvärmepumpen är den billigaste värmepumpen. Installationen är enkel jämfört med andra värmepumpar. Det är ett mycket bra alternativ för villor, fritidshus och andra små hus.
 • Så väljer du den bästa luftvärmepumpen

  27. januari 2016
  Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar som kan generera stora energibesparingar. Vilken som passar bäst för ditt hus beror främst på var i Sverige du bor, husets värmebehov och hur värmen distribueras i huset.
 • Fördelar och nackdelar med en luft-vattenvärmepump

  22. januari 2016
  Luft-vattenvärmepumpar är populära i Syd- och Mellansverige för småhus med ett årligt värmebehov upp till 25 000 kWh. I detta inlägg kan du läsa mer om luft-vattenvärmepumpens primära fördelar och nackdelar.
 • Bergvärme eller luft-vattenvärme?

  15. december 2015
  Står du och väger mellan att installera bergvärme eller en luft-vattenvärmepump? I följande guide från Greenmatch lär du dig att jämföra för- och nackdelar med bergvärme kontra luft-vattenvärme, samt beräkna hur stor energibesparingen kan bli.
 • Beräkna priser för luft-vattenvärmepump

  14. december 2015
  En luft-vattenvärmepump använder utomhusluften för att värma upp huset och varmvattnet. Med en luft-vattenvärmepump kan den årliga uppvärmningskostnaden sänkas med upp till 70 procent.
 • Värmepump i Göteborg

  08. december 2015
  Göteborgs stad har som mål att vara en förebild inom hållbarhet, miljö, och klimatfrågor. Ett viktigt steg på vägen mot en grönare stad är att hushållen värms upp på ett klimatsmart sätt. Göteborgs villaägare har goda möjligheter att göra besparingar med både bergvärme, jordvärme och luft-vatten.
 • “Rot avgör inte om investeringen är lönsam”

  30. november 2015
  I regeringens budgetförslag för 2016 ingår en sänkning av rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Beslutet att sänka rot uppges ha orsakat en rush på installatörer och hantverkare inom bygg- och VVS-branschen. Vi frågade fem leverantörer inom branschen.
 • Värmepump - funktion

  Värmepump - funktion

  20. oktober 2015
  Är du teknikintresserad och bara måste veta hur saker och ting fungerar? Här kommer en pedagogisk genomgång av värmepumpens funktion och tekniska komponenter.
 • Behöver du offerter på bergvärme eller luft-vattenvärmepump?

  28. september 2015
  Bergvärme eller luft-vattenvärme? Den frågan ställer många som funderar på att byta sin gamla oljepanna mot ett energieffektivt och miljövänligt alternativ. Innan du kan fatta ett beslut måste flera faktorer vägas in. Den här guiden från GreenMatch ger dig tips på vad du bör tänka på vid beställning och bedömning av offerter.
 • Bäst i test: Luft-vattenvärmepumpar i olika prisklasser

  28. augusti 2015
  Detta inlägg undersöker sambandet mellan pris och prestanda på olika värmepumpar. Jämför skillnaderna bland de olika luft-vattenvärmepumparna i testet och läs om olika faktorer som du ska beakta då du jämför produterna.
 • Installation av luft-vattenvärmepump

  25. augusti 2015
  Allt fler väljer att installera luft-vattenvärmepump. I detta inlägg kan du läsa om vad installation av luft-vattenvärmepump innebär. Läs även vår lista på 7 saker som du bör tänka på innan arbetet påbörjas.
 • Effektivare luft-luftvärmepump - lägre månadskostnad

  24. mars 2015
  De nya kraven för luft-luftvärmepumpen infördes i januari förra året och har bidragit till att tekniken gått framåt och utvecklingen på värmepumpmarknaden tagit ytterligare fart. Detta medför att du som konsument kan ytterligare sänka dina uppvärmningskostnader med en ny effektiv luft-luftvärmepump.
 • Luft-vattenvärmepumpen kostar mindre

  18. mars 2015
  Vid en kostnadssjämförelse mellan olika typer av uppvärmningsalternativ visade det sig att de två uppvärmningsalternativen för privata bostäder i Sverige som kostar minst är luft-vattenvärmepumpen och bergvärmepumpen.
 • En god idé att ta in offerter på luft-vattenvärmepumpar

  02. februari 2015
  Att jämföra olika offerter på värmepumpar innan du bestämmer dig för att anlita en installatör är en god idé. Istället för att du ska behöva leta upp och ringa runt till olika installatörer och leverantörer gör vi gärna det åt dig.
 • Så minskar du elkostnaden med luft-luftvärmepump

  28. januari 2015
  Funderar du på att investera i en luft-luftvärmepump men inte riktigt vet hur du ska gå till väga? Då ska du kolla hit. Vi har sammanställt en "steg-för-steg" guide med information och tips, samt beräknat på pris, kostnad och besparingar.
 • Vad är priset på en värmepump?

  22. januari 2015
  Luft-luft, luft-vatten, jord- eller bergvärme? För villaägaren som funderar på att investera i en värmepump kan detta verka som en djungel. För många är det dock priset som till slut blir den avgörande frågan, och detta kan variera beroende på en rad olika faktorer.
 • Priser och omkostnader för en luft-vattenvärmepump

  Priser och omkostnader för en luft-vattenvärmepump

  07. januari 2015
  Är det läge att sänka energikostnaderna? Vill du förnya ditt vattenburna värmesystem? Luft-vattenvärmepumpen innebär en vattenburen energilösning som med rätt pump kan sänka din energikostnad med upp till 60 procent. Värmepumpen samlar energi från utomhusluft och omvandlar energin till värme.
 • 3 viktiga faktorer som påverkar priset på luft-luftvärmepumpar

  10. december 2014
  Luft-luftvärmepumpen skiljer sig från andra typer av värmepumpar så tillvida att de inte kräver någon typ av vattenburet distributionssystem. Detta gör även att en luft-luftvärmepump endast kan värma upp huset, men inte tappvattnet. Det är en enklare typ av värmepump och därför är också priset för en luft-luftvärmepump lägre än för andra typer av värmepumpar.
 • Priset för en luft-vattenvärmepump varierar med husets storlek

  01. december 2014
  Att välja en luft-vattenvärmepump kan vara en svår och krånglig process för den mindre insatta. Ska du köpa ett helt system, komplettera med en annan värmepump och vilken prisklass innebär hållbar kvalitet?
 • Pris på frånluftsvärmepump för luftburen eller vattenburen uppvärmning

  13. november 2014
  En frånluftsvärmepump kombinerar två system för att återvinna värme ut ventilationsluften. Genom att fånga upp utgående varmluft från husets ventilationssystem kan frånluftsvärmepumpen spara upp till 50 procent av värmen.
 • Total kostnad för luft-vattenvärmepump - från Malmö till Stockholm

  Total kostnad för luft-vattenvärmepump - från Malmö till Stockholm

  07. november 2014
  Luft-vattenvärmepumpar tar in luft genom en utedel och överför sedan värmen till ett vattenburet distributionssystem. Kostnaden för en luft-vattenvärmepump är högre än kostnaden för en luft-luftvärmepump, men effekten är också större. Med en luft-vattenvärmepump kan du spara 50-70 procent av den energi som du köper.
 • Värmepump till fritidshuset

  06. oktober 2014
  Många fritidshus håller nu för tiden samma standard som permanentboenden. Vi värdesätter i högre grad att kunna åka ut till ett andra hem även när sommarsolen för länge sedan har försvunnit. Men trots ökad isolering och mer gedigen byggnadsteknik, behövs någon typ av värmekälla och det är där värmepumpen eventuellt kommer in. Därför ska vi försöka gå igenom ett flertal uppvärmningsmöjligheter för fritidshus med, eller utan, värmepump.
 • Bäst i test: 7 luft-luftvärmepumpar i Malmö och Luleå

  Bäst i test: 7 luft-luftvärmepumpar i Malmö och Luleå

  05. augusti 2014
  En bra luft-luftvärmepump ska fungera ned till -15 grader och ha en god hållbarhet på mellan 15 till 20 år. För svenska hushåll är det relevant att värmepumpen håller en relativt hög värmefaktor även när det är minusgrader utomhus, eftersom det är under den tiden på året som värmepumpen behövs som mest.
 • Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

  Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

  04. augusti 2014
  COP-värdet beräknas genom att undersöka hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt. Vid ett COP-värde på 4, innebär detta att värmepumpen genererar 4 kW per förbrukad kW. Detta betyder att ju högre värde värmepumpen har, desto bättre är verkningsgraden.
 • 10 ovärderliga fakta om luftvärmepumpar

  04. augusti 2014
  Hur länge håller en luftvärmepump? Vad kostar det? Hur stor blir energibesparingen? GreenMatch har svaren på de mest angelägna frågorna om luftvärmepumpar.
 • Priset för en luft-vattenvärmepump

  Priset för en luft-vattenvärmepump

  31. juli 2014
  Genomsnittspriset för en fullständig installation av en luft-vattenvärmepump beräknas vara 106 000 kronor. Denna beräkning baseras på ett hus med en energiförbrukning på 20 000 kWh per år. Läs mer här!
 • Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?

  Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?

  31. juli 2014
  Solen är den främsta energikällan på vår jord. Den möjliggör bland annat energiutvinning i luft och mark samt tillverkningen av biobränslen. Av all solenergi som träffar jorden tillvaratar vi endast en liten del. En värmepump kan ta tillvara på solenergin som finns i luft och mark beroende på vilken variant du väljer.
 • Hur avfrostar jag min värmepump?

  21. juli 2014
  Under långa perioder av låga temperaturer och hög luftfuktighet kan det bildas mer is på värmepumpen. Alltför mycket isbeläggning försämrar effektiviteten avsevärt och kan innebära att pumpen slutar att fungera. Så här gör du för att frosta av värmepumpen manuellt.
 • Allt du behöver veta om värmepumpar

  08. juli 2014
  Det finns fler olika typer av värmepumpar. Beroende på värmebehov och var i landet du bor kan den ultimata lösningen variera från hushåll till hushåll. Storleken på huset och hur många ni är i familjen har också en inverkan på vilken typ av värmepump som passar bäst.
 • Vad är priset för en värmepump?

  08. juli 2014
  Beroende på vilken typ av värmepump som passar ditt hem, varierar den initiala kostnaden. Luftvärmepumpar finns i olika modeller till relativt låga priser. De är däremot inte lika effektiva som en jord- eller bergvärmepump, vilka har en betydligt högre prislapp.